Her er de nye forbrugerrepræsentanter i Radius Elnets bestyrelse

Hvert fjerde år vælger kunderne i Radius Elnet tre forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen. Forbrugervalget er netop overstået, og 11.300 kunder har afgivet deres stemme.

Forbrugerrepræsentanterne i Radius Elnets bestyrelse for den kommende periode er:

  • Pelle Dragsted, folketingsmedlem for Enhedslisten (2546 stemmer)
  • Brian Vad Mathiesen, professor på Aalborg Universitet (1470 stemmer)
  • Anders Jørn Jensen, centerleder i Miljøpunkt Nørrebro (987 stemmer)

De nye bestyrelsesmedlemmer indtræder officielt i Radius Elnets bestyrelse ved den kommende generalforsamling den 17. maj 2023.

Desuden er følgende kandidater valgt som suppleanter:

  • Ditte Marie Reinholdt Jensen (862 stemmer)
  • Rasmus Steenberger (463 stemmer)
  • Katarina Ammitzbøll (429 stemmer)

Om forbrugervalget

  • Forbrugervalget afvikles hvert fjerde år, hvor der vælges tre forbrugerrepræsentanter til Radius Elnets bestyrelse.
  • Kunder i Radius Elnets forsyningsområde med eget aftagenummer kan stille op og stemme til forbrugervalget.
  • Afstemningsperioden for dette valg løb fra 27. februar til 20. marts 2023, og 11.300 kunder har afgivet deres stemme.

Spørgsmål og svar

Du kan stemme til Radius Elnets forbrugervalg, hvis du enten bor, har sommerhus eller driver virksomhed i vores forsyningsområde og har en elmåler med eget aftagenummer.

Hver forbruger har maksimalt én stemme uanset antal aftagenumre. Hvis du bor i en ejendom med fælles måling – fx en boligforening – vil aftagenummeret og retten til at stille op typisk tilhøre foreningen.

Indtast din adresse, og se, om du bor i Radius’ forsyningsområde

De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer repræsenterer kunderne i Radius Elnets forsyningsområde. Forbrugerrepræsentanterne har indflydelse på alle beslutninger på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer i Radius Elnet.


Udover de tre forbrugervalgte repræsentanter består bestyrelsen pt. af seks medlemmer, der bliver valgt af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Bestyrelsen medvirker til at sikre, at selskabet ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning samt selskabets vedtægter. Herunder bliver bestyrelsen involveret i det kundefokus, Radius Elnet har, og i den løbende kommunikation med kunderne.

Radius Elnet er et datterselskab i Andel-koncernen, der er en forbrugerejet energikoncern. Andels øverste myndighed er repræsentantskabet, der er demokratisk valgt af andelshaverne. Andelshaverne er elnetkunder i Cerius’ forsyningsområde, som dækker Nordvest-, Midt- og Sydsjælland, Lolland-Falster og øerne.

For at valget håndteres korrekt og neutralt er der fra starten fastlagt og offentliggjort et valgregulativ. Herudover har Radius Elnet indgået et samarbejde med et uafhængigt valgfirma, som sikrer, at valget afvikles uafhængigt, i fuld fortrolighed og i overensstemmelse med valgregulativet. Under valghandlingen gives der ikke oplysninger om antal henvendelser om valget, hvor mange der har stemt, eventuelle udleverede stemmesedler mv. Årsagen er, at sådanne oplysninger ville kunne påvirke valgresultatet.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Afstemningen foregår via det uafhængige valgfirma Assembly Voting, hvis valgsystem håndterer kandidatopstilling og stemmeafgivelse, så valghandlingen foregår uafhængigt af Radius Elnet.  

Hvis du stiller op som kandidat, offentliggør vi oplysninger om dig på vores hjemmeside og i vores valgmodul (navn, alder, by, motivation, erfaringer og foto). Vi opfordrer dig til ikke at skrive cpr-nummer eller andre følsomme oplysninger på din valgside. Vi opbevarer oplysningerne i op til seks måneder efter valget. Se vores privatlivspolitik, hvis du vil læse mere om, hvordan vi behandler og opbevarer dine personoplysninger.