Energispareindsats

Energispareordningen er ophørt

Ved årsskiftet ophørte energispareordningen. Det betyder, at elnetvirksomheder og andre forsyningsvirksomheder ikke længere er forpligtet til at gennemføre besparelsesprojekter. Radius yder derfor ikke længere tilskud til energibesparelser.

Tidligere mål for energibesparelser
Energispareforpligtelse 2006-2019: 3.115.765 MWh
Realiserede besparelser 2006 – 2019: 3.133.951 MWh

Energibesparelser fra 2013 til 2019