Servicemål

Den gode kundeoplevelse

Det er vigtigt for os, at kunderne har en god oplevelse, når de møder Radius. Derfor tilrettelægger vi vores arbejde efter fire servicemål, som støtter op om netop det.

  1. Vi besvarer alle opkald inden for gennemsnitligt 2 minutter.
  2. Der er en tekniker på stedet inden for gennemsnitligt 1 time, hvis en kunde kontakter os om et beskadiget elanlæg, hvor der er en sikkerhedsrisiko.
  3. Hvis vores tekniker har brug for adgang til en elmåler, får kunden et tidsinterval på 4 timer. Teknikereren vil ankomme og afslutte besøget inden for dette tidsrum. Kunden kan selv bestille en ny tid, der passer bedre.
  4. Vi giver vores kunder besked senest 5 dage før, hvis vi er nødt til at afbryde strømforsyningen midlertidigt.

Vi følger løbende op på, hvor godt vi opfylder målene.

 

Fremtidens forsyningsnet

Grøn omstilling til fremtiden

Nyheder

Se, hvad vi også arbejder
med i Radius

Leveringssikkerhed

Du har i gennemsnit strøm 99,995 % af tiden