Virksomhedsoplysninger og bestyrelse

Radius Elnet er et aktieselskab med registreringsadresse på Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia. Jens Fossar Madsen er direktør i Radius Elnet og deltager i møder med bestyrelsen.

Cvr-nummeret er: 29 91 54 58.

Herunder kan du se medlemmerne af bestyrelsen i Radius Elnet A/S.

Yderligere information

Du kan se regnskaber, ejerforhold og mere, på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Billede af formand Knud Pedersen og næstformand Anders Vikkelsø
Billede af medlem Pelle Dragsted, medlem Vagn Kjær-Hansen og medlem Anders Jensen
Billede af medlem Helle Sehested, medlem Jeppe Hoff Nielsen og medlem Lone Rasmussen
Fremtidens forsyningsnet

Grøn omstilling til fremtiden

Nyheder

Se, hvad vi også arbejder
med i Radius

Infrastrukturprojekter

Vi er med fra første spadestik

De store anlægsprojekter starter under jorden