Virksomhedsoplysninger og bestyrelse

Radius Elnet er et aktieselskab med registreringsadresse på Hovedgaden 36, 4520 Svinninge. Jens Fossar Madsen er direktør i Radius Elnet og deltager i møder med bestyrelsen.

Cvr-nummeret er: 29 91 54 58.

Herunder kan du se medlemmerne af bestyrelsen i Radius Elnet A/S.

Yderligere information

Du kan se regnskaber, ejerforhold og mere, på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Billede af formand Knud Pedersen og næstformand Anders Vikkelsø
Billede af medlem Pelle Dragsted, medlem Vagn Kjær-Hansen og medlem Anders Jensen
Billede af medlem Benjamin Lublin og medlem Carsten Poulsen
Fremtidens forsyningsnet

Grøn omstilling til fremtiden

Nyheder

Se, hvad vi også arbejder
med i Radius

Infrastrukturprojekter

Vi er med fra første spadestik

De store anlægsprojekter starter under jorden