Kabellægning

Alle elkabler er lagt i jorden

I perioden 2003-2014 er alle forsyningskabler blevet gravet ned langs vejene – i fortov, cykelsti, vej og rabat. Det betyder, at alle ejendomme i vores elnetområde (Nordsjælland, København og Frederiksberg) nu får strøm via et nyt kabellagt elnet.

I de kommende år kabellægger vi også de store 30 og 50 kV-transmissionsledninger, der hører under vores distributionsområde. På den måde sikrer vi, at elnettet også i fremtiden har kapacitet til at følge med udviklingen i de boliger og erhverv, der planlægges i området.

Omkring 4.300 km gamle luftledninger er blevet erstattet med nye elkabler

Gevinsten ved de nedgravede kabler er nem at få øje på: Fremover er det helt slut med strømafbrydelser på grund af væltede elmaster og nedfaldne luftledninger, når storme og orkaner hærger landet – og samtidig slipper vi for, at elmaster og luftledninger skæmmer gadebilleder og landskaber.

Der kan stadig opstå strømafbrud

Selvom sikringen af elnettets vejrstabilitet vil være mærkbar og resultere i langt færre strømafbrydelser, er der dog ikke tale om en 100 % forsikring mod strømafbrydelser. Der kan stadig opstå skader på elnettet, f.eks. hvis en entreprenør rammer afløb, kloak eller dræn i jorden. Og en samling mellem to elkabler kan blive utæt og medføre akut strømafbrydelse.

Hvis du har spørgsmål til det kabellagte elnet eller mener, at kabellægning er årsag til et brud på afløb, kloak eller dræn, kan du ringe til os på 72 10 45 00, mandag-fredag kl. 8-15.

Hvis du helt eller delvist mangler strøm, kan du kontakte vores elkontrolcenter døgnet rundt på 70 20 58 00.

Kabellægningen bliver fulgt op

Alle opgravede områder er blevet bragt tilbage til den stand, de havde, inden arbejdet begyndte. Fliser og asfalt er blevet genlagt, og græs er blevet gensået. Efter henholdsvis et år og tre år gennemgår vi alle de arealer – der har været gravet op – for at sikre, at kvaliteten fortsat er i orden.

Ring til os på telefon 72 10 45 00, hvis du har spørgsmål til det kabellagte elnet
Spørgsmål og svar til kabellægning

Ved kabellægningen har vi brugt 4 x 16 elkabler, men vi har tilsluttet dit hus med det antal faser, der var i forvejen. Hvis du vil udvide eller ændre din installation – f.eks. have flere faser eller flytte eltavlen – skal du kontakte din lokale elinstallatør, og arbejdet er for egen regning.

Radius Elnet skal have nem adgang til kabelskabene, hvis der opstår tekniske problemer på elnettet. Derfor har vi sammen med kommunen bestræbt os på at placere skabene, så de er nemme for os at komme til samtidig med, at de generer mindst muligt. Kabelskabe er altid placeret på offentlig grund. Hvis et skab skal flyttes, vurderer vi, hvordan det kan lade sig gøre og giver dig et tilbud på arbejdet.

Det er rigtigt, at der er etableret fibernet i nogle områder. I 2009 frasolgte DONG Energy, nu Ørsted, alle fibernet-aktiviteter, og du skal derfor kontakte en lokal leverandør af bredbånd/fibernet, hvis du vil have fibernet.

Indberet fejl og mangler

Brug app’en ‘Giv et Praj’, hvis du
opdager fejl på vores forsyningsanlæg
og anlægsdele