EnergyLab Nordhavn

Danmarks første, store batteri er i brug i Nordhavn

Hvordan kan vi drive elnettet optimalt, sikre en stabil elforsyning og øge udnyttelsen af vedvarende energi?
Det er blandt andet det, vi undersøger i EnergyLab Nordhavn, der er et stort forsknings- og demonstrationsprojekt, som udvikler fremtidens energiløsninger.

Batteri indviet i parkeringshus i Nordhavn

Som en del af vores undersøgelser har vi i samarbejde med ABB installeret et stort batteri i P-hus Lüders i Nordhavn, som blev indviet den 1. marts 2017.

Danmarks første store batteri i et bynært miljø er således sat i drift. Med det kan vi undersøge, hvordan vi udjævner belastningen i elnettet. Og vi kan undersøge muligheden for at oplagre overskudenergi produceret af f.eks. lokale solceller.

Energien fra batteriet kan anvendes, når der er behov for at mindske belastningen af elnettet. Det vil betyde, at vi kan udskyde udgifter til forstærkning af elnettet – bl.a. etablering af nye kabler – og samtidig vil udnyttelsen af overskudsenergi fra vedvarende energikilder hjælpe os med at sikre en stabil og bæredygtig elforsyning.

Vi har tre store prioritetsområder for vores undersøgelser i EnergyLab Nordhavn:

  • Vi vil udskyde udgifter til forstærkning af elnettet.
  • Vi vil sikre en stabil elforsyning.
  • Vi vil tilbyde et stabilt elnet med plads til mere vedvarende energi.

En af de helt store udfordringer i forbindelse med at drive elnettet optimalt er, at vi ikke ved, hvordan belastningen af elnettet bliver i fremtiden. Men vi ved, at den vil variere mere, end den gør i dag, og det er der flere grunde til:

  • Vedvarende energikilder (vind, sol og vand) vil erstatte de fossile brændstoffer (olie, kul og gas), og både transport og varme vil i stigende grad blive baseret på elektricitet, der er produceret af vedvarende energikilder.
  • Intelligente, energieffektive styresystemer vil blive mere og mere udbredte i vores boliger og hjælpe os med at ændre vores forbrugsmønstre i en bæredygtig og mere prisbillig retning.

Den ændrede belastning af elnettet stiller allerede nu krav til vores måde at designe og optimere elnettet på, så vi kan sikre et omkostningseffektivt distributionsnet. Og vores engagement i EnergyLab Nordhavn er en unik mulighed for at afprøve ideer og mulige løsninger i praksis. Gennem vores deltagelse i projektet får vi vigtige erfaringer med en række af de krav, der sandsynligvis vil blive stillet til elnettet i fremtiden.

Om EnergyLab Nordhavn:

”EnergyLab Nordhavn – nye infrastrukturer i byer” er et fireårigt forsknings- og demonstrationsprojekt, der udvikler fremtidens energiløsninger. Projektet bruger Nordhavn i København som et levende storbylaboratorium og demonstrerer, hvordan man kan sammentænke el, varme, energieffektive bygninger og elektrisk transport i et intelligent, fleksibelt og optimeret energisystem.

Projektets partnere er DTU, Københavns Kommune, By & Havn, HOFOR, Radius, ABB, Balslev, Danfoss, Clean Charge, METROTHERM, Glen Dimplex og PowerLab-faciliteterne. Projektet er støttet af EUDP (Energiteknologisk Udvikling og Demonstrationsprogram) og løber fra 2015-2019.