Log på ISB

ISB fejl 2
du kan ikke logge ind før kl. 17

Guide til ISB

Ændringer på elmålerinstallationer

Fra den 1. august 2019 har vi lavet om på arbejdsgangen.

Valg af elleverandør

Kunden skal vælge en elleverandør, før man kan opsætte en elmåler. Læs om bygherres valg af elleverandør og om,
hvad engrosmodellen betyder for dig som elinstallatør.

Hvis du har spørgsmål, så ring til Kundetilslutning
72 10 46 00 mandag-fredag kl. 7-15.

Guides to ISB in English:

Radius installation form (ISB)

Selecting electricity supplier – installation in new buildings

Introduction of the wholesale model

Tilslutning af nyt stik

Når du tilslutter et stik, så husk at skrive på kablet hvilken installation stikket skal forsyne, fx vejnavn og husnummer.

Radius ISB sender mail om valg af elleverandør

Radius sender en mail med information om valg af elleverandør til den nye elinstallation. Udfyld feltet til kundens e-mail adresse, ellers modtager du selv mailen og er ansvarlig for at sende den til kunden.

Tilmeldinger

Det er vigtigt, at du tilmelder dine sager i så god tid som muligt og husker at vælge den idriftsættelsesdato, hvor du forventer at være klar til den nye måler.

Tilslutningsarbejde

Hvad skal der betales for? Og hvor meget koster det?