Log på ISB

Find vejledninger og vigtig information om ISB'en

Nye priser for tilslutningsbidrag

Priser for tilslutningsbidrag ændres pr. 1. maj 2021. Se de nye priser på vores hjemmeside.

Nye funktioner i ISBèn

Når du tilmelder en ny bolig installation, skal du fremover angive boligens type.
Det gør du ved at vælge boligtypen under punktet  installationskategori anvendelser.

Du kan planlægge dit arbejde bedre

Husk at den først mulige dato, du kan vælge at få spændingssat en installation (idriftsættelsesdato) vil variere efter sagstypen. Læs mere i vejledningen, og når du logger på.

Bestilling af afbrydelse, uden for almindelig arbejdstid:

Fremadrettet udfører Radius kun i begrænset omfang opgaver om natten. læs mere om natarbejde her.

Vi opdaterer ISB´en

Der er derfor ikke muligt at logge på.

Vi er færdige med vores system opdateringer og åbner for ISB´en igen, tirsdag den 1. juni, kl. 16.

Tilslutning af nyt stik

Når du tilslutter et stik, så husk at skrive på kablet, hvilken installation stikket skal forsyne, fx vejnavn og husnummer.

Fra den 1. august 2019 har vi lavet om på arbejdsgangen.

Radius sender en mail med information om valg af elleverandør til den nye elinstallation. Udfyld feltet til kundens e-mail adresse, ellers modtager du selv mailen og er ansvarlig for at sende den til kunden.

Kunden skal vælge en elleverandør, før man kan opsætte en elmåler. Læs om bygherres valg af elleverandør og om, hvad engrosmodellen betyder for dig som elinstallatør.

Hvis du har spørgsmål, så ring til Nettilslutning på 72 10 46 00 mandag-fredag kl. 7-15.

Tilslutningsarbejde

Hvad skal der betales for? Og hvor meget koster det?