Log på ISB

Find vejledninger og vigtig information om ISB'en

Nye funktioner i ISB’en

  • Du kan nu også søge med et aftagenummer, når du fx. vil tilmelde bytning af en måler, hvis du ikke får et resultat frem når du søger på et målernummer.
  • Du kan markere, hvis en måler er skadet, og så bliver sagen anvist af en sagsbehandler.

Du kan planlægge dit arbejde bedre

Husk at den først mulige dato, du kan vælge at få spændingssat en installation (idriftsættelsesdato) vil variere efter sagstypen. Læs mere i vejledningen, og når du logger på.

Bestilling af afbrydelse, uden for almindelig arbejdstid:

Fremadrettet udfører Radius kun i begrænset omfang opgaver om natten. læs mere om natarbejde her.

Tilslutning af nyt stik

Når du tilslutter et stik, så husk at skrive på kablet, hvilken installation stikket skal forsyne, fx vejnavn og husnummer.

Fra den 1. august 2019 har vi lavet om på arbejdsgangen.

Radius sender en mail med information om valg af elleverandør til den nye elinstallation. Udfyld feltet til kundens e-mail adresse, ellers modtager du selv mailen og er ansvarlig for at sende den til kunden.

Kunden skal vælge en elleverandør, før man kan opsætte en elmåler. Læs om bygherres valg af elleverandør og om, hvad engrosmodellen betyder for dig som elinstallatør.

Hvis du har spørgsmål, så ring til Nettilslutning på 72 10 46 00 mandag-fredag kl. 7-15.

Tilslutningsarbejde

Hvad skal der betales for? Og hvor meget koster det?