Påvisning af kabler

Få hjælp til at finde kablerne

Påvisning af forsyningskabler

Hvis du har behov for, at vi kommer og påviser kabler i marken, skal du skrive til gravetilsyn@radiuselnet.dk senest fire-fem hverdage før gravearbejdet begynder. Hvis det (ved påvisning) viser sig, at kablets placering er i overensstemmelse med ledningsplanen, skal du betale for påvisningen.

Påvisning af stikkabler

Du skal ikke betale, hvis det er os, der ejer stikledningen. Du kan normalt ikke finde stikkabler på ledningsplanen. Hvis de alligevel er vist på tegningen, er de kun vejledende. Du kan altså ikke regne med, at placering er tegnet præcist ind.

Hvis du gerne vil vide, hvor stikkablerne ligger, kan du ringe til os på 70 20 58 00 senest fire-fem hverdage, før gravearbejdet begynder. Hvis vi ejer stikledningen, er påvisning af stikkabler uden beregning.

Læs om priser og betingelser, her

Søg ledningsoplysninger
Du kan selv søge ledningsoplysninger på "ledningsoplysninger el".