Udskiftning af stiksikringer

Det du må gøre som elinstallatør

Hvis en kunde kontakter Radius pga. manglende strøm, kontrollerer vi først elmåleren via fjernadgang for at se, om der er spænding på alle elmålerens nødvendige faser. Herefter afhænger proceduren af fejlkilde og ejerskab: 

Stikledningen er overdraget til Radius
Der mangler spænding på en eller flere af elmålerens faser, og stikledningen er overdraget til Radius: Vi sender en tekniker, der reparerer eventuelle fejl på stikledningen eller stiksikringen.

Stikledningen er ikke overdraget til Radius
Der mangler spænding på en eller flere af elmålerens faser, men stikledningen er ikke overdraget til Radius. Vi undersøger, om der er fejl i forsyningsnettet ved at kontrollere, om andre kunder med tilslutning i samme kabelskab oplever lignende problemer.

  • Hvis ingen andre kunder oplever problemer, skal kunden selv kontakte en elinstallatør og betale for arbejdet på stikledningen.
  • Hvis andre kunder med tilslutning i samme kabelskab oplever tilsvarende fejl, sender Radius en tekniker, som reparerer fejlen.

Inden du går i gang
Hvis du skal reparere en fejl, der er forårsaget af fejl i elnettet, skal du altid først ringe til Radius på 72 10 46 46 og indgå en aftale med os om reparation på forsyningsnettet.

Kort om stiksikringer
  • En stikledningsfejl forårsaget af kundens installation er fx fejl i stikledningen, for stor belastning på en enkelt eller flere faser eller en løs forbindelse i stikledningsklemmerne.
  • En fejl forårsaget af Radius’ forsyningsnet er fx en løs forbindelse i kabelskabet eller fejl i andre dele af elnettet.

Er der en løs forbindelse i kabelskabet, kan det skyldes en defekt sikringspasskrue (bundskrue). Hvis sikringspasskruen er defekt, er det som udgangspunkt Radius, der har ansvaret. Du skal derfor kontakte Radius, så vi kan vurdere fejlen og aftale evt. fejludbedring på vegne af Radius.

Som installatør har du tilladelse til at udføre følgende opgaver:

  • Udtagning og indsætning af stikledningssikringer.
  • Isætning og udskiftning af sikringspasskrue (bundskrue) i sikringsliste/-element i kabelskabe.
  • Tilslutning og fjernelse af stikledninger i kabelskabe.

Husk, At når du udskifter en stiksikring, må den nye sikring ikke være højere end den, du fjerner. Og alle tre sikringer skal skiftes på én gang.

Læs mere om, hvad du må, og hvordan du skal gribe det an