Ændring af målerinstallation

Fremover skal du selv udføre ændringerne på målerinstallationer

Når du ændrer en elmålerinstallation, f.eks. fra en til tre faser eller til en stikbenstilslutning, skal du selv udføre ændringerne ude hos kunden. Hvis du sætter en ekstra stikledningssikring i, skal du huske at benytte en korrekt størrelse sikring samt bundskrue eller pasindsats i kabelskabet. Husk altid at følge fabrikantens anvisning for måler og målerramme.

Før du arbejder på en installation

Du skal huske at tilmelde sagen hos Radius, før du arbejder på en installation, og du skal færdigmelde sagen, når arbejdet er slut. Så kan vi opdatere alle stamdata for elinstallationen korrekt. Du kan tilmelde og færdigmelde din sag via installationsblanketten (ISB)

Som autoriseret elinstallatør

Det er dit ansvar, at installationen lever op til de gældende bestemmelser efter endt arbejde. Alt autorisationskrævende arbejde på en kundes elinstallation, isætning af bundskrue og pasindsats i sikringsholderen i kabelskabet samt ændringer på elmålerens installation, må kun udføres af dig, der er autoriseret elinstallatør eller af dine ansatte.

Har du spørgsmål til processen?

Så skal du kontakte Nettilslutning på 72 10 46 00. Du kan også sende en e-mail til: nettilslutninger@radiuselnet.dk.