Regler, vilkår og sikkerhed

Værd at vide som graveaktør

Herunder kan du se et udpluk af de informationer, der sendes med ledningsoplysninger. Husk altid at læse de medsendte materialer.

Kort om

Ledningsoplysningerne er kun gyldige i to måneder. Herefter skal du bestille nye ledningsoplysninger.

Ring til os på 70 20 58 00, hvis du:

 1. skal bygge permanente anlæg (for eksempel garager, master, bygninger osv.)
 2. skal arbejde inden for respektafstanden på luftledningsanlæg (højspænding: 15 m) og vil søge om dispensation fra reglerne.

Det er entreprenørens ansvar, at medarbejdere, der skal udføre arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg, kender sikkerhedsforskrifterne i Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektrisk anlæg

Kommer du selv eller andre til skade, så ring omgående til alarmcentralen på 112 og derefter til os på 70 20 58 00. Sker der skade på ledningerne, så ring omgående til os på 70 20 58 00.

I Sikkerhedsstyrelsens “Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektrisk anlæg” kan du finde alle sikkerhedsforskrifterne for bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde m.m. i nærheden af elforsyningsanlæg.

“Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektrisk anlæg”

Ring til os på 70 20 58 00, hvis du vil vide mere om Ledningsoplysninger-el. Du kan også sende os en e-mail på ledningsoplysning@radiuselnet.dk.

Vi leverer normalt ikke stikkabler med i vores ledningsoplysninger. Er de alligevel leveret med er de vejledende, og du kan ikke regne med, at placering er tegnet præcist ind. Ring til os på 70 20 58 00 før, arbejdet begynder, hvis du vil bestille en påvisning af stikkablet.

 1. Du skal overholde reglerne i Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektrisk anlæg
 2. Du må ikke regulere terrænet over Radius Elnets ledninger i jorden.
 3. Hvis du skal arbejde inden for en meter fra højspændingskabler (10-50 kV), eller du skal krydse et kabel ved underboring, så kontakt os på 70 20 58 00 senest tre arbejdsdage før, du begynder arbejdet. Så rådgiver vi dig om sikkerhed og praktik.
 4. Ved afbrydelse af kablet kan der af driftsmæssige årsager i enkelte tilfælde gå fem dage eller mere, inden det kan lade sig gøre.
 5. Planlægger du at lægge en fjernvarmeledning tæt på et kabel, skal du kontakte os senest en måned i forvejen.
 6.  Fjernvarmeledninger påvirker elkablers overføringsevne.
  Du kan med fordel downloade vejledningen ‘Før du graver’ (pdf)
 1. Du skal overholde reglerne i Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektrisk anlæg
 2. Personer eller genstande må ikke befinde sig højere end tre meter over terræn inden for luftledningers respektafstande.
 3. Maskiner med wiretræk må ikke befinde sig inden for respektafstanden. Du må ikke grave så tæt på master, at de kan skride ud eller vælte. For højspændingsmaster gælder, at du ikke må komme nærmere end tre meter til masten, og herfra skal du grave med en hældning i forholdet 1:2.
 4. Kontakt os på 70 20 58 00 senest tre arbejdsdage i forvejen, hvis du skal arbejde inden for luftledningers respektafstande. Så kan vi rådgive dig om både sikkerhed og praktik.

Ledningsplaner skal være tilgængelige på arbejdspladsen.