Radius Elnet – 44 kandidater til tre pladser i bestyrelsen

Der er stor interesse for at blive forbrugerrepræsentant i netselskabet Radius Elnets bestyrelse og få indflydelse på beslutninger, der berører kritisk infrastruktur og den grønne omstilling. Navnene på de 44 kandidater er nu tilgængelig på radiuselnet.dk, og en million kunder kan stemme fra den 27. februar kl. 12.

Hvert 4. år vælger kunderne i Radius Elnet de tre repræsentanter, der aktivt bidrager til selskabets ledelse og blandt andet giver indsigt i kundernes perspektiver og holdninger. Forbrugerrepræsentanterne indgår i bestyrelsesarbejdet på lige vilkår med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, og det glæder bestyrelsesformand Knud Pedersen, at så mange stiller op til valget:

”Det er vigtigt for forbrugerdemokratiet, at interessen er så stor. Og det bliver en virkelig spændende periode at være med i vores arbejde. Energisystemet er midt i en gigantisk omstilling, og de næste fire år skal vi investere flere milliarder i det østdanske elnet, så det kan være en stærk medspiller i den grønne omstilling”.

Eksplosiv stigning i produktion og forbrug
I de kommende år vil stigningen i elforbrug og elproduktion i tempo og omfang overstige alt, hvad vi tidligere har oplevet. Elektrificeringen af energiforbruget og omstilling til meget mere grøn strøm kræver, at Radius er i stand til at levere elnet til tiden.

Det sætter dagsordenen for arbejdet i Radius Elnets bestyrelse, fortæller Knud Pedersen:

”Gas, olie og kul hører fortiden til, og vi skal tilslutte vindmølle- og solcelleanlæg og mange nye typer af forbrugsanlæg, der omstiller til grøn strøm. Vi skal modernisere og udbygge elnettet, og vi skal stimulere kunderne til et fleksibelt forbrug, som spiller sammen med belastningen af elnettet og produktionen”.

Derfor er der brug for en endnu mere aktiv kundedialog:

”De tre forbrugervalgte er kundernes stemme ind i Radius’ ledelse. De hjælper os med at sætte kundernes behov på lystavlen. Samtidig er de en kanal ind til ledelsen for de kunder, som har en holdning til vores arbejde og vores beslutninger. Da vi er et monopol, som kunderne ikke bare kan fravælge, har vi et stort ansvar og skal leve op til kundernes og samfundets forventninger. Derfor spiller repræsentanterne en vigtig rolle, og vi har tradition for et åbent og tillidsfuldt samarbejde”.

Supplerende fakta:

  • Bestyrelsen varetager den overordnede strategiske ledelse af Radius Elnet, der ejer og driver de tekniske anlæg og cirka 19.000 km elnet, der sikrer en stabil forsyning til knap 1,1 mio. kunder i København, Nordsjælland og dele af Midtsjælland.
  • Afstemningen foregår fra 27. februar til 20. marts kl. 12.00. Man kan stemme på radiuselnet.dk ved brug af MitId.
  • Radius Elnet har mailadresser på cirka 700.000 kunder. De modtager en mail med opfordring til at stemme.