Radius indkøbte nettab for år 2020 gennem udbud

Radius Elnet offentliggjorte et udbud for indkøb af nettab samt forbrug på cirka 125 aftagesteder for år 2020. Udbuddet er afholdt, og det er ikke længere muligt at komme med bud. I alt var der tale om en energileverance på cirka 326 GWh

[NB: udbuddet er afholdt, og det er ikke længere muligt at komme med bud]

Energileverancen der var i udbud, var en af de største i Danmark, og Radius så frem til, at mange leverandører ville byde på leverancen, under processen.

Administrerende direktør hos Radius Elnet, Jens Fossar Madsen, siger om udbuddet; Vi har udviklet nogle vilkår og betingelser for udbuddet, som sikrer, at vi nemt kan sammenligne buddene, og i praksis konkurrerer leverandørerne udelukkende på prisen. Vi har herudover valgt at skrive direkte til samtlige leverandører i Danmark for at skærpe interessen.

Interesserede leverandører kunne via Tenders Electronic Daily (TED) få adgang til udbudsportalen, hvor vilkårene for at deltage i udbuddet (Procesbeskrivelse) samt Aftale var gjort tilgængelige.

Gå til udbudsportalen, her: [Link fjernet, da udbuddet er afholdt]

Udbudsportalen var åben for tilbud i perioden fra onsdag d. 16. oktober til fredag d. 1. november.

Eventuelle spørgsmål om den afsluttede udbudsproces, kan stilles til Chief Business Developer Søren Holme på telefon 99 55 46 42.

Se alle nyheder