Tilslutningsbidrag for produktion

Både modtager og leverandør af el

Tilslutningsbidrag for egenproduktion

Som boligejer og virksomhedsejer skal du betale et tilslutningsbidrag, hvis du har et produktionsanlæg – f.eks. batterier, solpaneler eller vindmøller – der skal levere strøm til elnettet. Det gælder også, hvis du har et eksisterende produktionsanlæg, der skal udvides.

Du betaler et standardtilslutningsbidrag for retten til indfødning af el i nettet. Dette bidrag er uafhængigt af, hvor meget strøm du forbruger og leverer.

Tilslutningsbidraget skal dække de omkostninger, vi har til at integrere dit produktionsanlæg i det overordnede system. Det bliver bl.a. fastsat ud fra den geografiske placering (geozoner), fordi prisen varierer alt efter, om området i forvejen er domineret af forbrug eller produktion.

For alle produktionsanlæg over 50 kW kræves der foruden tilslutningsbidraget, at der opsættes en selvstændig måler for produktionsanlægget.

Særligt for anlæg tilsluttet på C og B lav-niveau

Egenproducenter, der er tilsluttet i kundekategorierne C eller B lav, får uden beregning et indfødningsomfang, der svarer til det leveringsomfang, du har betalt for til dit forbrug. Det vil sige, at du kun skal betale tilslutningsbidrag, hvis du producerer mere strøm, end du selv har betalt for at måtte bruge.

Hvis dit anlæg producerer under 50 kW, er du helt fritaget for at betale tilslutningsbidrag, da din egenproduktion ikke belaster elnettet mere, end hvad din eksisterende tilslutning kan klare.

Særligt for produktionsanlæg tilsluttet på B høj- og A-niveau

For egenproducenter, der er tilsluttet i kundekategorierne B høj- og A, skal der betales tilslutningsbidrag for det ønskede indfødningsomfang, som det også er tilfældet for øvrige produktionsanlæg.

Man får dog en rabat, fordi elnetselskabet har reducerede omkostninger til tilslutningsfelt for egenproducenter i disse kundegrupper. Din rabat beregnes ud fra det mindste af indfødningsomfanget (se Tilslutningsbidrag for produktionsanlæg) eller forbrugsleveringsomfanget for egenproducenten.

Tilslutningsbidrag for egenproducenteri MVA PRIS I KR.Rød geozone PRIS I KR.Gul geozone PRIS I KR.Grøn geozone Rabat for egenproducenter
A høj+ 86.000 73.000 62.000 52.000
A høj+ maske 307.000 190.000 85.000 52.000
A høj 636.000 391.000 172.000 105.000
A lav 1.155.000 642.000 186.000 69.000
B høj 1.854.000 1.029.000 295.000 97.000
B lav større end 50 kW 237.000 237.000 237.000 NA
C større end 50 kW 186.000 186.000 186.000 NA

Kun leverandør af el

Tilslutningsbidrag for produktionsanlæg (intet forbrug, kun produktion)

Som virksomhed eller organisation skal du betale et tilslutningsbidrag for nye produktionsinstallationer eller udvidelse af bestående produktionsinstallationer. Dit tilslutningsbidrag for retten til indfødning af elektricitet afhænger af det spændingsniveau, dit produktionsanlæg skal tilsluttes på, og af dets geografiske placering/geozone – er zonen domineret af produktion eller forbrug?  

Se geozonerne, og læs mere om reglerne for tilslutningsbidrag for produktion

Tilslutningsbidrag for produktioni MVA PRIS I KR.Rød geozone PRIS I KR.Gul geozone PRIS I KR.Grøn geozone
A høj+ 86.000 73.000 62.000
A høj+ maskenet 307.000 190.000 85.000
A høj 636.000 391.000 172.000
A lav 1.155.000 642.000 186.000
B høj 1.854.000 1.029.000 295.000
B lav 2.251.000 1.185.000 237.000
C 186.000 186.000 186.000

Enhedspriserne er fastsat med brug af Green Power Denmarks model for producentbetaling.

Produktionsanlæg, der bliver tilsluttet på B høj og A (mellem- og højspænding: 10-50 kV) skal betale et tilslutningsbidrag for retten til indfødning (indfødningsomfang), som er uafhængigt af forbrugs-leveringsomfanget.