Forbrugervalg til Radius Elnets bestyrelse

Hvert fjerde år vælger vores kunder tre repræsentanter til Radius Elnets bestyrelse. I Radius Elnet driver vi det elnet, som hver dag forsyner hjem og virksomheder i Københavnsområdet, Nordsjælland og dele af Midtsjælland. Vi er en central aktør i den grønne omstilling, og vi står over for en vigtig opgave. Vi skal sikre, at elnettet er rustet til at møde fremtidens mange energibehov, så vores kunder fortsat oplever forsyningssikkerhed i verdensklasse.

Opstillingsperioden er nu slut

Frem til den 30. januar 2023 har kunder i Radius Elnets forsyningsområde kunne stille op til forbrugervalget. Fra den 20. februar 2023 vil du kunne finde de opstillede kandidater her på siden. Du kan stemme, hvis du er kunde i Radius Elnets forsyningsområde med eget aftagenummer.

Om forbrugervalget

  • Kunder i Radius Elnets forsyningsområde med eget aftagenummer kan stille op og stemme til forbrugervalget. 
  • Du kan stille op frem til 30. januar kl. 12.00. 
  • Afstemningen foregår fra 27. februar til 20. marts kl. 12.00. 
  • Kandidater vælges til bestyrelsen i Radius Elnet for en fireårig periode. 

Spørgsmål og svar

Fra den 27. februar 2023 kan du stemme til Radius forbrugervalg, hvis du enten bor, har sommerhus eller virksomhed i vores forsyningsområde og har en elmåler med eget aftagenummer.

Hver forbruger har maksimalt én stemme uanset antal aftagenumre. Hvis du bor i en ejendom med fælles måling – fx en boligforening – vil aftagenummeret og retten til at stille op typisk tilhøre foreningen.

Indtast din adresse, og se, om du bor i Radius’ forsyningsområde

De opstillede kandidater bliver offentliggjort den 20. februar 2023. Herefter kan alle kunder med eget aftagenummer i vores forsyningsområde afgive deres stemme frem til mandag den 20. marts klokken 12:00.

Afstemningen foregår elektronisk med MitID. Har du ikke MitID eller oplever du problemer med at få det til at virke, kan du fra den 27. februar få tilsendt en valgkode ved at skrive til forbrugervalg@radiuselnet.dk

Du behøver ikke dit aftagenummer for at stemme med MitID. Hvis du oplever problemer med at stemme med MitID, skal du dog bruge dit aftagenummer og kontakte Radius Elnets support.

Du vil kunne finde dit aftagenummer på din elregning eller betalingsserviceoversigt. Du kan også forsøge at finde dit aftagenummer her ved brug af MitId. Hvis du har beskyttet adresse, kan du desværre ikke benytte MitID løsningen, da vores system dermed ikke kan få din adresse retur til tjek for at se, om du er kunde i Radius Elnet.

Du kan derfor kontakte Radius Elnets support for at få tilsendt et stemmelink fra den 27. februar 2023.

Som forbrugervalgt repræsentant bliver du stemme for kunderne i vores forsyningsområde i en fireårig periode. Du får indflydelse på alle beslutninger på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer i Radius Elnet A/S. Udover de tre forbrugerrepræsentanter består bestyrelsen pt. af seks medlemmer, der bliver valgt af generalforsamlingen for et år ad gangen. Du træder ind i bestyrelsen i forbindelse med Radius Elnets ordinære generalforsamling, som afholdes inden udgangen af juni 2023. 

Bestyrelsen medvirker til at sikre, at selskabet ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning samt selskabets vedtægter. Herunder bliver bestyrelsen involveret i det kundefokus Radius Elnet har og i den løbende kommunikation med kunderne.

Radius Elnet er et datterselskab i Andel-koncernen, der er en forbrugerejet energikoncern. Andels øverste myndighed er repræsentantskabet, der er demokratisk valgt af andelshaverne. Andelshaverne er elnetkunder i Cerius forsyningsområde, som dækker Nordvest-, Midt- og Sydsjælland, Lolland-Falster og øerne.

For at valget håndteres korrekt og neutralt er der fra starten fastlagt og offentliggjort et valgregulativ. Herudover har Radius Elnet indgået et samarbejde med et uafhængigt valgfirma, som sikrer, at valget afvikles uafhængigt, i fuld fortrolighed og i overensstemmelse med valgregulativet. Under valghandlingen gives der ikke oplysninger om antal henvendelser om valget, hvor mange der har stemt, eventuelle udleverede stemmesedler mv. Årsagen er, at sådanne oplysninger ville kunne påvirke valgresultatet.

Ønsker du at stemme via et aftagenummer, der er registreret som et CVR-nummer, kan du ikke stemme via MitID. Du kan derfor fra den 27. februar 2023 kontakte Radius Elnets support på forbrugervalg@radiuselnet.dk  for at få tilsendt en valgkode.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Afstemningen foregår via det uafhængige valgfirma Assembly Voting, hvis valgsystem håndterer kandidatopstilling og stemmeafgivelse, så valghandlingen foregår uafhængigt af Radius Elnet.  

Hvis du stiller op som kandidat, offentliggør vi oplysninger om dig på vores hjemmeside og i vores valgmodul (navn, alder, by, motivation, erfaringer og foto). Vi opfordrer dig til ikke at skrive cpr-nummer eller andre følsomme oplysninger på din valgside. Vi opbevarer oplysningerne i op til seks måneder efter valget. Se vores privatlivspolitik, hvis du vil læse mere om, hvordan vi behandler og opbevarer dine personoplysninger.