Her er de nye forbrugerrepræsentanter i Radius Elnets bestyrelse

Hvert fjerde år vælger kunderne i Radius Elnet tre forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen. Forbrugervalget er netop overstået, og 11.300 kunder har afgivet deres stemme.

Forbrugerrepræsentanterne i Radius Elnets bestyrelse for den kommende periode er:

De nye bestyrelsesmedlemmer indtræder officielt i Radius Elnets bestyrelse ved den kommende generalforsamling den 17. maj 2023.

Desuden er følgende kandidater valgt som suppleanter:

Om forbrugervalget


Se valgregulativet

Spørgsmål og svar

Hvem kan stemme?

Du kan stemme til Radius Elnets forbrugervalg, hvis du enten bor, har sommerhus eller driver virksomhed i vores forsyningsområde og har en elmåler med eget aftagenummer.

Hver forbruger har maksimalt én stemme uanset antal aftagenumre. Hvis du bor i en ejendom med fælles måling – fx en boligforening – vil aftagenummeret og retten til at stille op typisk tilhøre foreningen.

Indtast din adresse, og se, om du bor i Radius’ forsyningsområde

Hvilken rolle har forbrugerrepræsentanterne?

De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer repræsenterer kunderne i Radius Elnets forsyningsområde. Forbrugerrepræsentanterne har indflydelse på alle beslutninger på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer i Radius Elnet.

Udover de tre forbrugervalgte repræsentanter består bestyrelsen pt. af seks medlemmer, der bliver valgt af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Hvilke opgaver har bestyrelsen?

Bestyrelsen medvirker til at sikre, at selskabet ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning samt selskabets vedtægter. Herunder bliver bestyrelsen involveret i det kundefokus, Radius Elnet har, og i den løbende kommunikation med kunderne.

Hvem er Radius Elnet ejet af?

Radius Elnet er et datterselskab i Andel-koncernen, der er en forbrugerejet energikoncern. Andels øverste myndighed er repræsentantskabet, der er demokratisk valgt af andelshaverne. Andelshaverne er elnetkunder i Cerius’ forsyningsområde, som dækker Nordvest-, Midt- og Sydsjælland, Lolland-Falster og øerne.

Hvordan sikrer I et korrekt og neutralt valg?

For at valget håndteres korrekt og neutralt er der fra starten fastlagt og offentliggjort et valgregulativ. Herudover har Radius Elnet indgået et samarbejde med et uafhængigt valgfirma, som sikrer, at valget afvikles uafhængigt, i fuld fortrolighed og i overensstemmelse med valgregulativet. Under valghandlingen gives der ikke oplysninger om antal henvendelser om valget, hvor mange der har stemt, eventuelle udleverede stemmesedler mv. Årsagen er, at sådanne oplysninger ville kunne påvirke valgresultatet.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Afstemningen foregår via det uafhængige valgfirma Assembly Voting, hvis valgsystem håndterer kandidatopstilling og stemmeafgivelse, så valghandlingen foregår uafhængigt af Radius Elnet.  

Hvis du stiller op som kandidat, offentliggør vi oplysninger om dig på vores hjemmeside og i vores valgmodul (navn, alder, by, motivation, erfaringer og foto). Vi opfordrer dig til ikke at skrive cpr-nummer eller andre følsomme oplysninger på din valgside. Vi opbevarer oplysningerne i op til seks måneder efter valget. Se vores privatlivspolitik, hvis du vil læse mere om, hvordan vi behandler og opbevarer dine personoplysninger.