1. oktober træder vintertarifferne i kraft

Siden starten af april har elkunderne i Radius’ område nydt godt af lave sommertariffer, men den 1. oktober træder de højere vintertarifferne i kraft. Netselskabet hæver dog ikke tarifferne til det hidtil varslede niveau, og det skyldes blandt andet, at elpriserne det seneste halve år har stabiliseret sig på et lavere niveau.  

Det er dyrere at få transporteret strøm til sin bolig mellem kl. 17.00 og 21.00, og tarifferne er lavere i sommerhalvåret end i vinteren. Sådan kan man opsummere den tarifmodel, der blev indført den 1. januar 2023. 

Den 1. oktober skifter Radius til vintertariffer, og det øger tilskyndelsen hos forbrugerne til at flytte forbrug væk fra de dyre timer, hvor elnettet er mest belastet. Tarifmodellen er skruet sådan sammen, at forbrugernes tariffer afspejler elnettets belastning både i løbet af døgnet og året, fordi det er belastningen, der dikterer behovet for at udbygge elnettet. 

Radius og søsterselskabet Cerius bruger dog skiftet til vintertariffer til en samlet årlig tarifnedsættelse på 750 mio. kr. ekskl. moms, og dermed bliver vintertarifferne ikke så høje, som elkunderne i Østdanmark ellers havde været stillet i udsigt. 

Kunder kommer til at opleve et prishop på tarifferne fra 1. oktober sammenlignet med sommeren, når vi nu igen skifter til vintertariffer, fordi belastningen af elnettet er størst om vinteren i tidsrummet 17-21. Vores tarifnedsættelse betyder dog, at vintertarifferne ikke bliver så høje som i starten af året. Vi kan lave en prisnedsættelse, da elpriserne er stabiliseret på et lavere niveau, og samlet set for en husholdning er der tale om en tarifnedsættelse på 20 pct., hvilket svarer til 450 kr. årligt for en familie i et almindeligt parcelhus,” siger Cäthe Bay-Smidt, chef i Radius. 

Hun forstår godt de kunder, som ærgrer sig over, at de højere vintertariffer nu træder i kraft, samtidig med at de kolde måneder får elforbruget til for eksempel varmepumper og elradiatorer til at stige, men med prisnedsættelsen bliver tarifferne faktisk lavere om natten, end de har været over sommeren. 

Hvis vi udnytter elnettet bedre, bliver den grønne omstilling billigere, og det vil komme alle til gode. Vi kommer til at bruge meget mere strøm de næste mange år – f.eks. køber mange elbiler og varmepumper, og hvis vi kan holde fast i de gode elvaner og undlade at lade elbilen op eller sætte vaskemaskinen i gang i de mest belastede perioder, der er mellem kl. 17 og 21, så er der penge at spare for forbrugerne,” siger Cäthe Bay-Smidt. 

Da tarifferne toppede i februar, kostede det ca. to kroner pr. kWh. mellem kl. 17 og 21, men denne vinter skal forbrugerne betale ca. 1,30 kr. pr. kWh i tarif i samme tidsrum i Østdanmark. Om natten skal kunderne betale en tarif på ca. 0,15 kr. pr. kWh. i Cerius-Radius’ område.

Om tarifferne 
Radius’ vintertariffer løber fra oktober til og med marts. Priserne nævnt i teksten gælder for C-kunder, som omfatter størstedelen af privatkunderne samt mindre erhvervskunder i Østdanmark. Der er også besparelser på vintertarifferne for både B- og A-kunder, som er de større erhvervsvirksomheder. 

Tarifferne går til administration, drift, vedligehold, reinvestering og udbygning af elnettet. Desuden bruger netselskaberne tarifferne til at betale for det uundgåelige tab, der er ved transport af strøm gennem kablerne. 

Se gældende priser pr. 1. okt. 2023.