Måleraflæsning

Har du aflæst elmåleren?
Du kan nemt indtaste din aflæsning i vores selvbetjening

Driftsforstyrrelser

Har du ingen strøm?

Elmålere

Nu slipper du snart for at aflæse elmåleren

Vi er i fuld gang med at udskifte elmålere hos 1 million kunder

Valg til bestyrelsen

Husk at stemme i perioden den 7. til 28. januar 2019

Privatlivspolitik

Vi har opdateret vores privatlivspolitik
Den handler om, hvordan vi håndterer dine oplysninger

Om Radius

Du ser os ikke altid, men vi er der
Vi sørger for, at du har strøm i kontakten til alt det, du skal og gerne vil

Batteri i elnettet

Danmarks første, store batteri er taget i brug for at aflaste elnettet i Nordhavn

Indberet fejl og mangler

Brug app'en 'Giv et Praj', hvis du
opdager fejl på vores forsyningsanlæg
og anlægsdele