Radius er dit elnetselskab

Vi sørger for, at du har strøm i kontakten til alt det, du skal og gerne vil.

Hvis du bor i vores forsyningsområde, får du transporteret din el gennem Radius’ elnet. Det er nemlig os, der driver det elnet, som transporterer strømmen frem til din bolig eller virksomhed. Vi ejer også elmåleren, der er knyttet til din adresse.

Timetarifferne er en del af den grønne omstilling

Timetariffer betyder, at prisen er højere i 6 % af årets timer, hvor belastningen af elnettet er størst. I 94 % af årets timer er prisen til gengæld lavere.

De højere elpriser medfører ændringer i nettariffen

1. januar 2023 vil der ske ændringer i nettariffen for transport af el i vores forsyningsområde, det vil sige prisen for at transportere strøm gennem elnettet og frem til kontakterne i boliger og hos virksomheder.

Overvejer du at købe en elbil eller hybridbil?

Det er vigtigt, at din elbil eller hybridbil lader op via et sikkert og ubrudt kredsløb, der løber direkte fra din eltavle til dit ladepunkt, fx en ladeboks. De ledninger og installationer, du allerede har i dit hus, er kun beregnet til husholdningsapparater.

Læs mere om installation og opladning

Få besked på sms

Hvis du bor eller har virksomhed på en adresse i Radius’ forsyningsområde, kan du få en sms eller e-mail hvis vi har planlagt at afbryde strømmen i forbindelse med reparation på elnettet eller hvis strømmen pludselig skulle gå.

Tilmeld dig sms-service

Brug app’en ‘Giv et Praj’, hvis du opdager fejl på vores forsyningsanlæg og anlægsdele

Vi har tilmeldt os app’en Giv et Praj, som også en lang række kommuner bruger for at hjælpe borgere med at indberette fejl og mangler. Hos Radius er vi optagede af, at vores forsyningsanlæg er i så god en stand som muligt – i forhold til sikkerhed, funktion og fremtoning – og vi har brug for din hjælp til at sætte hurtigt ind, hvis der opstår fejl.

Nyt fra Radius

1 mio. danske forbrugere skruer markant ned for elforbruget

De høje elpriser og lysten til at spare på energien har fået danske forbrugere til at skrue markant ned på forbruget af el. En ny opgørelse fra elnetselskabet Radius viser, at elforbruget for husstande sammenlignet med sidste år er faldet med 15 procent i de forgange fire uger i de områder, hvor Radius driver elnettet.

Læs mere

Er vi klar til at flytte vores strømforbrug?

Onsdags den 5. oktober kunne danskerne se frem til, at den rene elpris næsten ville gå i nul om eftermiddagen. Fik det så folk til at køre hjem fra arbejde for at vaske tøj, oplade elbilen og sætte øvrigt el-tungt forbrug i gang? Eller var der egentlig ikke nogen nævneværdig stigning i strømforbruget denne eftermiddag? Hos Radius Elnet viste data en tydelig tendens.

Læs mere