Tariffer og netabonnement

Tariffer gældende fra 1. november 2019

  • Normaltarif
  • C time
  • B-lav
  • B-lav time
  • B-høj
  • A-lav
  • A-høj
  • AO
  • Midlertidig tilslutning
  • . . .
 Aktuelle Priser (Øre/kWh) Skabelon Timetarif
Lavlast 
Timetarif
Spidslast 
Transport af el (nettarif)*
30,01 25,89 66,80
Elafgift** 88,40  88,40 88,40
Pris/kWh uden moms 118,41 114,29 155,20
Moms 25%
29,60 28,57 38,80
Pris/kWh med moms 148,01 142,86 194,00

Hvis aftagepunktet er i 0,4 kV nettet, afregnes netydelsen efter normaltarif (skabelon eller timetarif). Hvis elmåleren på din adresse udskiftes med en ny fjernaflæst elmåler, vil timetariffer være gældende ca. 1-2 måneder efter målerudskiftningen.

Hvis aftagepunktet er i 0,4 kV nettet, og der er en fjernaflæst måler, hvor fjernaflæsningen  er etableret før 1/12 2017, typisk afregnes efter C time.

Timetariffer
Lavlast:
alle dage i perioden april-september og alle dage i perioden oktober-marts kl. 00-17 og kl. 20-24.
Spidslast: alle dage i perioden oktober-marts kl. 17-20.

 Abonnement Kr./md.
 Netabonnement uden moms*** 25,00 kr./md.
 Netabonnement med moms 31,25 kr./md.

* Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 0,62 øre/kWh.
** Reduceret elafgift for den del af forbruget, der overstiger 4.000 kWh/år i elopvarmet boliger: 25,90 øre kWh. Læs mere her
*** Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 50 kr./år.

 Aktuelle priser (øre/kWh) Lavlast Spidslast
Transport af el (nettarif)* 25,89 66,80
Elafgift** 88,40 88,40
Pris/kWh uden moms 114,29 155,20
Moms 25% 28,57 38,80
Pris/kWh med moms 142,86 194,00

Hvis aftagepunktet er i 0,4 kV nettet, og der er en fjernaflæst måler, hvor fjernaflæsningen typisk er etableret før 1/12 2017, afregnes efter C time.

 Abonnement kr./md. ekskl. moms inkl. moms
Netabonnement***  25,00 31,25
Netabonnement egenproducenter 27,00 33,75
Fast rådighedsbetal. egenproduktion**** 5,42 6,78

 Netabonnement producenter 21,00 26,25 

* Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 0,62 øre/kWh.
** Reduceret elafgift for den del af forbruget, der overstiger 4.000 kWh/år i elopvarmet boliger: 25,90 øre kWh. Læs mere her
*** Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 50 kr./år.
**** Hvis anlæggets produktion måles særskilt, betales rådighedstarif.

Lavlast: alle dage i perioden april-september og alle dage i perioden oktober-marts kl. 00-17 og kl. 20-24.
Spidslast: alle dage i perioden oktober-marts kl. 17-20.

Aktuelle priser (Øre/kWh)  Skabelon Timetarif
Lavlast
Timetarif
Højlast 
Timetarif
Spidslast
Transport af el (nettarif)* 12,65 7,34 13,78 20,61
Elafgift**
88,40 88,40 88,40 88,40
Pris/kWh uden moms
101,05 95,74 102,18 109,01
Moms 25% 25,26 23,94 25,55 27,25
Pris/kWh med moms
126,31 119,68 127,73 136,26

Hvis aftagepunktet er på 0,4 kV siden af en 10/0,4 kV transformerstation, afregnes netydelsen efter B lav (skabelon eller timetarif).  

Bliver elmåleren udskiftet, vil timetariffer være gældende ca. 1-2 måneder efter målerudskiftningen, hvis du ikke allerede har timetariffer.

Hvis aftagepunktet er i 0,4 kV nettet, og der er en fjernaflæst måler, hvor fjernaflæsningen typisk er etableret før 1/12 2017, afregnes efter B lav time.

Abonnement kr./md. ekskl. moms inkl. moms
Netabonnement***  25,00 31,25
Netabonnement egenproducenter 27,00 33,75
Fast rådighedsbetal. egenproduktion**** 5,42 6,78

 Netabonnement producenter 21,00 26,25 

* Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 0,62 øre/kWh.
** Reduceret elafgift for den del af forbruget, der overstiger 4.000 kWh/år i elopvarmede boliger: 25,90 øre kWh. Læs mere her
*** Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 50 kr./år.

Lavlast: alle weekender og helligdage, hverdage i perioden april-september kl. 23-07 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 00-06.
Højlast: hverdage i perioden april-september kl. 7-23 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 6-7 og 20-24.
Spidslast: alle hverdage i perioden oktober-marts kl. 7-20.

 Aktuelle priser (øre/kWh) Lavlast Højlast Spidslast
Transport af el (nettarif)* 7,34  13,78 20,61
Elafgift**  88,40  88,40  88,40 
Pris/kWh uden moms  95,74  102,18  109,01 
Moms 25%  23,94  25,55  27,25 
Pris/kWh med moms  119,68  127,73 136,26

Hvis aftagepunktet er på 0,4 kV siden af en 10/0,4 kV transformerstation, og der er en fjernaflæst måler, hvor fjernaflæsningen typisk er etableret før 1/12 2017, afregnes efter B lav time.

Abonnement kr./md.  Ekskl. moms  Inkl. moms 
Netabonnement***  25,00  31,25 
Netabonnement egenproducenter  27,00 33,75 
Netabonnement producenter 21,00 26,25 
Fast rådighedsbetaling  5,42  6,78 

* Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 0,62 øre/kWh.
** Reduceret elafgift for den del af forbruget, der overstiger 4.000 kWh/år i elopvarmede boliger: 25,90 øre kWh. Læs mere her
*** Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 50 kr./år.
 
Lavlast: alle weekender og helligdage, hverdage i perioden april-september kl. 23-07 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 00-06.
Højlast: hverdage i perioden april-september kl. 7-23 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 6-7 og 20-24.
Spidslast: alle hverdage i perioden oktober-marts kl. 7-20.
 Aktuelle priser (øre/kWh) Lavlast Højlast  Spidslast
Transport af el (nettarif)* 5,50 10,68 16,36
Elafgift** 88,40 88,40 88,40
Pris/kWh uden moms 93,90 99,08 104,76
Moms 25% 23,48 24,77 26,19
Pris/kWh med moms 117,38 123,85 130,95

B-høj anvendes, hvor aftagepunkt er 10 kV nettet.
Abonnement kr./md. Ekskl. moms Inkl. moms
Netabonnement*** 227,00 283,75
Netabonnement egenproducenter 301,00 376,25
Netabonnement producenter  223,00  278,75 

* Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 0,62 øre/kWh.
** Reduceret elafgift for den del af forbruget, der overstiger 4.000 kWh/år i elopvarmede boliger: 25,90 øre kWh. Læs mere her
*** Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 50 kr./år.

Lavlast: alle weekender og helligdage, hverdage i perioden april-september kl. 23-07 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 00-06.
Højlast: hverdage i perioden april-september kl. 7-23 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 6-7 og 20-24.
Spidslast: alle hverdage i perioden oktober-marts kl. 7-20.
Aktuelle priser (øre/kWh) Lavlast Højlast Spidslast
Transport af el (Nettarif)* 2,47 4,12 5,82
Elafgift** 88,40 88,40 88,40
Pris/kWh uden moms 90,87 92,52 94,22
Moms 25% 22,72 23,13 23,55
Pris/kWh med moms 113,59 115,65 117,78

A-lav anvendes, hvor aftagepunktet er på 10 kV siden af hovedstation.
Abonnement kr./md. Ekskl. moms inkl. moms
Netabonnement uden moms*** 227,00 283,75
Netabonnement egenproducenter 301,00 376,25
Netabonnement producenter  223,00  278,75 

* Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 0,62 øre/kWh.
** Reduceret elafgift for den del af forbruget, der overstiger 4.000 kWh/år i elopvarmede boliger: 25,90 øre kWh. Læs mere her
*** Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 50 kr./år.

Lavlast: alle weekender og helligdage, hverdage i perioden april-september kl. 23-07 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 00-06.
Højlast: hverdage i perioden april-september kl. 7-23 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 6-7 og 20-24.
Spidslast: alle hverdage i perioden oktober-marts kl. 7-20.
Aktuelle priser (øre/kWh) Lavlast Højlast Spidslast
Transport af el (nettarif)* 1,94 3,23 4,60
Elafgift** 88,40 88,40 88,40
Pris/kWh uden moms 90,34 91,63 93,00
Moms 25% 22,59 22,91 23,25
Pris/kWh med moms 112,93 114,54 116,25
                        

A-høj anvendes, hvor aftagepunktet er i 50/30 kV nettet.

Abonnement kr./md. Ekskl. moms Inkl. moms
Netabonnement*** 236,00 295,00
Netabonnement egenproducenter 310,00 387,50
Netabonnement producenter  232,00  290,00 

*Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 0,62 øre/kWh
** Reduceret elafgift for den del af forbruget, der overstiger 4.000 kWh/år i elopvarmede boliger: 25,90 øre kWh. Læs mere her
*** Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 50 kr./år.

Lavlast: alle weekender og helligdage, hverdage i perioden april-september kl. 23-07 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 00-06.
Højlast: hverdage i perioden april-september kl. 7-23 og hverdage i perioden oktober-marts kl. 6-7 og 20-24.
Spidslast: alle hverdage i perioden oktober-marts kl. 7-20.

Aktuelle priser Øre/kWh
Transport af el (nettarif)* 0,62
Elafgift** 88,40
Pris/kWh uden moms 89,02
Moms 25% 22,26
Pris/kWh med moms 111,28

Tarif A0 anvendes, hvor leveringspunktet er på 132 kV-niveau.

Abonnement kr./md.
Netabonnement uden moms*** 236,00 kr./md.
Netabonnement med moms 295,00 kr./md.

* Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 0,62 øre/kWh.
** Reduceret elafgift for den del af forbruget, der overstiger 4.000 kWh/år i elopvarmede boliger: 25,90 øre kWh. Læs mere her
*** Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 50 kr./år.

Aktuelle priser (øre/kWh) Lavlast Spidslast
Transport af el (nettarif)* 25,89 66,80
Elafgift** 88,40 88,40
Pris/kWh uden moms 114,29 155,20
Moms 25% 28,57 38,80
Pris/kWh med moms 142,86 194,00
Abonnement kr./md. Ekskl.moms Inkl. moms
Netabonnement*** 105,00 131,25

* Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 0,62 øre/kWh.
** Reduceret elafgift for den del af forbruget, der overstiger 4.000 kWh/år i elopvarmede boliger: 25,90 øre kWh; Læs mere her
*** Inklusiv betaling for energispareforpligtelse på 50 kr./år.

Lavlast: alle dage i perioden april-september og alle dage i perioden oktober-marts kl. 00-17 og kl. 20-24.
Spidslast: alle dage i perioden oktober-marts kl. 17-20.

Se nettariffer, netabonnement og tidsopdeling 2019 (på nær august-oktober)
Se fuld oversigt med nettariffernes udvikling

Vandfaldsprincippet 
Alle elleverandører betaler i forhold til det spændingsniveau, som deres kunder har behov for. Privatkunder har ikke installationer, der kræver forbindelse til højspændingsnettet, og nettariffen er normaltarif (også kaldet C) eller normaltarif time. Nogle erhvervskunder har derimod behov for højspænding, og nettariffen er fastsat efter, hvor de er tilsluttet i højspændingsnettet. Dette princip for fastlæggelse af den enkelte kundes tarif kaldes ’vandfaldsprincippet’.

Elleverandøren skal kun betale til den del af anlægget og administrationen, der er nødvendig for, at elleverandørens kunder kan blive forsynet med strøm. Er installationerne tilsluttet på højspændingsniveau, bidrager elleverandøren til betaling af højspændingsnettet. Er installationerne på lavspændingsnettet, bidrager elleverandøren også til betaling af anlæg på de højere spændingsniveauer. De højere spændingsniveauer er nemlig en forudsætning for strøm via lavspændingsnettet.

Læs mere om, hvordan vi fastsætter priserne, hvilke omkostninger der er indeholdt i de forskellige tariffer, og hvorfor vi opkræver gebyrer.

Se Grundlag for priser 1. april 2016


Hvad betaler du for som elkunde?

Din elpris består af flere dele. Du betaler både for den strøm, du forbruger, og for at få den transporteret hjem til din bopæl. Hertil kommer abonnementer og en række skatter og afgifter, som dit netselskab opkræver hos elleverandørerne på vegne af SKAT. Vi opkræver din elleverandør for udgifter til transport af strøm (nettarif) og netabonnement.

Se, hvad elprisen består af

Netabonnementet dækker vores omkostninger ved dit kundeforhold

Dit netabonnement dækker omkostninger til realisering af energibesparelser samt omkostninger til kundecenter, generel administration, håndtering af måledata samt afskrivninger af elmålere.

Nettariffen dækker alt det, der skal til for at forsyne dig med strøm
Nettariffen dækker alle de omkostninger til anlæg og administration, der er nødvendige for at forsyne dig med elektricitet i din bolig.

Eksempel:
Hvis du er tilsluttet i 10 kV-nettet, skal din elleverandør ikke være med til at betale for lavspændingsnettet. Men er du tilsluttet i lavspændingsnettet, skal din elleverandør være med til at betale for de overliggende net og transformerstationer, da de alle er nødvendige for at forsyne dig med strøm.

Sådan har nettarifferne udviklet sig
Energistyrelsen har fastsat præcise rammer for alle danske netselskabers indtægter. Det betyder, at der er loft over, hvor meget vi må opkræve for at transportere el i vores net. Vores forventninger til årets indtjening ændrer sig løbende, og derfor er vi nødt til med mellemrum at justere priserne, for at sikre at vi ikke overstiger det fastsatte prisloft.

De øvrige tariffers udvikling
Se fuld oversigt med nettariffernes udvikling