Tarifferne stiger pr. 1. april 2022

Den 1. april stiger tarifferne for distribution af el i Radius’ forsyningsområde, dvs. prisen på transport af el gennem elnettet. De stiger som følge af:
 • Højere omkostninger til indkøb af el, der skal dække nettabet i kablerne
 • Stigende inflation.

Nettab er den energimængde, der går tabt, når strømmen transporteres fra produktion og ud til boliger og virksomheder. Som elnetselskab er vi hos Radius forpligtede til at indkøbe ekstra el svarende til den mængde, der går tabt i kablerne. Når priserne på el mangedobles, som hele verden for tiden oplever det, og inflationen også stiger, så øges vores omkostninger tilsvarende.

”Nettabet i kablerne hos Radius er på 4-5 procent ift. den samlede mængde el, som transporteres gennem nettet og varierer ikke væsentligt fra år til år, men højere elpriser medfører øgede omkostningerne til at dække dette tab”

Nettabet i vores kabler  kan sammenlignes med en oplader, der bliver varm, når den fx oplader din mobiltelefon – det er også energitab.

 • Radius har ca. 19.000 kilometer elnet
 • Årligt transporteres mere end 8.000 GWh
 • Nettabet m.m. svarer til ca. 330 GWh årligt

Om din samlede elpris

Din elregning afhænger af dit elforbrug og prisen på strøm. Af din samlede elpris udgør nettarifferne kun en mindre del, som dækker transport af el. Resten af elprisen består af elforbrug, skatter og afgifter samt betaling til transmission, som er transport af el på tværs af landet.

Private boliger betaler typisk en C-tarif. Den ændrer sig fra ca. 30 øre til ca. 38 øre i lavlast (kl. 20-17 oktober-marts og hele perioden fra april til september) og fra ca. 79 øre til ca. 99 øre i spidslast (kl. 17-20 oktober-marts). Det betyder, at man på baggrund af tarifstigningen skal  betale:

 • ca. 16 kr. mere om måneden i en lejlighed med et forbrug på ca. 166 kWh
 • ca. 32 kr. mere om måneden i et parcelhus med et forbrug på ca. 330 kWh.

Lavlast udgør ca. 90 % af den samlede tarif og spidslast ca. 10 %.

Læs mere om, hvordan elprisen er sat sammen

Tariffer pr. 1. april 2022

Tarif Øre/kWh Lavlast Højlast Spidslast Rådighed*
C ekskl. moms 30,03 76,51 30,75
inkl. Moms 37,54 95,64 38,44
B-lav ekskl. moms 7,93 15,26 22,92 11,90
inkl. Moms 9,91 19,08 28,65 14,88
B-høj ekskl. moms 6,04 12,07 18,55 9,92
inkl. Moms 7,55 15,09 23,19 12,40
A-lav ekskl. moms 2,13 3,98 5,58 3,19
inkl. Moms 2,66 4,98 6,98 3,99
A-høj ekskl. moms 1,59 3,06 4,62 2,57
inkl. Moms 1,99 3,83 5,78 3,21

*Kun for egenproducenter med en produktionsmåler

Ofte stillede spørgsmål

Nettariffen stiger på grund af:

 • Højere omkostninger til nettab i elnettet
 • Stigende inflation.

Når strømmen transporteres gennem elnettet ud til boliger og virksomheder, er der et naturligt tab undervejs. Det kaldes nettab. Nettabet skal vi som elnetselskab indkøbe 1:1 hos en elleverandør. Når elprisen stiger, så øges netselskabets udgifter til nettab.

Når elnetselskabets priser stiger, så stiger tariffen hos forbrugerne også. Disse stigninger kan ses i højere nettariffer.

Nej, netabonnementet stiger ikke. 

For en gennemsnitlig husstand stiger den månedlige elpris:

 • ca. 16 kr. for lejligheder (elforbrug på 2.000 kWh)
 • ca. 32 kr. for parcelhuse (elforbrug på 4.000 kWh)
 • ca. 48 kr. for stort parcelhuse (elforbrug på 6.000 kWh)
 • ca. 106 kr. for elopvarmet parcelhus (elforbrug på 15.000 kWh)
 • ca. 122 kr. for erhverv (elforbrug på 50.000 kWh).

Prisstigningen er beregnet på baggrund af den stigning, kunderne vil opleve for de ni måneder fra den 1. april 2022 til den 31. december 2022.

Det kan vi ikke sige med sikkerhed, men vores forventning er, at de vil falde på sigt.

Abonnement og tarif fastsættes efter en metode, som Forsyningstilsynet godkender.

Forsyningstilsynet er en uafhængig offentlig instans, der fungerer som konkurrencemyndighed over for den danske energisektor.

Se mere på forsyningstilsynet.dk