Tilmelding af solcelleanlæg

Se, hvad du skal gøre, for at lette sagsbehandlingstiden

Alle elproducerende anlæg i Radius Elnets forsyningsområde skal tilmeldes hos os.

Det er afgørende for driften af elnettet, at vi har kendskab til alle anlæg, der kan påvirke spændingskvaliteten i nettet.

Her finder du information om, hvordan du tilmelder solcelleanlæg på op til 50 kW.

Hvis du skal installere et anlæg, der er større end 50 kW, kan du kontakte os ved at udfylde denne formular og sende den til os.

Har du spørgsmål til eksisterende anlæg?

Du skal kontakte Energistyrelsen, hvis du vil tjekke oplysninger om et eksisterende solcelleanlæg, fx GSRN-nummer, nettoafregningsgruppe eller størrelsen på inverter.

Let sagsbehandlingtiden for dig selv

Når du sender dokumenter til os, så send dem som separate bilag og i følgende filformater:

Sendes som PDF-fil:

  • Teknisk bilag
  • Fuldmagt (hvis nødvendigt)
  • Enstregsdiagram (hvis nødvendigt)
  • PSO-måler: Tavleforsidetegning, Nøgleskema og Prøveprotokoller (marker de 3, der er anvendt) sendes som separate bilag.

Sendes som Word-fil:

  • Stamdata
Hvis du har al din dokumentation klar, så kan du tilmelde dit solcelleanlæg i Radius ISB.

Få en tjekliste med alle de punkter, du som elinstallatør skal huske, når du tilmelder et solcelleanlæg hos os. Den er i pdf-format og lige til at printe ud – Tjekliste til solcelleanlæg. Du kan også få tjeklisten tilsendt, hvis du indtaster din e-mailadresse og klikker på send herunder.

Tjekliste - solcelleinstallation

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Bemærk: Tjeklisten er vejledende. Du skal huske også at opfylde Energistyrelsens retningslinjer og følge reglerne for nettilslutning af VE-anlæg (solcelleanlæg) hos Dansk Energi, når du tilmelder.

Procesoverblik

På tidslinjen herunder kan du se, hvordan processen forløber, og hvem der gør hvad. Tre aktører er involveret – anlægsejer, elinstallatør og Radius Elnet – og hver aktør har ansvar for forskellige trin i processen.

Proces for solcelleanlæg - trin for trin

Den kommende anlægsejer skal kontakte en solcelleleverandør eller en autoriseret elinstallatør. Sammen afdækker I, hvilket anlæg der skal installeres og gennemgår tilslutningsprocessen.

Der skal betales gebyr for tilmelding af et solcelleanlæg, se oversigten her.

Herefter skal anlægsejer ansøge om tilladelser:

Myndighedsgodkendelse – denne skal søges i den kommune, hvor solcelleanlægget skal sættes op. Vær opmærksom på, at der er forskel på, om anlægget bliver sat op på en bygning eller i terræn. Hvis anlægget skal sættes op på en bygning, SKAL der søges byggetilladelse. Hvis anlægget skal opsættes i terræn, skal det undersøges, OM der kræves byggetilladelse.

Nettoafregningsgruppe – denne skal søges hos Energistyrelsen. Der findes to nettoafregningsgrupper. Du kan læse mere om dem og de retningslinjer, der gælder, på Energistyrelsens hjemmeside.

Hvis du som elinstallatør skal søge de ovenstående tilladelser på vegne af anlægsejer, skal du have en fuldmagt fra anlægsejer. Vi har lavet et eksempel på en fuldmagt. Brug den som skabelon, og send den til os som en PDF-fil, når den er udfyldt.

Du skal tilmelde solcelleanlægget via ISB’en. Her skal du vælge sagstype og anlægstype og uploade dokumentation/tekniske bilag i de rette filformater.
Der er forskellige sagstyper til de forskellige anlæg. Læs om dem i vores ISB vejledning, så du tilmelder det rigtige anlæg.

Fælles for alle anlægstyper
Du skal vedhæfte et udfyldt stamdataskema, som du henter hos Dansk Energi. Her er et eksempel på et udfyldt stamdataskema.

Dokumentation/tekniske bilag pr. anlægstype

Produktionsanlæg: Denne dokumentation består af et teknisk bilag for et produktionsanlæg med solcellepaneler og produktions-inverter. Hent bilaget hos Dansk Energi, og se et eksempel på et udfyldt bilag for produktionsanlæg.


Hybridanlæg:
Denne dokumentation består af et teknisk bilag for et hybridanlæg med solcellepaneler, batteri og hybridinverter. Hent bilaget hos Energinet, og se et eksempel på et udfyldt bilag for hybridanlæg.

Produktions- og batterianlæg: Denne dokumentation består af tekniske bilag for både produktionsanlæg og batterianlæg, fordi anlægget består af både solcellepaneler, produktions-inverter og batteri med inverter. Hent bilagene hos Dansk Energi og Energinet, og se et eksempler på udfyldte bilag for produktionsanlæg og batterianlæg.

Når solcelleanlægget er tilmeldt, og alle tekniske bilag er uploadet (for hurtigere sagsbehandlingtid, se de foretrukne fil-formater  øverst på siden), begynder sagsbehandlingen hos Radius.

Sagsbehandlingen hos Radius består af flere punkter:

  1. Vi kontrollerer den dokumentation, du har uploadet.
  2. Vi overfører den tekniske dokumentation for anlægget til vores systemer.
  3. Vi udtrækker GSRN-nummer til anlægsejer.
  4. Vi sender faktura med opkrævning af administrationsgebyr.
  5. Vi opretter en fjernaktiveringsordre til tælleværk 2 i elmåleren på solcelleanlæggets adresse.

Vi sender GSRN-nummer og faktura for administrationsgebyr til den e-mailadresse, du har oplyst i feltet ‘e-mail til faktura’. Hvis dette felt ikke er udfyldt, sender vi GSRN-nummer og faktura på brev til tilbudskunden.

Vær opmærksom på, at sagsbehandlingstiden bliver væsentligt længere ved mangelfuld dokumentation. Hvis ikke al nødvendig dokumentation er uploadet, starter hele processen nemlig forfra, og du skal tilmelde sagen på ny. Det påvirker selvfølgelig også den forventede idriftsættelsesdato for anlægget.

Vi anbefaler derfor, at du henter den tjekliste, vi har lavet. Den indeholder alle de punkter, du skal huske, når du tilmelder et solcelleanlæg hos os. Husk blot, at tjeklisten er vejledende, og at du også skal sørge for at opfylde Energistyrelsens retningslinjer og følge reglerne for nettilslutning af VE-anlæg hos Dansk Energi.

Når Radius er færdig med sagsbehandlingen, modtager du en e-mail med besked om, at sagen nu har status af ‘anvist’. Det betyder, at du kan færdigmelde sagen, og at anlægget må tændes og sættes i drift.

Radius fjernaktiverer tælleværk 2 i elmåleren, og data bliver nu sendt til Datahub. Anlægsejer kan aflæse sin produktion direkte på elmåleren – eller ved at logge ind på eloverblik.dk

Anlægget er nu sat i drift, og produktionen bliver afregnet efter den nettoafregnings-gruppe, anlægsejer har tilmeldt sig.

Når installatør færdigmelder sagen er der en måned til at søge nettoafregningsgruppe for eventuel overskudsproduktion. Anlægsejer skal selv finde og kontakte en aftager til overskudsproduktion.

Læs om nettoafregningsgrupperne og retningslinjerne på Energistyrelsens hjemmeside.