Tilmelding af solcelleanlæg

Se, hvad du skal gøre, for at lette sagsbehandlingstiden

Alle elproducerende anlæg i Radius Elnets forsyningsområde skal tilmeldes hos os.

Det er afgørende for driften af elnettet, at vi har kendskab til alle anlæg, der kan påvirke spændingskvaliteten i nettet.

På denne side finder du information om, hvordan du tilmelder solcelleanlæg på op til 50 kW.

Skal du installere et anlæg, der er større end 50 kW, skal du kontakte os ved at udfylde denne formular: Forespørgsel på data ved tilmelding af større solcelleanlæg.

Har du spørgsmål til eksisterende anlæg?

Du skal kontakte Energistyrelsen, hvis du vil tjekke oplysninger om et eksisterende solcelleanlæg, fx GSRN-nummer, nettoafregningsgruppe eller størrelsen på inverter.

Let sagsbehandlingstiden for dig selv

Når du sender dokumenter til os, så send dem som separate bilag og i følgende filformater:

Sendes som PDF-fil:

  • Teknisk bilag
  • Fuldmagt (hvis nødvendigt)
  • Enstregsdiagram (hvis nødvendigt)
  • Produktionsmåler: Tavleforsidetegning, Nøgleskema og Prøveprotokoller (marker de 3, der er anvendt) sendes som separate bilag.


Sendes som Word-fil:

  • Stamdata
 
Hvis du har al din dokumentation klar, kan du tilmelde dit solcelleanlæg i Radius ISB.

Tjekliste - solcelleinstallation

Download vores tjekliste med alle de punkter, du som elinstallatør skal huske, når du tilmelder et solcelleanlæg hos os.

Hent tjeklisten ved at klikke her – eller indtast din e-mail herunder og få den tilsendt på mail.

Bemærk: Tjeklisten er vejledende. Du skal huske også at opfylde Energistyrelsens retningslinjer og følge reglerne for nettilslutning af VE-anlæg (solcelleanlæg) hos Green Power Denmark, når du tilmelder.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Proces for solcelleanlæg - trin for trin

Anlægsejer, elinstallatør og netselskab driver i fællesskab processen frem, men har hver især ansvar for forskellige dele af processen. Læs mere om de enkelte punkter under illustrationen.

Den kommende anlægsejer skal kontakte en solcelleleverandør eller en autoriseret elinstallatør. Sammen afdækker I, hvilket anlæg der skal installeres og gennemgår tilslutningsprocessen.

Der skal betales gebyr for tilmelding af et solcelleanlæg. Se oversigten over gebyrer hos Radius Elnet her.

Du skal tilmelde solcelleanlægget via ISB’en. Her skal du vælge sagstype og anlægstype og uploade dokumentation/tekniske bilag i de rette filformater.
Der er forskellige sagstyper til de forskellige anlæg. Læs om dem i vores ISB vejledning, så du tilmelder det rigtige anlæg.

Fælles for alle anlægstyper
Du skal vedhæfte et udfyldt stamdataskema, som du henter hos Green Power Denmark.

Find en videoguide til Stamdata (50kW>) her.

 

Dokumentation/tekniske bilag pr. anlægstype

Produktionsanlæg: Denne dokumentation består af et teknisk bilag for et produktionsanlæg med solcellepaneler og produktions-inverter. Hent bilaget hos Green Power Denmark.

Du kan se et eksempel på et udfyldt bilag for produktionsanlæg her – eller finde en videoguide til Teknisk bilag (50kW>) her.


Hybridanlæg:
Denne dokumentation består af et teknisk bilag for et hybridanlæg med solcellepaneler, batteri og hybridinverter. Hent bilaget hos Energinet, og se et eksempel på et udfyldt bilag for hybridanlæg her.

Ved denne sagstype skal der også fremsendes et enstregsdiagram, som viser tilslutningspunkt, måler (med måler-nr.), inverter(e) til solcellepaneler og batteri og hvordan det er forbundet herimellem.

Produktions- og batterianlæg: Denne dokumentation består af tekniske bilag for både produktionsanlæg og batterianlæg, fordi anlægget består af både solcellepaneler, produktions-inverter og batteri med inverter. Hent bilagene hos Green Power Denmark og Energinet, og se eksempler på udfyldte bilag for produktionsanlæg og bilag for batterianlæg.

Ved denne sagstype skal der også fremsendes et enstregsdiagram, som viser tilslutningspunkt, måler (med måler-nr.), inverter(e) til solcellepaneler og batteri og hvordan det er forbundet herimellem.

 

Når solcelleanlægget er tilmeldt, og alle tekniske bilag er uploadet (for hurtigere sagsbehandlingtid, se de foretrukne fil-formater  øverst på siden), begynder sagsbehandlingen hos Radius.

Sagsbehandlingen hos Radius består af flere punkter:

  1. Vi kontrollerer den dokumentation, du har uploadet.
  2. Vi overfører den tekniske dokumentation for anlægget til vores systemer.
  3. Vi udtrækker GSRN-nummer til anlægsejer.
  4. Vi sender faktura med opkrævning af administrationsgebyr.
  5. Vi opretter en fjernaktiveringsordre til tælleværk 2 i elmåleren på solcelleanlæggets adresse.


Vi sender GSRN-nummer og faktura for administrationsgebyr til den e-mailadresse, du har oplyst i feltet ‘e-mail til faktura’. Hvis dette felt ikke er udfyldt, sender vi GSRN-nummer og faktura på brev til tilbudskunden.

Vær opmærksom på, at sagsbehandlingstiden bliver væsentligt længere ved mangelfuld dokumentation. Hvis ikke al nødvendig dokumentation er uploadet, starter hele processen nemlig forfra, og du skal tilmelde sagen på ny. Det påvirker selvfølgelig også den forventede idriftsættelsesdato for anlægget.

Vi anbefaler derfor, at du henter den tjekliste, vi har lavet. Den indeholder alle de punkter, du skal huske, når du tilmelder et solcelleanlæg hos os. Husk blot, at tjeklisten er vejledende, og at du også skal sørge for at opfylde Energistyrelsens retningslinjer og følge reglerne for nettilslutning af VE-anlæg hos Green Power Denmark.

Når Radius er færdig med sagsbehandlingen, modtager du en e-mail med besked om, at sagen nu har status af ‘anvist’. Det betyder, at du kan påbegynde arbejdet med at opsætte og installere anlægget. Når dette er færdiggjort kan du færdigmelde ISB-sagen, så anlægget kan tændes og sættes i drift.

Radius fjernaktiverer tælleværk 2 i elmåleren, og data bliver nu sendt til Datahub. Anlægsejer kan aflæse sin produktion direkte på elmåleren – eller ved at logge ind på eloverblik.dk

Anlægget er nu sat i drift, og produktionen bliver afregnet efter den nettoafregnings-gruppe, anlægsejer har tilmeldt sig.

Når installatør færdigmelder sagen er der en måned til at søge nettoafregningsgruppe for eventuel overskudsproduktion. Anlægsejer skal selv finde og kontakte en aftager til overskudsproduktion.