Forside / Professionelle / Log på ISB

Vigtig information til installatører

Vi oplever i øjeblikket en kraftig stigning i antallet af tilmeldinger vedrørende solcelleanlæg. Det betyder at vores sagsbehandlingstid for disse sager i øjeblikket ligger på 4-5 uger.
Som installatør kan du hjælpe med til, at sagsbehandlingen bliver hurtigere ved

  • at tilmelde dine sager i så god tid som muligt
  • vedhæfte korrekt udfyldt dokumentation.

Der findes på vores hjemmeside en vejledning, der bl.a. beskriver, hvad det er for dokumenter, vi skal modtage fra dig for at kunne færdiggøre sagsbehandlingen hurtigt. Se vejledningen her: Tilmelding af solcelleanlæg

Log på ISB

Find vejledninger og vigtig information om ISB'en

Bestilling af afbrydelse, uden for almindelig arbejdstid:

Fremadrettet udfører Radius kun i begrænset omfang opgaver om natten. læs mere om natarbejde her.

Tilslutning af nyt stik

Når du tilslutter et stik, så husk at skrive på kablet, hvilken installation stikket skal forsyne, fx vejnavn og husnummer.

Fra den 1. august 2019 har vi lavet om på arbejdsgangen.

Radius sender en mail med information om valg af elleverandør til den nye elinstallation. Udfyld feltet til kundens e-mail adresse, ellers modtager du selv mailen og er ansvarlig for at sende den til kunden.

Kunden skal vælge en elleverandør, før man kan opsætte en elmåler. Læs om bygherres valg af elleverandør

Hvis du har spørgsmål, så ring til Nettilslutning på 72 10 46 00 mandag-fredag kl. 7-15.