Log på ISB

Find vejledninger og vigtig information om ISB'en

Nye funktioner i ISBèn

Når du tilmelder en ny bolig installation, skal du fremover angive boligens type.
Det gør du ved at vælge boligtypen under punktet  installationskategori anvendelser.

Idriftsættelsesdatoen er fjernet fra ISB

Det betyder at tilmeldte ISB sager behandles efter først ind først ud princippet. Du vil derfor også skulle vedhæfte relevant dokumentation ved tilmelding af sager hvor du vil opsætte strømtransformere.

Bestilling af afbrydelse, uden for almindelig arbejdstid:

Fremadrettet udfører Radius kun i begrænset omfang opgaver om natten. læs mere om natarbejde her.

Tilslutning af nyt stik

Når du tilslutter et stik, så husk at skrive på kablet, hvilken installation stikket skal forsyne, fx vejnavn og husnummer.

Fra den 1. august 2019 har vi lavet om på arbejdsgangen.

Radius sender en mail med information om valg af elleverandør til den nye elinstallation. Udfyld feltet til kundens e-mail adresse, ellers modtager du selv mailen og er ansvarlig for at sende den til kunden.

Kunden skal vælge en elleverandør, før man kan opsætte en elmåler. Læs om bygherres valg af elleverandør

Hvis du har spørgsmål, så ring til Nettilslutning på 72 10 46 00 mandag-fredag kl. 7-15.