Billigere transport af strøm: Radius Elnet skifter til sommertariffer

Fra den 1. april overgår Radius Elnet til sommertariffer. Sommertarifferne betyder, at det bliver billigere for mange danskere at få lys i stikkontakten, kulde i køleskabet og varme i ovnen i mange af døgnets timer frem til oktober.

1,4 mio. husstande og 2,5 mio. danskere kan fra den 1. april se frem til en elregning, hvor udgifterne til transport af strøm bliver lavere.

De såkaldte tariffer, som er forbrugernes betaling til netselskaberne for transport af strøm, bliver nemlig lavere over sommeren i det meste af Østdanmark. Det er Radius Elnet og søsterselskabet Cerius, som står for elnettet i disse områder.

”Vi har billigere transport af strøm om sommeren.  Det er muligt, da der generelt er et lavere pres på elnettet i sommermånederne,” siger funktionschef Cäthe Bay-Smidt fra Cerius og Radius Elnet.

De 2,5 mio. danskere vil opleve lavere tariffer i tidsrummet fra kl. 6 til midnat. Det største prisfald sker i mellem kl. 17.00 og 21.00, hvor tariffen sænkes fra det aktuelle niveau på 169,80 øre pr. kWh til 73,59 øre pr. kWh.

”Med generelt lavere elpriser, faldende forbrug på grund af højere temperaturer og nu også sommertariffer, så vil mange kunne mærke en væsentlig forskel på elregningerne de kommende måneder,” siger Cäthe Bay-Smidt og fortsætter:

”I det lidt længere perspektiv er vores forventning, at vintertarifferne fra oktober vil være på det niveau, som vi har set i marts, men meget kan nå at ændre sig, inden vi når efteråret.”

Cerius’ og Radius Elnets sommertariffer løber i perioden fra 1. april til udgangen af september. De præcise beløb for gældende tariffer kan altid findes på vores hjemmeside.