Tariffer og netabonnement

Som elnetkunde betaler du for at få strømmen transporteret gennem elnettet fra det sted, den bliver produceret, og ud til din bolig eller virksomhed. Radius står for at transportere strømmen.

Din omkostning som netkunde er et fast, månedligt abonnement og en variabel tarif for de kWh, du aftager gennem elnettet. Størrelsen på netabonnementet og tariffen afhænger af din kundekategori og fx drift og udbygning af elnettet. Abonnement og tarif fastsættes efter en metode, som Forsyningstilsynet godkender.

Forsyningstilsynet er en uafhængig offentlig instans, der fungerer som konkurrencemyndighed over for den danske energisektor. Læs mere på forsyningstilsynet.dk.

Kundekategorien C anvendes for privatkunder og mindre erhvervskunder, mens mellemstore og store erhvervsvirksomheder typisk tilsluttes som A eller B kunder.

Prisændringer
Når elprisen stiger eller falder, påvirker det omkostningerne hos elnetselskaberne. Da vi varslede prisstigninger i september 2022, var det baseret på prognoserne, der pegede på høje elpriser i 2023. Efter årsskiftet faldt elpriserne, og vi kan derfor varsle prisreduktion pr. 1. marts 2023. Du kan læse mere under Priser pr. 1. marts 2023.

I tabellen nedenfor ser du de aktuelle priser uden moms. Vil du se priser med moms, kan du slå moms-knappen til over tabellen øverst til højre.

Aktuelle priser 1. februar 2023

Sådan fastsætter vi tarifferne (Tarifmodel)

Det overordnede princip i tarifmodellen bygger på elforsyningslovens prisbestemmelser og følgende grundlæggende principper:

 • Omkostningsægthed/rimelighed: Den enkelte kunde skal dække de omkostninger, som den pågældende giver anledning til i nettet
 • Kollektivitet: Alle kundetyper betaler det samme fx uanset hvor mange km af elnettet den enkelte kunde faktisk anvender
 • Enkelthed
 • Mulighed for at sikre incitamentsskabende prissignaler

For at sikre omkostningsægthed, indføres yderligere opdeling af kundekategorier, som afspejler kundens fysiske tilslutningspunkt i elnettet. Dermed afholder kunden alene omkostninger til de dele af nettet, der anvendes til at levere elektricitet til den enkeltes forbrug;

 • A0: Tilslutningspunktet er i 132 kV nettet
 • A Høj: Tilslutningspunktet er i 50 kV nettet
 • A Lav: Tilslutningspunktet er på 10-20 kV-siden af en hovedstation
 • B Høj: Tilslutningspunktet er i 10-20 kV-nettet
 • B Lav: Tilslutningspunktet er typisk på 0,4 kV siden af en 10-20/0,4 kV station
 • C: Tilslutningspunktet er typisk i 0,4 kV-nettet (den typiske almindelige forbruger)

Af samme årsag afregnes egenproducenter fremover nettarif af den bruttoleverede mængde elektricitet og der indføres rådighedsbetaling til dækning af omkostningerne som følge af, at kapaciteten i elnettet skal stå til rådighed.

Se historiske tariffer

C

Aktuelle priser
(øre/kWh)

Lavlast

Højlast

Spidslast

Vintertarif (oktober – marts)

17,01

51,03

153,08

Sommertarif (april – september)

17,01

25,51

66,33

Indfødningstarif(hele året)

0,51

0,51

0,51

Rådighedstarif2

32,29

32,29

32,29

Elafgift3

0,8

0,8

0,8

Netabonnementer

Type

Beskrivelse

Kr. år

Forbrug

Forbrugsmåler

537,00

Producenter

Produktionsanlæg med selvstændig produktionsmåler

537,00

Producenter

Produktionsanlæg uden bidrag til måler

264,00

Egenproducenter

Forbrugskunder med produktionsanlæg

571,00

Rådighedsabonnement

Forbrugskunder med produktionsanlæg

65,00

Stikledningsabonnement

Stikledningsejerskab overdraget*

2,00

* Det er ikke længere muligt at overdrage ejerskabet af stikledningen til Radius.

 1. Kun relevant for producenter og egenproducenter. Installationer med aftagepligt jf. VE-loven § 52, stk. 2 er undtaget betaling af indfødningstarif.
 2. Rådighedstariffen anvendes for egenproducenter.
 3. Elopvarmede boliger og sommerhuse har mulighed for af få reduceret deres elafgift for elforbruget, der er større end 4000 kWh/år. Virksomheder kan søge om afgiftsgodtgørelse hos SKAT. Læs mere her

B-lav

Aktuelle priser
(øre/kWh)

Lavlast

Højlast

Spidslast

Vintertarif (oktober – marts)

6,63

19,89

39,78

Sommertarif (april – september)

6,63

19,89

39,78

Indfødningstarif(hele året)

0,51

0,51

0,51

Rådighedstarif2

  14,04

14,04

14,04

Elafgift3

0,8

0,8

0,8

Netabonnementer

Type

Beskrivelse

Kr. år

Forbrug

Forbrugsmåler

562,00

Producenter

Produktionsanlæg med selvstændig produktionsmåler

562,00

Producenter

Produktionsanlæg uden bidrag til måler

264,00

Egenproducenter

Forbrugskunder med produktionsanlæg

596,00

Rådighedsabonnement

Forbrugskunder med produktionsanlæg

65,00

 1. Kun relevant for producenter og egenproducenter. Installationer med aftagepligt jf. VE-loven § 52, stk. 2 er undtaget betaling af indfødningstarif.
 2. Rådighedstariffen anvendes for egenproducenter.
 3. Elopvarmede boliger og sommerhuse har mulighed for af få reduceret deres elafgift for elforbruget, der er større end 4000 kWh/år. Virksomheder kan søge om afgiftsgodtgørelse hos SKAT. Læs mere her

B-høj

Tariffer

Aktuelle priser
(øre/kWh)

Lavlast

Højlast

Spidslast

Vintertarif (oktober – marts)

4,59

13,78

27,55

Sommertarif (april – september)

4,59

13,78

27,55

Indfødningstarif(hele året)

0,51

0,51

0,51

Rådighedstarif2

10,80

10,80

10,80

Elafgift3

0,8

0,8

0,8

Netabonnementer

Type

Beskrivelse

Kr. år

Forbrug

Forbrugsmåler

5120,00

Producenter

Produktionsanlæg med selvstændig produktionsmåler

5120,00

Producenter

Produktionsanlæg uden bidrag til måler

762,00

Egenproducenter

Forbrugskunder med produktionsanlæg

5652,00

Rådighedsabonnement

Forbrugskunder med produktionsanlæg

65,00

 1. Kun relevant for producenter og egenproducenter. Installationer med aftagepligt jf. VE-loven § 52, stk. 2 er undtaget betaling af indfødningstarif.
 2. Rådighedstariffen anvendes for egenproducenter.
 3. Elopvarmede boliger og sommerhuse har mulighed for af få reduceret deres elafgift for elforbruget, der er større end 4000 kWh/år. Virksomheder kan søge om afgiftsgodtgørelse hos SKAT. Læs mere her

A-lav

Tariffer

Aktuelle priser
(øre/kWh)

Lavlast

Højlast

Spidslast

Vintertarif (oktober – marts)

2,68

8,05

16,10

Sommertarif (april – september)

2,68

8,05

16,10

Indfødningstarif(hele året)

0,26

0,26

0,26

Rådighedstarif2

6,38

6,38

6,38

Elafgift3

0,8

0,8

0,8

Netabonnementer

Type

Beskrivelse

Kr. år

Forbrug

Forbrugsmåler

5120,00

Producenter

Produktionsanlæg med selvstændig produktionsmåler

5120,00

Producenter

Produktionsanlæg uden bidrag til måler

762,00

Egenproducenter

Forbrugskunder med produktionsanlæg

5652,00

Rådighedsabonnement

Forbrugskunder med produktionsanlæg

65,00

 1. Kun relevant for producenter og egenproducenter. Installationer med aftagepligt jf. VE-loven § 52, stk. 2 er undtaget betaling af indfødningstarif.
 2. Rådighedstariffen anvendes for egenproducenter.
 3. Elopvarmede boliger og sommerhuse har mulighed for af få reduceret deres elafgift for elforbruget, der er større end 4000 kWh/år. Virksomheder kan søge om afgiftsgodtgørelse hos SKAT. Læs mere her

A-høj

Tariffer

Aktuelle priser
(øre/kWh)

Lavlast

Højlast

Spidslast

Vintertarif (oktober – marts)

1,71

3,42

6,85

Sommertarif (april – september)

1,71

3,42

6,85

Indfødningstarif(hele året)

0,10

0,10

0,10

Rådighedstarif2

3,07

3,07

3,07

Elafgift3

0,8

0,8

0,8

Netabonnementer

Type

Beskrivelse

Kr. år

Forbrug

Forbrugsmåler

3321,00

Producenter

Produktionsanlæg med selvstændig produktionsmåler

3321,00

Producenter

Produktionsanlæg uden bidrag til måler

762,00

Egenproducenter

Forbrugskunder med produktionsanlæg

3853,00

Rådighedsabonnement

Forbrugskunder med produktionsanlæg

65,00

 1. Kun relevant for producenter og egenproducenter. Installationer med aftagepligt jf. VE-loven § 52, stk. 2 er undtaget betaling af indfødningstarif.
 2. Rådighedstariffen anvendes for egenproducenter.
 3. Elopvarmede boliger og sommerhuse har mulighed for af få reduceret deres elafgift for elforbruget, der er større end 4000 kWh/år. Virksomheder kan søge om afgiftsgodtgørelse hos SKAT. Læs mere her

A-0

Aktuel pris (øre/kWh)
0,00
Netabonnement kr./år
3321,00
Netabonnement producenter kr./år
3321,00

Netabonnement gælder for både forbrug og produktion.

Aktuelle priser (øre/kWh)LavlastSpidslast
Transport af el (nettarif)30,0376,51
Elafgift*72,3072,30
Pris/kWh ekskl. moms106,33152,81
Pris/kWh inkl. moms 132,91 191,01

Variable rådighedstarif: 30,75 øre/kWh ekskl. moms. Kunden betaler en variable rådighedstarif pr. kWh såfremt kunden har en produktionsmåler, ellers betales et fast rådighedsabonnement.

Abonnement kr./md.Ekskl. momsInkl. moms
Netabonnement21,0026,25
Netabonnement egenproducenter22,0027,50
Fast rådighedsbetaling5,426,78
 Netabonnement producenter21,0026,25
Stikledningsabonnement**2,002,50

B-lav

Aktuelle priser (øre/kWh)LavlastHøjlastSpidslast
Transport af el (nettarif)7,9315,2622,92
Elafgift*72,3072,3072,30
Pris/kWh ekskl. moms84,2391,5699,22
Pris/kWh inkl. moms105,29114,45124,03

Hvis aftagepunktet er på 0,4 kV siden af en 10/0,4 kV transformerstation, og der er en fjernaflæst måler, hvor fjernaflæsningen typisk er etableret før 1/12 2017, afregnes efter B lav time.

Variable rådighedstarif: 11,90 øre/kWh ekskl. moms. Kunden betaler en variable rådighedstarif pr. kWh såfremt kunden har en produktionsmåler, ellers betales et fast rådighedsabonnement.

Abonnement kr./md.Ekskl. momsInkl. moms
Netabonnement21,0026,25
Netabonnement egenproducenter22,0027,50
Netabonnement producenter21,0026,25
Fast rådighedsbetaling5,426,78
Stikledningsabonnement**2,002,50

 

B-høj

Aktuelle priser (øre/kWh)LavlastHøjlastSpidslast
Transport af el (nettarif)6,0412,0718,55
Elafgift*72,3072,3072,30
Pris/kWh ekskl. moms82,3488,3794,85
Pris/kWh inkl. moms102,93110,46118,56

B-høj anvendes, hvor aftagepunkt er 10 kV nettet.

Variable rådighedstarif: 9,92 øre/kWh ekskl. moms. Kunden betaler en variable rådighedstarif pr. kWh såfremt kunden har en produktionsmåler, ellers betales et fast rådighedsabonnement.

Abonnement kr./md.Ekskl. momsInkl. moms
Netabonnement223,00278,75
Netabonnement egenproducenter297,00371,25
Netabonnement producenter223,00278,75

A-lav

Aktuelle priser (øre/kWh)LavlastHøjlastSpidslast
Transport af el (Nettarif)2,133,985,88
Elafgift*72,3072,3072,30
Pris/kWh ekskl. moms78,4380,2882,18
Pris/kWh inkl. moms 98,04 100,35 102,73

A-lav anvendes, hvor aftagepunktet er på 10 kV siden af hovedstation.

Variable rådighedstarif: 3,19 øre/kWh ekskl. moms. Kunden betaler en variable rådighedstarif pr. kWh såfremt kunden har en produktionsmåler, ellers betales et fast rådighedsabonnement.

Abonnement kr./md.Ekskl. momsinkl. moms
Netabonnement uden moms223,00278,75
Netabonnement egenproducenter297,00371,25
Netabonnement producenter223,00278,75

 

A-høj

Aktuelle priser (øre/kWh)LavlastHøjlastSpidslast
Transport af el (nettarif)1,593,064,62
Elafgift*72,3072,3072,30
Pris/kWh ekskl. moms77,8979,3680,92
Pris/kWh inkl. moms 97,36 99,20 101,15

A-høj anvendes, hvor aftagepunktet er i 50/30 kV nettet.

Variable rådighedstarif: 2,57 øre/kWh ekskl. moms. Kunden betaler en variable rådighedstarif pr. kWh såfremt kunden har en produktionsmåler, ellers betales et fast rådighedsabonnement.

Abonnement kr./md.Ekskl. momsInkl. moms
Netabonnement232,00290,00
Netabonnement egenproducenter306,00382,50
Netabonnement producenter232,00290,00

 

A-0

Aktuelle priserØre/kWh
Transport af el (nettarif)0,00
Elafgift*72,30
Pris/kWh ekskl. moms76,30
Pris/kWh inkl. moms 95,38

Tarif A0 anvendes, hvor leveringspunktet er på 132 kV-niveau.

AbonnementEkskl. momsInkl. moms
Netabonnement232,00290,00

 

C

Aktuelle priser (øre/kWh)LavlastSpidslast
Transport af el (nettarif)23,6363,07
Elafgift*90,0090,00
Pris/kWh ekskl. moms113,63153,07
Pris/kWh inkl. moms142,04191,33
Abonnement kr./md.Ekskl. momsInkl. moms
Netabonnement21,0026,25
Netabonnement egenproducenter22,0027,50
Fast rådighedsbetaling5,426,78
 Netabonnement producenter21,0026,25
Stikledningsabonnement**2,002,50

B-lav

Aktuelle priser (øre/kWh)LavlastHøjlastSpidslast
Transport af el (nettarif)6,4012,6819,39
Elafgift*90,0090,0090,00
Pris/kWh ekskl. moms96,40102,68109,39
Pris/kWh inkl. moms120,50128,35136,73
Abonnement kr./md.Ekskl. momsInkl. moms
Netabonnement21,0026,25
Netabonnement egenproducenter22,0027,50
Netabonnement producenter21,0026,25
Fast rådighedsbetaling5,426,78
Stikledningsabonnement**2,002,50

B-høj

Aktuelle priser (øre/kWh)LavlastHøjlastSpidslast
Transport af el (nettarif)4,519,4815,01
Elafgift*90,0090,0090,00
Pris/kWh ekskl. moms94,5199,48105,01
Pris/kWh inkl. moms118,14124,35131,26
Abonnement kr./md.Ekskl. momsInkl. moms
Netabonnement223,00278,75
Netabonnement egenproducenter297,00371,25
Netabonnement producenter223,00278,75

A-lav

Aktuelle priser (øre/kWh)LavlastHøjlastSpidslast
Transport af el (Nettarif)1,803,425,10
Elafgift*90,0090,0090,00
Pris/kWh ekskl. moms91,8093,4295,10
Pris/kWh inkl. moms114,74116,77118,88
Abonnement kr./md.Ekskl. momsinkl. moms
Netabonnement uden moms223,00278,75
Netabonnement egenproducenter297,00371,25
Netabonnement producenter223,00278,75

A-høj

Aktuelle priser (øre/kWh)LavlastHøjlastSpidslast
Transport af el (nettarif)1,252,503,84
Elafgift*90,0090,0090,00
Pris/kWh ekskl. moms91,2592,5093,84
Pris/kWh inkl. moms114,06115,62117,30

A-høj anvendes, hvor aftagepunktet er i 50/30 kV nettet.

Abonnement kr./md.Ekskl. momsInkl. moms
Netabonnement232,00290,00
Netabonnement egenproducenter306,00382,50
Netabonnement producenter232,00290,00