Tariffer og netabonnement

Det betaler du for

Som elnetkunde betaler du for at få strømmen transporteret gennem elnettet fra det sted, den bliver produceret, og ud til din bolig eller virksomhed. Radius står for at transportere strømmen.

Din omkostning som netkunde er et fast, månedligt abonnement og en variabel tarif for de kWh, du aftager gennem elnettet. Størrelsen på netabonnementet og tariffen afhænger af din forbrugstype og fx drift og udbygning af elnettet. Abonnement og tarif fastsættes efter en metode, som Forsyningstilsynet godkender.

Forbrugstypen C anvendes for privatkunder og mindre erhvervskunder mens mellemstore og store erhvervsvirksomheder typisk tilsluttes som A eller B kunder.

De højere elpriser medfører ændringer i nettariffen per 1. januar 2023

Tarifferne er gældende fra den 1. april 2022

Hvad er Forsyningstilsynet?

Forsyningstilsynet er en uafhængig offentlig instans, der fungerer som konkurrencemyndighed over for den danske energisektor.

Grundlag for tarifferne – vandfaldsprincippet

Læs mere om, hvordan vi fastsætter priserne, hvilke omkostninger der er indeholdt i de forskellige tariffer, og hvorfor vi opkræver gebyrer.

Nettariffen dækker alt det, der skal til for at forsyne dig med strøm

Nettariffen dækker alle de omkostninger til anlæg og administration, der er nødvendige for at forsyne dig med elektricitet i din bolig.

Eksempel: Hvis du er tilsluttet i 10 kV-nettet, skal din elleverandør ikke være med til at betale for lavspændingsnettet. Men er du tilsluttet i lavspændingsnettet, skal din elleverandør være med til at betale for de overliggende net og transformerstationer, da de alle er nødvendige for at forsyne dig med strøm.

Netabonnementet dækker vores omkostninger ved dit kundeforhold

Dit netabonnement dækker omkostninger til kundecenter, generel administration, håndtering af måledata samt afskrivninger af elmålere.

Sådan har nettarifferne udviklet sig

Energistyrelsen har fastsat præcise rammer for alle danske netselskabers indtægter. Det betyder, at der er loft over, hvor meget vi må opkræve for at transportere el i vores net. Vores forventninger til årets indtjening ændrer sig løbende, og derfor er vi nødt til med mellemrum at justere priserne, for at sikre at vi ikke overstiger det fastsatte prisloft.

C

Aktuelle priser (øre/kWh)LavlastSpidslast
Transport af el (nettarif)23,6363,07
Elafgift*90,0090,00
Pris/kWh ekskl. moms113,63153,07
Pris/kWh inkl. moms142,04191,33
Abonnement kr./md.Ekskl. momsInkl. moms
Netabonnement21,0026,25
Netabonnement egenproducenter22,0027,50
Fast rådighedsbetaling5,426,78
 Netabonnement producenter21,0026,25
Stikledningsabonnement**2,002,50

B-lav

Aktuelle priser (øre/kWh)LavlastHøjlastSpidslast
Transport af el (nettarif)6,4012,6819,39
Elafgift*90,0090,0090,00
Pris/kWh ekskl. moms96,40102,68109,39
Pris/kWh inkl. moms120,50128,35136,73
Abonnement kr./md.Ekskl. momsInkl. moms
Netabonnement21,0026,25
Netabonnement egenproducenter22,0027,50
Netabonnement producenter21,0026,25
Fast rådighedsbetaling5,426,78
Stikledningsabonnement**2,002,50

B-høj

Aktuelle priser (øre/kWh)LavlastHøjlastSpidslast
Transport af el (nettarif)4,519,4815,01
Elafgift*90,0090,0090,00
Pris/kWh ekskl. moms94,5199,48105,01
Pris/kWh inkl. moms118,14124,35131,26
Abonnement kr./md.Ekskl. momsInkl. moms
Netabonnement223,00278,75
Netabonnement egenproducenter297,00371,25
Netabonnement producenter223,00278,75

A-lav

Aktuelle priser (øre/kWh)LavlastHøjlastSpidslast
Transport af el (Nettarif)1,803,425,10
Elafgift*90,0090,0090,00
Pris/kWh ekskl. moms91,8093,4295,10
Pris/kWh inkl. moms114,74116,77118,88
Abonnement kr./md.Ekskl. momsinkl. moms
Netabonnement uden moms223,00278,75
Netabonnement egenproducenter297,00371,25
Netabonnement producenter223,00278,75

A-høj

Aktuelle priser (øre/kWh)LavlastHøjlastSpidslast
Transport af el (nettarif)1,252,503,84
Elafgift*90,0090,0090,00
Pris/kWh ekskl. moms91,2592,5093,84
Pris/kWh inkl. moms114,06115,62117,30

A-høj anvendes, hvor aftagepunktet er i 50/30 kV nettet.

Abonnement kr./md.Ekskl. momsInkl. moms
Netabonnement232,00290,00
Netabonnement egenproducenter306,00382,50
Netabonnement producenter232,00290,00