Forretningsgange og vejledninger til dit arbejde

Når du arbejder i vores område

Her kan du læse om forretningsgange – fx for opsætning og afbrydelse af målere over og under 63A, underboring og længerevarende renoveringer.

OBS: Ved fejl i installationen, som kan føre til målefejl, skal elinstallatør eller kunden kontakte Radius hurtigst muligt.

Det er vigtigt, at fejlen ikke udbedres, før en Radius-servicetekniker har været på adressen for at kontrollere/dokumentere fejlen. Vi forbeholder os retten til at afvise en eventuel korrektion af elforbrug, hvis der ikke foreligger den nødvendige dokumentation af fejlen.

Kontakt Radius Elnet på tlf. 70 20 48 00 eller på mail: kundesupport@radiuselnet.dk

Kunden skal have valgt en elleverandør, før der kan opsættes en måler. Det gælder både for nye og eksisterende installationer.

Læs notat om valg af elleverandør

Derfor er det vigtigt, at du som installatør videregiver aftagenummeret til kunden, så snart det er muligt. Først herefter kan kunden vælge elleverandør, blive tilmeldt i Datahubben og få afsluttet installationen.

Hvis du afbryder strømmen til en af vores fjernaflæste målere, skal du give besked på
70 20 48 00, eller via e-mail til kundesupport@radiuselnet.dk.

Giv os besked inden afbrydelsen, hvis det er muligt. Hvis afbrydelsen skyldes ændringer på installationen, i tavlen eller på leveringsomfanget, skal du tilmelde ændringerne via installationsblanketten (ISB) og evt. kontakte os på 72 10 46 00.

Bemærk! Du må ikke etablere lus uden forudgående aftale, og vi giver ikke generel tilladelse til at luse.

I tavler med måling over 63A skal du både levere og indsætte strømtransformere. Samtidig skal du sende en tilhørende prøveprotokol til os. Du kan sende den med posten til: Radius Elnet, Teknikerbyen 25, 2830 Virum – att.: Nettilslutning. Du kan også vedhæfte den som en fil på din ISB-sag eller som en vedhæftet fil i en e-mail til nettilslutninger@radiuselnet.dk.

Husk at mærke det afsendte med WD-nummer fra installationsblanketten. Du kan oprette din ISB-sag her.

Kunden ejer stikledningerne, hvilket betyder, at de også skal sørge for vejunderføringer eller underboringer, hvis der er behov for det. Dette gælder uanset om der er tale om privat eller offentlig vej.

I nye forsynings- og udstykningsområder bør vi kontaktes tidligt i processen, så vi kan koordinere etableringen af vores elforsyningsanlæg samt udstykkerens vejunderføringer og stikledninger.

Har du spørgsmål, eller brug for at vide mere, kan du kontakte Nettilslutninger på 72 10 46 00 eller sende en e-mail til nettilslutninger@radiuselnet.dk.

 

Ved større renoveringer, der varer mere end én måned og indebærer, at kunderne fraflytter boligen midlertidigt, skal måleren nedtages og kundeforholdet afmeldes i fraflytningsperioden. Du skal benytte sagstype ’Installationen udgår’, og du skal aflevere den gamle måler på vores lager i Ballerup – Brydehusvej 32 eller sikre, at den bliver afhentet af Radius straks efter nedtagningen. Herefter afmelder vi de berørte kunder i renoveringsperioden.

Når renoveringen er afsluttet, skal du indsende en installationsblanket (ISB) pr. bolig med sagstype ’Ny installation’ – og færdigmelde, når installationen er klar til måler. Husk at videregive aftagenummeret til kunden, så han kan vælge elleverandør. Når kunden har valgt elleverandør kan installationen afsluttes.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl, er du velkommen til at ringe til Nettilslutning på 72 10 46 00.

Vejledninger og tilslutningsbestemmelser

Her kan du finde de vejledninger og tilslutningsbestemmelser, der gælder, når du arbejder som autoriseret elinstallatør i vores område. Vær opmærksom på, at der kan være forskelle i opbygningen af elnettet, alt efter om du arbejder i København, på Frederiksberg eller i Nordsjælland.

Vær opmærksom på: Kunden skal have valgt en elleverandør, inden der kan opsættes en elmåler på en ny installation. Læs mere om valg af elleverandør.