Udskiftning af stiksikringer

Det skal du gøre som elinstallatør

Hvis en kunde mangler strøm, skal du eller kunden først kontakte Radius. Vi kontrollerer elmåleren via fjernadgang for at se, om der er spænding på alle elmålerens faser. Herefter sker der et af følgende:

Der er spænding på alle elmålerens faser

Fejlen er i elnetkundens forbrugsinstallation og Radius kan ikke udbedre fejlen. Elnetkunden aftaler selv det videre forløb med dig som elinstallatør og betaler selv for arbejdet på sin installation.

Der mangler spænding på elmåleren ved ikke overdraget stikledning

Der mangler spænding på en eller flere af elmålerens faser, og stikledningen er ikke overdraget til Radius. Vi undersøger, om der er fejl i forsyningsnettet ved at kontrollere, om andre kunder med tilslutning i samme kabelskab oplever lignende problemer.

  • Hvis ingen andre kunder oplever problemer, skal elnetkunden selv aftale det videre forløb med dig som elinstallatør og selv betale for arbejdet på stikledningen.
  • Hvis andre kunder med tilslutning i samme kabelskab har tilsvarende fejl, sender Radius en tekniker for at løse problemet.

Der mangler spænding på elmåleren ved overdraget stikledning

Der mangler spænding på en eller flere af elmålerens faser, og stikledningen er overdraget til Radius. Vi sender en tekniker, som udbedrer eventuelle fejl på stikledningen eller udskifter alle stiksikringer.

Inden du går i gang

Inden du kører ud til en elnetkunde for at reparere eller udskifte en stiksikring, skal du altid kontakte os på telefon 72 10 46 46. Så undgår du at køre forgæves, hvis vi allerede kender til fejlen, og vi kan indgå korrekt aftale om udbedring af fejlen.