Vilkår og betingelser

Dit elnetselskab ejer elnettet i dit område

Uanset hvilken elleverandør du vælger at købe din strøm af, vil du som elnetkunde i Radius’ forsyningsområde – Københavnsområdet, Nordsjælland og dele af Midtsjælland – altid have Radius som netselskab. Det er nemlig vores elnet, der skal bruges, når din strøm skal transporteres frem til sit bestemmelsessted.

Tilslutningsbestemmelser pr. 1. januar 2024

Tilslutningsbestemmelserne er blevet opdateret med en præcisering af bestemmelserne om placering af elanlæg på kundens ejendom.

Vilkår for elleverandører pr. 1. november 2021

Radius følger branchens regler for samarbejde mellem leverandører og netselskaber.
De overordnede regler og forpligtelser er beskrevet i vores Standardaftale, mens de mere detaljerede procedurer og tidfrister kan findes i vores Servicevilkår.

Reglerne er blevet opdateret pr. 1. november 2021.

Elkvalitet: Væsentlige og uacceptable forstyrrelser

Både forbrugsanlæg og produktionsanlæg skal opfylde de til enhver tid gældende tilslutningsbestemmelser.

Radius er efter Tilslutningsbestemmelserne og tekniske betingelser i øvrigt forpligtet til at opretholde en tilfredsstillende elkvalitet og skal sikre, at kunder og producenter ikke forårsager væsentlige eller uacceptable forstyrrelser på nettet.

Hvis en kundes elinstallationer eller elektriske apparater forårsager væsentlige eller uacceptable forstyrrelser på nettet, har kunden pligt til selv at afhjælpe eller betale netselskabets omkostninger til afhjælpning. Radius kan foretage målinger for at sikre, at kunder og producenter ikke forårsager forstyrrelser.

Radius henholder sig til branchens vejledninger for nettilslutning af forbrugsinstallationer og produktionsanlæg, som kan findes på Green Power Denmarks hjemmeside: Tekniske krav og vejledninger – Forbrug og Tekniske krav og vejledninger – Produktion

Find også information om elkvalitet og spændingsdyk hos Green Power Denmark.