Vilkår og betingelser

Du har det netselskab, der ejer elnettet i dit område

Uanset hvilken elleverandør du vælger at købe din strøm af, vil du som elnetkunde i Radius’ forsyningsområde – Københavnsområdet, Nordsjælland og dele af Midtsjælland – altid have Radius som netselskab. Det er nemlig vores elnet, der skal bruges, når din strøm skal transporteres frem til sit bestemmelsessted.

Vilkår for elleverandører pr. 1. november 2021

Radius følger branchens regler for samarbejde mellem leverandører og netselskaber.
De overordnede regler og forpligtelser er beskrevet i vores Standardaftale, mens de mere detaljerede procedurer og tidfrister kan findes i vores Servicevilkår.

Reglerne er blevet opdateret pr. 1. november 2021.

Tilslutningsbestemmelser fra den 1. juli 2021.

Tilslutningsbestemmelserne er blevet opdateret som følge af ændrede regler for betaling af leveringsomfang for boliger og erhverv.

Væsentlige og uacceptable forstyrrelser

Et forbrugsanlæg skal opfylde de til enhver tid gældende tilslutningsbestemmelser.

Radius er efter Tilslutningsbestemmelserne og tekniske betingelser i øvrigt, forpligtet til at opretholde en tilfredsstillende spændingskvalitet og skal sikre, at kunder og producenter ikke forårsager væsentlige eller uacceptable forstyrrelser på nettet. Hvis en kundes elinstallationer eller elektriske apparater forårsager væsentlige eller uacceptable forstyrrelser på nettet, har kunden pligt til selv at afhjælpe eller betale netselskabets omkostninger til afhjælpning. Radius kan foretage målinger for at sikre, at kunder og producenter ikke forårsager forstyrrelser. Radius henholder sig til branchens Vejledninger for nettilslutning af forbrugsinstallationer til henholdsvis lavspændingsnettet samt mellem- og højspændingsnettet, som begge kan findes på Dansk Energis hjemmeside: Tilslutning i lavspænding og Tilslutning i mellem- og højspænding