Stikledning

Har du en stikledningsaftale?

Hvis du er blandt de cirka 220.000 elkunder, der i årene 2001-2010 tog imod tilbuddet om at overdrage ejerskabet af din stikledning til os og i stedet betale et fast stikledningsabonnement, kan du her finde oplysninger om de betingelser, der er for stikledningsabonnementer.

Har du overdraget din stikledning?

Du kan se på din elregning, om du betaler stikledningsabonnement til os –  hvis du gør, så har du overdraget din stikledning til Radius.

Forsyningstilsynet kontrollerer og godkender betingelserne

Med disse betingelser er stikledningerne blevet en del af det kollektive elnet, som omfatter de ledninger og transformerstationer, der fører strømmen ud til alle huse og virksomheder. Forsyningstilsynet har godkendt betingelserne og metoden for fastsættelse af prisen og vil også fremover kontrollere betingelserne og sikre, at prisen svarer til de løbende omkostninger.

Skal din stikledning flyttes, påvises eller repareres?

Hvis du skal have flyttet, påvist eller udbedret en beskadiget stikledning, skal du ringe til os på 70 20 48 00. Herefter vurderer vi, hvem der skal betale for opgavens udførelse. Det afhænger af ejerforhold samt af, hvem der er initiativtager til opgaven.

Spørgsmål og svar

Stikledningen er den ledning, der fører strømmen fra elnettet til din bolig.

Stikledningen går normalt til første afgrening i din installation. For etageejendomme går stikledningen til første afgrening i bygningen og ikke frem til lejlighederne.

Abonnementet dækker:

  • Vedligeholdelse og reparationer.
  • Udskiftning når vi vurderer, at stikledningen er udtjent.
  • Afbrydelse af stikledning i forbindelse med arbejde på grunden eller lign.
  • Påvisning af stikplacering.

Hvis du selv beskadiger ledningen eller vil have den placeret et andet sted, skal du selv betale for arbejdet.

Vi tilpasser abonnementsprisen på din stikledningsaftale, så indtægterne fra abonnementet svarer til de omkostninger, vi har til stikkene.

Du kan tage kontakt til dit forsikringsselskab og høre, hvordan du er dækket. Herefter skal du tage kontakt til din elinstallatør og betale for udbedring af fejlen. Typisk dækker forsikringsselskabet pludseligt opståede skader – men ikke skader på grund af ælde.

Ja – du ejer typisk selv din stikledning til kloak, vand og el.

I vores område ejer ca. 800.000 kunder selv deres stikledning.

Ja – du kan altid opsige din aftale. Hvis du opsiger din aftale, er der en måneds varsel på opsigelsen til den første i en måned.

Eksempelvis: Hvis du opsiger din aftale i november, dækker den stadig hele december, frem til den 1. januar.

Hvis du får en ny stikledning, skal du betale restværdien af den nye stikledning, hvis du senere opsiger din stikledningsaftale.

Når du opsiger aftalen, overtager du samtidig ejerskabet til stikledningen og ansvar for drift, vedligehold og reetablering af stikledningen.

Der er dermed ikke bare tale om en almindelig opsigelse af en aftale, men også om en overdragelse af ejendomsretten til stikledningen.

Ligesom indmeldelsen i sin tid skete skriftligt, ønsker vi, at opsigelse sker skriftligt, så der ikke efterfølgende kan opstå misforståelser og uenighed.

Du kan også opsige på hjemmesiden (medmindre du bor til leje), og du har mulighed for at scanne og maile opsigelsesblanketten til os.

Nej – hvis du har sagt aftalen op og har overtaget ansvar for reetablering, drift og vedligehold, kan du ikke få en ny aftale.

Ja, du bør opsige din aftale om stikledningen med os.

Stikledningen i en etageejendom går kun frem til første afgrening i bygningen og ikke helt frem til din lejlighed.

For etageejendomme omfatter ordningen derfor kun en fælles stikledning.

Hvis du bor i lejlighed i en etageejendom, men ikke har et ansvar for ejendommens fælles forsyning, så bør du opsige denne aftale.

I så fald betaler vi din abonnementsbetaling tilbage.

Hvis du ikke kan få samtykke fra ejeren, kan vi desværre ikke opsige aftalen.

Ejeren af den bolig, du lejer, skal give sit skriftlige samtykke.

Vi skal have ejerens samtykke, da ejeren overtager ejerskabet, drift og vedligehold af stikledningen ved en opsigelse, og det er vigtigt, at ejeren er opmærksom på dette.

Hvis du opsiger aftalen, overtager du ejerskabet af stikledningen og har dermed ansvar for drift, vedligehold og udskiftning, når det bliver nødvendigt.
Du kan opsige din stikledningsaftale med os her på hjemmesiden, via brev eller e-mail (dog kan du ikke opsige på hjemmesiden, hvis du bor til leje i et parcelhus, villa eller rækkehus). Hvis du opsiger via brev eller e-mail, skal du udfylde opsigelsesblanketten fra det brev, du har modtaget fra os og sende det med posten til Radius, Teknikerbyen 25, 2830 Virum. Du kan også scanne blanketten og e-maile den til kundesupport@radiuselnet.dk.

Afhængig af, om du er ejer af eller bor til leje i det parcelhus, villa, eller rækkehus, hvor stikledningen er, eller om du bor i lejlighed i en etageejendom, skal du udfylde punkt A, B eller C i opsigelsesblanketten. Du skal altid udfylde de øverste felter.

  • Hvis du er ejer af det parcelhus, villa eller rækkehus, hvor stikledningen er, skal du udfylde punkt A i opsigelsesblanketten.
  • Hvis du bor til leje i det parcelhus, villa eller rækkehus, hvor stikledningen er, skal du udfylde punkt B i opsigelsesblanketten. Du skal samtidig have ejerens skriftlige samtykke. Det er nemlig ejeren, der overtager ejerskabet til stikledningen og ansvaret for drift og vedligehold. Du kan IKKE opsige aftalen på hjemmesiden, da vi skriftligt skal have ejerens samtykke.
  • Hvis du bor i lejlighed i en etageejendom, skal du udfylde punkt C i opsigelsesblanketten. Dette gælder både for ejer, leje- og andelslejligheder.

Nej – der er tale om et historisk tilbud, som blev igangsat af det daværende selskab NESA NET. Det betyder, at det kun er tidligere NESA-kunder – og forbrugere, der har overtaget aftalen fra en tidligere NESA-kunde – der kan være med.

Vi optager desværre ikke nye kunder.

Vi ved ikke, hvor gammel din stikledning er. Typisk er din stikledning opført samtidig med din bolig.

Hvis der har været fejl på din stikledning, kan den være blevet reetableret, og hvis du tidligere har haft luftstik, og dit stik er blevet kabellagt, vil det typisk være sket i perioden 2003-2010.

En stikledning bliver typisk mellem 30 og 70 år, men kortere eller længere levetid kan forekomme.

Konkret afhænger levetiden af lokale forhold og historik, om en entreprenør har ramt din stikledning under gravning for flere år siden, eller hvis der er vokset trærødder ind i ledningen.

Det kan ikke siges præcist.

Omkostningerne til etablering af en ny stikledning afhænger typisk af stikledningens længde, af belægningstypen over din stikledning, og af kompleksiteten i forhold til anden ledningsføring i området.

Vi ved ikke præcist, hvor din ledning er placeret.

Typisk er den etableret af en lokal elinstallatør i forbindelse med opførelsen af din bolig.

En del af abonnementet dækker påvisning af stikkets placering, så hvis du skal have udført arbejde, f.eks. bygge en garage eller ordne kloakken, opfordrer vi til, at vi kommer ud og påviser stikplaceringen, inden du går i gang med at grave.