Radius er dit elnetselskab

Radius driver det elnet, som forsyner 1 million hjem og virksomheder i Københavnsområdet, i Nordsjælland og i dele af Midtsjælland. Vi ejer kablerne i jorden og de elmålere, der opgør kundernes elforbrug, og det er os, der har ansvaret for, at vores kunder har strøm i kontakten hver dag. 

Vi har intet med salg af el at gøre. Vi beskæftiger os udelukkende med drift og vedligehold af elnettet og distribution af den strøm, vores kunder køber hos deres respektive elleverandører.

Antal netkunder
0
Procent oppetid
0
Km elnet
0

Radius’ distributionsområde

Vores aktiver dækker over:

  • Hovedstationer: 94 – der transformerer spændingsniveauet i nettet fra 30 kV eller 50 kV til 10 kV
  • Netstationer: 11.000 – der transformerer fra 10 kV til 0,4 kV
  • Kabler: 19.000 km. kabler og luftledninger (50/30, 10 og 0,4 kV)
  • Kabelskabe: 150.000 – som er knudepunkter i 0,4 kV-nettet
  • Målere: 1 mio.
  • Stikledninger: 210.000

Fra distributør til systemoperatør

På lidt længere sigt vil vores rolle dog ændre sig markant. Forandringerne er faktisk allerede i fuld gang i energisystemet:

  • Vedvarende energi vinder frem – produktionen stiger, og der er offentligt og politisk pres på omstillingen til et mere bæredygtigt energisystem.
  • Samfundet bliver mere og mere elektrificeret, efterhånden som vi vender os væk fra fossile brændstoffer (fx varme og transport).
  • Decentrale ressourcer – fx privatkunder med solceller og husstandsvindmøller – producerer og leverer strøm til elnettet, og der opstår nye energifællesskaber, der lagrer og leverer el lokalt.

Alt sammen betyder det, at Radius skal udvikle sig fra at være eldistributør til at være en fleksibel systemoperatør (DSO), der kan håndtere mange forskellige aktører med vekslende behov.

Du vælger selv din elleverandør

Du kan frit vælge, hvem du vil købe strøm af – altså din elleverandør. Du kan læse mere om det frie valg af elleverandør på elpris.dk. Her får du et overblik over, hvad de forskellige elleverandører tilbyder.

Ved flytning eller ny installation

Husk at vælge elleverandør, når du flytter eller får ny elinstallation. Hvis du undlader at vælge en elleverandør, får Radius ikke tilsendt en måler til din nye installation og kan derfor ikke åbne for strømmen.

Læs mere om valg af elleverandør