Privatlivspolitik for Radius Elnet A/S

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Radius Elnet A/S (“Radius”, ”vi” eller ”os”) behandler dine persondata.

Når vi modtager persondata om dig, er det vores mål, at du har tillid til, at vi behandler dine persondata på en gennemsigtig og sikker måde. Det er derfor vigtigt for os, at du tager dig tid til at læse denne privatlivspolitik, som forklarer dig om vores håndtering af dine persondata.

Denne privatlivspolitik gælder hovedsageligt for kunder i Radius Elnet A/S. Privatlivspolitikken gælder også for elinstallatører, hjemmesidebrugere og evt. andre af Radius’ leverandører. 

Udover privatlivspolitikken gælder vores cookiepolitik, som du kan finde på radiuselnet.dk/cookiepolitik.

Dit kundeforhold hos os

Du er automatisk kunde hos os, hvis du bor i det område, hvor Radius transporterer strøm. Og det gælder, uanset hvilken elleverandør du køber strøm hos. Radius’ netområde dækker 1 million hjem og virksomheder i Københavnsområdet, Nordsjælland og dele af Midtsjælland. Vores primære opgave er at transportere den strøm, du køber hos din elleverandør, frem til din bolig eller virksomhed i vores netområde.
Aftalen med Radius indgås automatisk, når du bor i vores forsyningsområde. Du kan finde de generelle tilslutningsbestemmelser på vores hjemmeside radiuselnet.dk.
Tilslutningsbestemmelserne er din aftale med Radius.

Indholdsfortegnelse

1. Dataansvarlig

Den dataansvarlige for behandlingen af dine persondata er:

Radius Elnet A/S
CVR-nr. 29 91 54 58
Hovedgaden 36
4520 Svinninge

Vores kontaktoplysninger er:

E-mail: persondata@radiuselnet.dk  
Telefon: 70 20 56 16
Kontoradresse:
Teknikerbyen 25
2830 Virum

2. Beskrivelse af behandlingen

2.1 Administration af kundeforhold

2.2 Overholdelse af forpligtelser i forhold til energimarkedet

2.3 Afbrydelse af elforsyningen

2.4 Tyveri af strøm

2.5 Sikker og effektiv drift af elnettet

2.6 Valg af forbrugerrepræsentanter til vores bestyrelse

2.7 Analyser og offentliggørelse af anonymiseret data

2.8 Administration og forbedring af digitale tjenester

2.9 Administration af sociale medier

2.10 Statistiske eller videnskabelige forhold og tilsyn

3. Pligtmæssig information

Vi har under punkt 2.1-2.10 angivet, hvilke oplysninger vi indsamler om dig.

Som kunde hos Radius er det obligatorisk:

 • at vi har dine kontaktoplysninger, herunder navn og adresse mv.
 • at vi har en række oplysninger om tekniske forhold relateret til din elinstallation
 • at vi har en række oplysninger om dit elforbrug mv.

Hvis vi ikke modtager disse oplysninger fra dig og ikke kan indsamle dem på anden vis, kan vi i henhold til elforsyningsloven ikke opretholde forsyningen til den ejendom, du bebor.

Som professionel elinstallatør er det obligatorisk:

 • at vi har oplysninger relateret til din autorisation
 • at vi har dine kontaktoplysninger, herunder cvr-nummer.

Hvis vi ikke modtager disse oplysninger fra dig og ikke kan indsamle dem på anden vis, kan vi af hensyn til person- og anlægssikkerhed ikke tillade oprettelsen af nye elinstallationer eller ændringer af eksisterende elinstallationer, som indgår i distributionsnettet.

4. Persondata om andre parter, som du afgiver

Vi kan i visse tilfælde bede dig om at afgive persondata om andre personer, herunder personer som er omfattet af din husstand. Det kan for eksempel være tilfældet hvis du tilmelder din husstand som kunde hos os eller kontakter os på vegne af andre. Hvis du afgiver persondata om andre, skal du være sikker på, at de er indforståede med det, og at du har lov til at give den slags oplysninger til os. Du skal derfor henvise dem til denne privatlivspolitik, når du giver os deres oplysninger.

5. Overførsler til lande uden for EU/EØS

Når Radius behandler dine persondata via en databehandler, kan dine persondata undtagelsesvist blive behandlet i lande uden for EU/EØS. Vores generelle politik er, at persondata skal opbevares og behandles indenfor EU. I nogle tilfælde vil det dog være nødvendigt, at nogle af vores serviceleverandører af it-ydelser, skal supportere et system fra et tredjeland, hvor de vil kunne tilgå primært tekniske data om vores kunder. Overførslen kan ske til bl.a. USA, UK, Serbien, Canada, Israel, Australien, Indien og Fillipinerne

Data vil blive overført på grundlag af GDPR art. 45, hvor EU-Kommissionen har vurderet, at det pågældende tredjeland yder et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, eller GDPR art. 46 om fornødne garantier, herunder EU-Kommissionens Standardbestemmelser for at sikre, at databehandlerens databeskyttelsesniveau er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har mulighed for at få oplysning om eller eventuelt kopi af hvilke fornødne garantier, der udgør grundlaget for overførsel af personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS ved at kontakte os på persondata@radiuselnet.dk.

6. Fælles dataansvar

Radius kan i visse tilfælde agere som fælles dataansvarlig med eksterne tredjeparter, for så vidt angår indsamlingen af dine persondata. Du kan læse mere herom nedenfor.

6.1 Virksomhedssider på sociale medier

Radius har virksomhedssider på flere sociale medier, herunder LinkedIn, Facebook, Twitter og Youtube, som du kan besøge og anvende. Radius er i den forbindelse fælles dataansvarlig med udbyderen af det sociale medie som beskrevet nedenfor. Et sådant fælles dataansvar omfatter kun den indledende indsamling af dine persondata på vores virksomhedssider.

6.1.1 Facebook

Vi har indgået en aftale om fælles dataansvar med Facebook Ireland Limited (“Facebook”) baseret på Facebooks standardbetingelser. Denne aftale beskriver vores og Facebooks respektive ansvar, når du besøger vores virksomhedssider på Facebook. Aftalen er tilgængelig her.

For mere information om Facebooks behandling af persondata, henviser vi til Facebooks privatlivspolitik, som du kan finde her.

6.1.2 LinkedIn

Vi har indgået en aftale om fælles dataansvar med LinkedIn Ireland Unlimited Company (“LinkedIn”) baseret på LinkedIns standardbetingelser. Denne aftale beskriver vores og LinkedIns respektive ansvar, når du besøger vores virksomhedsprofil på LinkedIn. Aftalen er tilgængelig her.

For mere information om LinkedIns behandling af persondata, henviser vi til LinkedIns privatlivspolitik, som du kan finde her.

6.1.3 Twitter

Vi har indgået en aftale om fælles dataansvar med Twitter, Inc. (“Twitter”) baseret på LinkedIns standardbetingelser. Denne aftale beskriver vores og Twitters respektive ansvar, når du besøger vores virksomhedsprofil på Twitter. Aftalen er tilgængelig her.

For mere information om Twitters behandling af persondata, henviser vi til Twitters privatlivspolitik, som du kan finde her.

6.2 Brug af hjemmesiden

Radius anvender cookies, inkl. cookies der tracker besøgendes adfærd, til at forbedre vores hjemmeside. Dette er yderligere beskrevet i vores cookiepolitik,

Nogle af disse cookies placeres af tredjeparter, såsom Facebook og LinkedIn. I forbindelse hermed vil vi ofte være fælles dataansvarlige med de tredjeparter, som fremgår nedenfor. Et sådant fælles dataansvar omfatter kun det forhold, at vi giver disse tredjeparter mulighed for at indsamle cookiedata (persondata) om dig.

I andre tilfælde vil tredjeparter udgøre Radius’ databehandlere i forbindelse med de cookies, som sættes på din enhed.

Google

Vi har indgået en aftale om fælles dataansvar med Google Ireland Limited (“Google”) baseret på Googles standardbetingelser. Denne aftale beskriver vores og Googles respektive ansvar. Aftalen er tilgængelig her.

For mere information om Googles behandling af persondata, henviser vi til Googles privatlivspolitik, som du kan finde her.

6.3 Plugins

Vores hjemmeside bruger et plugin fra Facebook, Twitter, Youtube og Linkedin

Når du besøger vores hjemmeside, vil din browser automatisk oprette en direkte forbindelse til det sociale medie. De ovenstående sociale medier vil via dette link modtage persondata om dig, herunder din IP-adresse og information om hvorvidt du har interageret med pluginnet.

Vi er fælles dataansvarlig med de oplistede sociale medier for indsamlingen af persondata, der sker, når du besøger vores hjemmeside.

Vi har indgået en aftale om fælles dataansvar med Facebook baseret på Facebooks standardbetingelser. Denne aftale beskriver vores og Facebooks respektive ansvar. Aftalen er tilgængelig her.

For mere information om Facebooks behandling af persondata, henviser vi til Facebooks privatlivspolitik, som du kan finde her.

Se også ovenstående under pkt. 6.1 om vilkårene for de andre sociale medier.

7. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine persondata.
 • Du har også ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor.
 • Du har ret til at modtage de persondata, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, fx Datatilsynet.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata i følgende tilfælde:

 • Hvis vores behandling af dine persondata er baseret på GDPR art. 6.1.f, se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.
 • Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende os en e-mail på persondata@radiuselnet.dk eller ringe til os på 70 20 56 16

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed. I Danmark er det Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

8. Ændring af vores privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik erstatter alle tidligere versioner. Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked på radiuselnet.dk eller pr. e-mail, hvis det er nødvendigt.

Sidst opdateret: oktober 2022