Gebyrer

Selvom nettariffen dækker flere forskellige omkostninger, er der en række ydelser og gebyrer, der ikke er dækket gennem tariffen. Herunder kan du se vores forskellige gebyrer.

Som elnetkunde skal du være opmærksom på, at standardgebyrer opkræves via elregningen fra din elleverandør, mens du modtager en regning direkte fra os på de tekniske gebyrer. De fleste tekniske gebyrer kommer i forbindelse med arbejde, som en elinstallatør har udført hos dig. 

Som elinstallatør skal du huske at oplyse kunden om gebyrer, der opkræves i forbindelse med dit arbejde hos kunden.

Gældende gebyrer i kroner
– Gebyrer opkræves via elleverandøren
Aflæsningsbesøg500
Besøg med henblik på afbrydelse (Lukkebesøg)1870
Genåbning650
Genåbning uden for normal arbejdstid41270
Fjernbetjent afbrydelse1140
Fjernbetjent genåbning140
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid4330
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted2210
Målerundersøgelse på stedet1070
Forgæves kørsel1,5720
Kontrolbesøg pga. selvbestaltet afbrydelse eller nedlæggelse830
Fogedforretning, udkørende2Efter regning
Opstart af fogedforretning3680
Serviceteknikerkørsel ved fogedsager1010
Målerudskiftning på kundens foranledning61250

Note 1: Disse gebyr er fritaget for moms mellem elhandler og kunde. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure.

Note 2: Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven.

Note 3: Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.

Note 4: Udenfor hverdage 7-15.

Note 5: Ved forgæves kørsel ifm. Lukkebesøg, Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid, opkræves gebyrer for
henholdsvis Lukkebesøg og Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid.

Note 6: Gebyret anvendes endvidere ved erstatning for bortkommet måler samt ved målerudskiftning grundet hærværk på måleren etc.

Gældende gebyrer i kroner
– Gebyrerne opkræves direkte af netselskabet
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning11030
Nedlæggelse af målerinstallation, forsyningen eller elinstallatør nedtager770
Rykker ved for sen betaling1,2100
Oprettelse af Mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation1490
Oprettelse af Mikro VE-anlæg2250
Forgæves kørsel (elinstallatør)1720
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler1120
Midlertidig tilslutning i kabelskab5370
Midlertidig tilslutning i transformer6500
Montage i skab3280
Montage af PE-leder1850
Afbrydelse og gentilslutning af overdraget stik 3Gratis
Afbrydelse og gentilslutning af overdraget stik43300
Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab31685
Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab43300
Afbrydelse og gentilslutning af stik tilsluttet i netstation43300
Påvisning af overdraget stik3Gratis
Påvisning af ét stk. ikke overdraget stik32422
Påvisning af flere (mere end et) stik. Per time3697
Afprøvning af nødstrømsanlæg31685
Afprøvning af nødstrømsanlæg43300
Udskiftning af stiksikring pga overbelastning3,6795
Udskiftning af stiksikring pga overbelastning4,61100
Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E831685
Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E843300
Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E63,5Gratis
Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E64,53300
Trinændring af transformer9950

Note 1: Disse gebyr er fritaget for moms mellem elhandler og kunde. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure.

Note 2: Beløbet er et grundbeløb, der tillægges renter. Renterne er ikke fradragsberettigede. Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente plus et tillæg på 8 %. Gebyret opkræves via Radius.

Note 3: I hverdage 7-15.

Note 4: Udenfor hverdage 7-15.

Note 5: Bedes varslet 3 arbejdsdage før.

Note 6: Sikring skiftet mere end to gange indenfor 12 måneder.

Bemærk: 
Vi udleverer ikke længere nøgler til kabelskabe i København. Skriv til Radius Servicedrift på mail: serdri@radiuselnet.dk. Her skal du oplyse, at du ønsker at få skiftet låsen til en ”trekant-lås”, så der kan anvendes en trekantnøgle.

Servicedrift vil på baggrund af henvendelsen sikre at låsecylinder bliver skiftet, og du vil få besked derom på mail.

Se tidligere gebyrer og bidrag

Gebyrer i kroner
– Gebyrer opkræves via elleverandøren
Ekskl. momsInkl. moms
Aflæsningsbesøg555694
Rykker for manglende selvaflæsning7594
Besøg med henblik på afbrydelse (Lukkebesøg)1670838
Genåbning625781
Genåbning uden for normal arbejdstid1.4451.806
Fjernbetjent afbrydelse1105131
Fjernbetjent genåbning105131
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid260325
Genopsætning af nedtaget måler790988
Nedtagning af måler700875
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler1.4201.775
Målerundersøgelse på eksternt målerlaboratorium1.9902.488
Målertjek på stedet785981
Forgæves kørsel2560700
Fogedforretning opstart3790988
Fogedforretning, udkørende4Efter regningEfter regning

Note 1: Disse gebyr er fritaget for moms mellem elhandler og kunde. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure
Note 2: Ved forgæves kørsel vedr. Lukkebesøg, Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid, opkræves gebyrer for henholdsvis Lukkebesøg og Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid.
Note 3: Må anvendes når fogedretten ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.
Note 4: Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven.

Tekniske gebyrer i kroner
– Gebyrerne opkræves direkte af netselskabet
Ekskl. momsInkl. moms
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning720900
Nedlæggelse af målerinstallation760950
Rykker ved for sen betaling1,2100100
Oprettelse af Mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation1.3851.731
Oprettelse af Mikro VE-anlæg1.9102.388
Midlertidig tilslutning (forsyning sætter måler op)1.1351.419
Midlertidig tilslutning i kabelskab5.3706.713
Midlertidig tilslutning i transformer6.5008.125
Montage i skab3.2804.100
Montage af PE-leder1.8502.313
Afbrydelse og gentilslutning af overdraget stik 3GratisGratis
Afbrydelse og gentilslutning af overdraget stik43.3004.125
Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab31.6852.106
Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab43.3004.125
Afbrydelse og gentilslutning af stik tilsluttet i netstation43.3004.125
Påvisning af overdraget stik3GratisGratis
Påvisning af ét stk. ikke overdraget stik32.4223.028
Påvisning af flere (mere end et) stik. Per time3697871
Afprøvning af nødstrømsanlæg31.6852.106
Afprøvning af nødstrømsanlæg43.3004.125
Udskiftning af stiksikring pga overbelastning3,7795994
Udskiftning af stiksikring pga overbelastning4,71.1001.375
Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E83,61.6852.106
Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E84,63.3004.125
Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E63,5GratisGratis
Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E64,53.3004.125
Trinændring af transformer9.95012.438

Note 1: Gebyret er momsfrit.
Note 2: Beløbet er et grundbeløb, der tillægges renter. Renterne er ikke fradragsberettigede. Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente plus et tillæg på 8 %. Gebyret opkræves via Radius.
Note 3: I hverdage 7-15.
Note 4: Udenfor hverdage 7-15.
Note 5: Bedes varslet 3 arbejdsdage før.
Note 6: Installatør kan rekvirere nøgle.
Note 7: Sikring skiftet 3. gang eller mere inden for samme år.