Gebyrer

Selvom nettariffen dækker flere forskellige omkostninger, er der en række ydelser og gebyrer, der ikke er dækket gennem tariffen. Herunder kan du se vores forskellige gebyrer.

Som elnetkunde skal du være opmærksom på, at standardgebyrer opkræves via elregningen fra din elleverandør, mens du modtager en regning direkte fra os på de tekniske gebyrer. De fleste tekniske gebyrer kommer i forbindelse med arbejde, som en elinstallatør har udført hos dig. 

Som elinstallatør skal du huske at oplyse kunden om gebyrer, der opkræves i forbindelse med dit arbejde hos kunden.

Gældende gebyrer i kroner
– Gebyrer opkræves via elleverandøren
Ekskl. momsInkl. moms
Aflæsningsbesøg500625
Besøg med henblik på afbrydelse (Lukkebesøg)18701.088
Genåbning650813
Genåbning uden for normal arbejdstid41.2701.588
Fjernbetjent afbrydelse1140175
Fjernbetjent genåbning140175
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid4330413
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted2.2102.763
Målerundersøgelse på stedet1.0701.338
Forgæves kørsel1, 5720900
Kontrolbesøg pga. selvbestaltet afbrydelse eller nedlæggelse8301.038
Fogedforretning, udkørende2Efter regningEfter regning
Opstart af fogedforretning3680850
Serviceteknikerkørsel ved fogedsager1.0101.263
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler1.4901.863
Målerudskiftning på kundens foranledning61.2501.563

Note 1: Disse gebyr er fritaget for moms mellem elhandler og kunde. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure.

Note 2: Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven.

Note 3: Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.

Note 4: Udenfor hverdage 7-15.

Note 5: Ved forgæves kørsel ifm. Lukkebesøg, Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid, opkræves gebyrer for
henholdsvis Lukkebesøg og Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid.

Note 6: Gebyret anvendes endvidere ved erstatning for bortkommet måler samt ved målerudskiftning grundet hærværk på måleren etc.

Gældende gebyrer i kroner
– Gebyrerne opkræves direkte af netselskabet
Ekskl. moms Inkl. moms
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning1 1.030 1.288
Nedlæggelse af målerinstallation, forsyningen eller elinstallatør nedtager 770 963
Rykker ved for sen betaling1,2 100 125
Oprettelse af Mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.490 1.863
Oprettelse af Mikro VE-anlæg 2.250 2.813
Forgæves kørsel (elinstallatør)1 720 900
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 1.120 1.400
Midlertidig tilslutning i kabelskab 5.370 6.713
Midlertidig tilslutning i transformer 6.500 8.125
Montage i skab 3.280 4.100
Montage af PE-leder 1.850 2.313
Afbrydelse og gentilslutning af overdraget stik 3 Gratis Gratis
Afbrydelse og gentilslutning af overdraget stik4 3.300 4.125
Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab3 1.685 2.106
Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab4 3.300 4.125
Afbrydelse og gentilslutning af stik tilsluttet i netstation4 3.300 4.125
Påvisning af overdraget stik3 Gratis Gratis
Påvisning af ét stk. ikke overdraget stik3 2.422 3.028
Påvisning af flere (mere end et) stik. Per time3 697 871
Afprøvning af nødstrømsanlæg3 1.685 2.106
Afprøvning af nødstrømsanlæg4 3.300 4.125
Udskiftning af stiksikring pga overbelastning3,6 795 994
Udskiftning af stiksikring pga overbelastning4,6 1.100 1.375
Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E83 1.685 2.106
Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E84 3.300 4.125
Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E63,5 Gratis Gratis
Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E64,5 3.300 4.125
Trinændring af transformer 9.950 12.438

Note 1: Disse gebyr er fritaget for moms mellem elhandler og kunde. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure.

Note 2: Beløbet er et grundbeløb, der tillægges renter. Renterne er ikke fradragsberettigede. Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente plus et tillæg på 8 %. Gebyret opkræves via Radius.

Note 3: I hverdage 7-15.

Note 4: Udenfor hverdage 7-15.

Note 5: Bedes varslet 3 arbejdsdage før.

Note 6: Sikring skiftet 3. gang eller mere inden for samme år.

Bemærk: 
Vi udleverer ikke længere nøgler til kabelskabe i København. Skriv til Radius Servicedrift på mail: serdri@radiuselnet.dk. Her skal du oplyse, at du ønsker at få skiftet låsen til en ”trekant-lås”, så der kan anvendes en trekantnøgle.

Servicedrift vil på baggrund af henvendelsen sikre at låsecylinder bliver skiftet, og du vil få besked derom på mail.

Se tidligere gebyrer og bidrag

Standard gebyrerPris kr./ekskl. momsPris kr./inkl. moms
Aflæsningsbesøg555694
Rykker for manglende selvaflæsning7594
Besøg med henblik på afbrydelse (Lukkebesøg)1670838
Genåbning625781
Genåbning uden for normal arbejdstid1.4451.806
Fjernbetjent afbrydelse1105131
Fjernbetjent genåbning105131
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid260325
Genopsætning af nedtaget måler790988
Nedtagning af måler700875
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler1.4201.775
Målerundersøgelse på eksternt målerlaboratorium1.9902.488
Målertjek på stedet785981
Forgæves kørsel2560700
Fogedforretning opstart3790988
Fogedforretning, udkørende4Efter regningEfter regning

Note 1: Disse gebyr er fritaget for moms mellem elhandler og kunde. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure
Note 2: Ved forgæves kørsel vedr. Lukkebesøg, Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid, opkræves gebyrer for henholdsvis Lukkebesøg og Genåbning eller Genåbning uden for normal arbejdstid.
Note 3: Må anvendes når fogedretten ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.
Note 4: Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven.

Tekniske gebyrerPris kr. ekskl. momsPris kr. inkl. moms
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning720900
Nedlæggelse af målerinstallation760950
Rykker ved for sen betaling1,2100100
Oprettelse af Mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation1.3851.731
Oprettelse af Mikro VE-anlæg1.9102.388
Midlertidig tilslutning (forsyning sætter måler op)1.1351.419
Midlertidig tilslutning i kabelskab5.3706.713
Midlertidig tilslutning i transformer6.5008.125
Montage i skab3.2804.100
Montage af PE-leder1.8502.313
Afbrydelse og gentilslutning af overdraget stik 3GratisGratis
Afbrydelse og gentilslutning af overdraget stik43.3004.125
Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab31.6852.106
Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab43.3004.125
Afbrydelse og gentilslutning af stik tilsluttet i netstation43.3004.125
Påvisning af overdraget stik3GratisGratis
Påvisning af ét stk. ikke overdraget stik32.4223.028
Påvisning af flere (mere end et) stik. Per time3697871
Afprøvning af nødstrømsanlæg31.6852.106
Afprøvning af nødstrømsanlæg43.3004.125
Udskiftning af stiksikring pga overbelastning3,7795994
Udskiftning af stiksikring pga overbelastning4,71.1001.375
Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E83,61.6852.106
Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E84,63.3004.125
Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E63,5GratisGratis
Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E64,53.3004.125
Trinændring af transformer9.95012.438

Note 1: Gebyret er momsfrit.
Note 2: Beløbet er et grundbeløb, der tillægges renter. Renterne er ikke fradragsberettigede. Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente plus et tillæg på 8 %. Gebyret opkræves via Radius.
Note 3: I hverdage 7-15.
Note 4: Udenfor hverdage 7-15.
Note 5: Bedes varslet 3 arbejdsdage før.
Note 6: Installatør kan rekvirere nøgle.
Note 7: Sikring skiftet 3. gang eller mere inden for samme år.