Kabellægning

Luftledninger hører fortiden til

Alle ejendomme i vores elnetområde (Nordsjælland, dele af Midtsjælland, København og Frederiksberg) får strøm via et kabellagt elnet. I årene 2003-2014 gravede vi alle forsyningskabler ned langs vejene – i fortov, cykelsti, vej og rabat.

Frem mod 2030 kabellægger vi også de store 50 kV-transmissionsledninger, der hører under vores distributionsområde. På den måde sikrer vi, at elnettet også i fremtiden har kapacitet til at følge med udviklingen i de boliger og erhverv, der planlægges i området.

Gevinsten ved de nedgravede kabler er nem at få øje på: Strømafbrydelser på grund af væltede elmaster og nedfaldne luftledninger, når storme og orkaner hærger landet, hører fortiden til – og samtidig slipper vi for, at elmaster og luftledninger skæmmer gadebilleder og landskaber.

Hvis du har spørgsmål til det kabellagte elnet eller mener, at kabellægning er årsag til et brud på afløb, kloak eller dræn, kan du ringe til vores Kundesupport på tlf. 72 10 48 00, mandag-fredag kl. 7-15.

Omkring 4.300 km gamle luftledninger er blevet erstattet med nye elkabler siden 2003.
Brug app’en ‘Giv et Praj’, hvis du opdager fejl på vores forsyningsanlæg og anlægsdele