Kabellægning

Alle elkabler er lagt i jorden

I perioden 2003-2014 er alle forsyningskabler blevet gravet ned langs vejene – i fortov, cykelsti, vej og rabat. Det betyder, at alle ejendomme i vores elnetområde (Nordsjælland, København og Frederiksberg) nu får strøm via et nyt kabellagt elnet.

I de kommende år kabellægger vi også de store 30 og 50 kV-transmissionsledninger, der hører under vores distributionsområde. På den måde sikrer vi, at elnettet også i fremtiden har kapacitet til at følge med udviklingen i de boliger og erhverv, der planlægges i området.

Gevinsten ved de nedgravede kabler er nem at få øje på: Fremover er det helt slut med strømafbrydelser på grund af væltede elmaster og nedfaldne luftledninger, når storme og orkaner hærger landet – og samtidig slipper vi for, at elmaster og luftledninger skæmmer gadebilleder og landskaber.

Hvis du har spørgsmål til det kabellagte elnet eller mener, at kabellægning er årsag til et brud på afløb, kloak eller dræn, kan du ringe til os på 72 10 45 00, mandag-fredag kl. 8-15.

Omkring 4.300 km gamle luftledninger er blevet erstattet med nye elkabler
Brug app’en ‘Giv et Praj’, hvis du opdager fejl på vores forsyningsanlæg og anlægsdele