Jens Fossar Madsen

Direktør i Radius Elnet og deltager i møder med bestyrelsen.

Radius er et selskab i Andel-koncernen

Medlemmerne af bestyrelsen i Radius Elnet

Knud Pedersen

Formand

Kirstine Bergenholtz

Næstformand

Claes Graff

Jon Balsby

Hanne Christensen

Søren Eriksen

Pelle Dragsted

Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem

Vagn Kjær-Hansen

Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem

Anders Jørn Jensen

Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem

Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen

Hvert fjerde år er der valg af forbrugerrepræsentanter til Radius’ bestyrelse, hvor der vælges tre repræsentanter blandt forbrugerne. De valgte sidder i bestyrelsen i fire år ad gangen og indgår på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Sidste valg var i 2018, hvor repræsentanterne trådte ind i bestyrelsen i foråret 2019.

Næste gang, der er valg af forbrugerrepræsentanter med opstilling af kandidater og afstemning, er i starten af 2023. De valgte indtræder i bestyrelsen ved selskabets ordinære generalforsamling, som afholdes inden udgangen af juni 2023.

Stil op og stem

For det kommende valg skal du være opmærksom på følgende perioder i 2023:

  • 9. januar til 30. januar – i denne periode kan du stille op til valget
  • 27. februar til 20. marts – i denne periode kan du stemme på kandidater
  • 27. marts – 31. marts – i denne periode offentliggøres resultatet

Der vil her på hjemmesiden blive oprettet et særskilt valgsite, når opstillingsperioden går i gang.

Du kan stille op som kandidat, og du kan stemme til valget, hvis du er forbruger og har en elmåler med aftagenummer i Radius Elnets forsyningsområde. Hver forbruger har én stemme, uanset om man har flere aftagenumre. Du kan have flere aftagenumre, hvis du fx både har en lejlighed og et sommerhus i Radius Elnets forsyningsområde.

Se valgregulativ