Jens Fossar Madsen

Direktør i Radius Elnet og deltager i møder med bestyrelsen.

Radius er et selskab i Andel-koncernen

Medlemmerne af bestyrelsen i Radius Elnet

Knud Pedersen

Formand

Kirstine Bergenholtz

Næstformand

Claes Graff

Jon Balsby

Hanne Christensen

Søren Eriksen

Pelle Dragsted

Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem

Brian Vad Mathiesen

Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem

Anders Jørn Jensen

Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem

Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen

Hvert fjerde år er der valg af forbrugerrepræsentanter til Radius Elnets bestyrelse. Her vælger forbrugerne i Radius’ forsyningsområde tre repræsentanter, som indgår i bestyrelsen på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

De valgte sidder i bestyrelsen i fire år ad gangen. Seneste valg var i foråret 2023, hvor repræsentanterne trådte ind i bestyrelsen i maj 2023.

Næste gang, der er valg af forbrugerrepræsentanter med opstilling af kandidater og afstemning, er i starten af 2027.

Se valgregulativ