Intern overvågning

Lige adgang til elnettet

Det er en vigtig forudsætning for konkurrencen på det danske elmarked, at alle aktører har lige adgang til distributionsnettet. Den del af elnettet, der ejes af Radius, bliver anvendt af mange forskellige elleverandører.

For at undgå diskrimination af de forskellige aktører på det danske elmarked, har vi lavet et internt overvågningsprogram.

Som en del af programmet for intern overvågning har vi en direktionsinstruks, der beskriver opgave- og ansvarsfordelingen mellem direktøren og bestyrelsen.

Som en del af programmet for intern overvågning laver vi årsrapporter. Du kan se den seneste herunder.