Dit elnet

Se elforbruget i dit område

Er elnettet rustet til, at flere og flere husstande anskaffer sig en elbil eller en varmepumpe, der bruger strøm. Det korte svar er ja!

I de fleste områder er der stadig plads til mange flere elbiler og varmepumper. I andre områder er der brug for, at elnettet bliver forstærket nu eller inden for nær fremtid.

I Radius følger vi elforbruget og belastningen af elnettet tæt – og vi udbygger og forstærker elnettet i takt med behovet.

Elnettet hos dig

Når du indtaster din adresse i søgefeltet til venstre for kortet nedenfor, kan du se din lokale netstation (gul prik) og området, som den leverer strøm til (lyseblå prikker).

Grafen under kortet viser, hvor meget din netstation i gennemsnit bliver belastet pr. dag, og det højeste forbrug, der har været pr. dag inden for de seneste 24 måneder.

Hvis elforbruget i dit område overskrider  den orange stiplede linje (kapacitetsgrænse) over længere tid, kan det betyde, at vi skal udbygge elnettet. 

Din netstation

Din lokale netstation er koblet til elnettet og transformerer spændingen ned til de 400V / 230V, som du har brug for i din bolig eller virksomhed. En netstation forsyner normalt 50 til 400 kunder og varierer derfor meget i størrelse og kapacitet.

Strøm til alle – nu og i fremtiden

Selv om elnettet kan klare et øget forbrug nu og inden for nær fremtid, skal vi sikre plads til langt flere eldrevne transportmidler og varmepumper blandt andet. Det kræver omfattende investeringer i udbygninger og vedligeholdelse af elnettet.

Du kan hjælpe med at holde omkostningerne nede på sigt og ovenikøbet spare penge her og nu, hvis du flytter noget af dit forbrug til døgnets mindst belastede tidsrum. Det er også her hvor strømmen oftest er billigst.

Læs mere om timetariffer og fleksibelt forbrug