Kommunesamarbejde

Kan elnettet overhovedet klare den grønne omstilling, vi arbejder henimod? Hvad betyder fx den voksende andel af elbiler for kapaciteten i elnettet? Og hvad med de store solcelleparker?

Der er mange opgaver, der skal løses for at understøtte elektrificeringen af den grønne omstilling, men der hersker også mange myter om, hvad elnettet kan og ikke kan på nuværende tidspunkt.

Derfor afholdt Cerius-Radius en konference 14. juni 2022 for kommunerne i vores forsyningsområder på Sjælland og øerne. Kommunerne spiller nemlig en vigtig rolle i vores forestående arbejde med at udvikle og udbygge distributionsnettet.

Med konferencen gav vi et indblik i elnettets opbygning og tilstand og lagde op til fortsat dialog og samarbejde med kommunerne. Du kan finde de forskellige oplæg og præsentationer herunder:

Konferencen var vellykket og velbesøgt, og vi ser frem til at fortsætte dialogen. Du er derfor meget velkommen til at skrive til os på markedsindsigt@cerius.dk, hvis du har spørgsmål (fx om fleksibilitet eller tilslutning til elnettet), vil dele jeres planer, eller har forslag til, hvordan vi som elnet bedst kan hjælpe jer ude i kommunerne.