Graffiti

Graffitimalere overmaler jævnligt nogle af vores 10.000 netstationer og mere end 140.000 kabelskabe. Problemet er vedvarende, og afvaskede anlæg bliver igen overmalet.

Graffitien påvirker ikke funktionen af anlæggene, men er alene et æstetisk problem. På grund af de store omkostninger til løbende fjernelse af graffiti, er det Radius’ politik, at vi kun fjerner stærkt anstødeligt, nedladende eller racistisk graffiti fra vores anlæg.

Vi kan undtagelsesvis vælge at afvige fra denne hovedregel og fjerne graffitien alene på grund af dens omfang, hvis der er tale om stærkt overmalede hovedstationsbygninger eller murede transformerstationer med en fremtrædende placering i bybilledet. Radius vil foretage en sådan vurdering på baggrund af en konkret henvendelse.

Hvis en kommune, boligforening, grundejerforening eller anden part ønsker at få fjernet graffiti fra vores anlæg, er vi åbne for aftale om, at dette kan ske. Udgifterne ved afrensningen afholdes af den part, der ønsker graffitien fjernet. Før arbejdet påbegyndes, skal der indgås en aftale mellem parterne. Denne omfatter primært afrensningsmetoder, sikkerheds- og miljøforhold.