Debatindlæg: EU-Kommissionen giver udtryk for vigtigt paradigmeskift

Af Troels Ranis, vicedirektør i Dansk Industri & Member of Industrial Affairs Committee, BusinessEurope, og Jens Fossar Madsen, adm. direktør i Cerius og Radius & bestyrelsesmedlem i det europæiske samarbejde blandt distributionsselskaber EU-DSO Entity

Vi står midt i en skelsættende tid. Produktionsvirksomheder, transport- samt energi- og varmesektoren er i fuld gang med at omstille sig fra fossile brændsler til strøm fra vedvarende energikilder, og det er virkelig noget, der vil slå igennem på det samlede klimaregnskab.

Men ingen el uden elnet, og når så store nye aktører skal kobles på nettet, så er det også ensbetydende med massive udbygninger og forstærkninger af infrastrukturen. EU-Kommission har netop fremlagt deres bud på, hvordan man på europæisk niveau ønsker at fremskynde udbygningen af elnettet, så det ikke bliver en stopklods for den grønne omstilling og erhvervslivets grønne ambitioner.

Tiltagene rummer en række gode elementer samt et meget vigtigt og klart signal. Kommissionen understreger nemlig, at der er behov for, at netselskaberne har en regulering, så de kan investere forud for kundernes efterspørgsel. Det er et paradigmeskifte set i forhold til tænkningen i de forgangne tyve år, der i høj grad har været præget af en bekymring for, at netselskaberne investerede i kapacitet, som kunne ende med at blive ubrugt.

Vi mener, at denne nytænkning er afgørende for, at vi så hurtigt som muligt får tilsluttet nye virksomheder til vores allerede stærke elnet i Danmark. Eldistribution handler nemlig ikke længere bare om, at der lige præcis skal være nok kapacitet til kundernes behov i dag. Forbruget er i vækst, og reguleringen skal understøtte en udbygning af nettet, som fremtidssikrer vores alles energiforsyning og imødekommer den øgede efterspørgsel.

Frem mod 2030 forventer Cerius-Radius at investere sammenlagt 17 mia. kr. i Sjællands og Lolland Falsters elnet, og det skyldes ikke mindst, at meget mere strøm skal transporteres rundt i forsyningsområdet. Elnettet er fuldstændig afgørende for at have et stærkt produktionsdanmark, og netselskaberne har besluttet sig for at eksekvere på kundernes ønsker til udbygning af nettet, selvom de langsigtede rammer ikke er på plads. Det gør de, fordi alt andet vil være uansvarligt, men det er selvfølgelig uholdbart i længden.

Netselskaberne har brug for en større vished om deres investeringer, og de skal have en reel mulighed for at investere klogt til fremtiden på baggrund af analyser og prognoser uden risiko for, at myndighederne efterfølgende underkender deres tilgang. Investeringer skal foretages på forkant, og vi skal derfor væk fra en bagud skuende regulering med et noget ensidigt fokus på at holde investeringerne nede.

Det indebærer selvfølgelig en risiko for investeringer og infrastruktur, der ikke ender med at blive fuldt udnyttet, men med den udvikling som vi kigger ind i, er sandsynligheden for dette scenarie lille. Og de tabte arbejdspladser og den samfundsøkonomiske risiko ved, at elnetselskaberne underinvesterer er langt større og mere skadelig for den grønne omstilling.

Løsningerne skal dyrkes
Blandt kommissionens fokusområder for en mere smidig udbygning af elnettet er anskaffelse af de nødvendige materialer, sikring af den nødvendige arbejdskraft og tidskrævende tilladelser samt myndighedsgodkendelser. Vi er helt enige i, at det er nøgleområder, hvor det politiske system spiller en central rolle. Netselskaber og erhvervslivet indgår også aktivt i dette arbejde med afsæt i vores indsigter, løsninger og oplevelser.

For disse udfordringer skal løses, og de løses kun via tæt samarbejde. Politikerne skal stole på, at netselskaberne løfter den opgave, som de blevet betroet, og samtidig skal netselskaberne fortsætte med at udvise ansvarlighed, og at de til fulde kan eksekvere på efterspørgslen fra kunderne. For ellers vil realiseringen af blandt andet erhvervslivets grønne drømme trække ud, og det er ikke i nogens interesse.

Vi har ikke råd til alternativet
Har elnetselskaberne ikke en tryghed omkring de kommende års økonomiske rammer til at handle på indsigten i marked og på dialoger med industrikunderne, så bliver omkostninger for samfundet store. Derfor er meldingen fra EU-Kommissionen helt afgørende, og vi håber, at man på nationalt niveau vil fortsætte denne linje.

For når vi skal i mål med elektrificeringen af både Europa og Danmark, så handler det om at give netselskaberne muligheden for at gøre, hvad de er bedst til, så industrien kan indfri deres ambitiøse klimaambitioner. Elnettet er et bærende element i virksomhedernes grønne omstilling, og selvom elektrificeringen har taget fart, så har den langt fra toppet. Derfor er det afgørende, at netselskaberne får de bedste rammer til at forstærke og udbygge den infrastruktur, som vi i fremtiden kun vil blive endnu mere afhængig af.