Elforsyningssikkerhed i den aktuelle energisituation

Manglen på gas kan udfordre vores ellers stabile forsyningssituation. Det kan i yderste konsekvens føre til perioder med mangel på strøm i det danske elnet, men sandsynligheden er lille.

Danmarks elforsyningssikkerhed er høj, og selvom situationen er alvorlig som følge af Ukraine-krigen i kombination med vindstille perioder og lav vandstand i Europa, forventer Energistyrelsen, ikke at der bliver mangel på strøm denne vinter.

Det er Energinet, der som systemansvarlig står for den overordnede forsyningssituation. Energinet udarbejder hver dag prognoser for det kommende døgns energibehov og varsler danskerne gennem landsdækkende medier om, at der kan opstå mangel på strøm den efterfølgende dag.

Energinet varsler via medierne om muligheden for mangel på strøm – og sparer vi alle lidt på elforbruget, så undgår vi sandsynligvis helt strømafbrydelse

Skulle der alligevel opstå akut behov for begrænsning af elforbruget kan Energinet bede distributionsselskaberne, som fx Radius, om at afbryde dele af forsyningen – en såkaldt brownout.

Brownout er en kontrolleret delvis nedlukning af områder – og dermed forbrug – i elnettet, der kan sikre, at den nødvendige balance mellem forbrug og produktion bibeholdes.

Brownout er en meget ekstraordinær og usædvanlig situation. Energistyrelsen har meldt ud at risikoen er forhøjet – men at de ikke forventer strømafbrydelser, denne vinter som følge af energimangel.

Hvem kan risikere at bliver afbrudt?

Det er elnettets opbygning og driftstilstand, der afgør, hvilke kunder, som afbrydes i tilfælde af en brownout. Netselskabet prioriterer ikke mellem forskellige kundetyper.

Vi kan alle bidrage

Energisituationen er på mange måder en ekstraordinær situation. Afbrydelser i elforsyningen kan sandsynligvis helt undgås, men vi kan alle bidrage med omtanke og reduktion af vores strømforbrug. Det kan for eksempel være ved at undgå at køre opvaskemaskinen, vaskemaskinen eller tørretumbleren, slukke for så meget lys som muligt, undlade at oplade elbilen osv., den dag, hvor der er mangel på strøm.

For private husstande

Som privat husstand har du kun brug for den samme forberedelse, som du sikkert allerede har i tilfælde af almindelige strømafbrydelser. Det kan eksempelvis være en lommelygte og ekstra batterier. Du vil maksimalt være uden strøm i to timer, og moderne køl/frys kan let holde temperaturerne, hvis du holder igen med at åbne lågerne.

Erhvervskunder

Er du erhvervskunde, bør du foretage en selvstændig vurdering af dine behov og undersøge om strømafbrydelser generelt giver anledning til at sikre driften.

Det er desværre ikke muligt for Radius at indgå i kunders beredskabsplaner, da vores primære hensyn er at sikre driften af elnet. Hvis der er behov for kontinuerlig drift under strømafbrydelser, opfordrer vi til, at man installerer individuelle UPS’er eller opstiller nødgeneratorer.

Hvordan varsles brownout?

Ved risiko for brownout vil Energistyrelsen og Energinet gennem medierne kommunikere til alle danskere og bede dem spare mest mulig på strømmen.

Hvis elforbruget alligevel overstiger produktionskapaciteten, er det Radius, som agerer på anmodning fra Energinet og sikrer en kontrolleret reduktion af elforbruget.

Du kan tilmelde dig vores SMS-service – dog kan vi ikke garantere, at du får besked før en strømafbrydelse, da en eventuel afbrydelse kan ske meget kort varsel.

Vores SMS-service giver dig også informationer om eventuelle lokale afbrydelser, som kan opstå på grund af andre fejl eller skader på elnettet.

Hvad længe varer en strømafbrydelse?

For den enkelte kunde vil det opleves som en helt almindelig strømafbrydelse, som kan opstå ved fejl eller skade på elnettet. Afbrydelse forventes højst at vare to timer.

Læs mere om forsyningssituation hos:

Energisituationen | Energistyrelsen (ens.dk)

ELFORSYNINGSSIKKERHEDEN I DEN AKTUELLE ENERGISITUATION | Energinet

Elnettet i Danmark er grundlæggende robust og stærkt. Med en normal oppetid på 99,9 procent er vi i Danmark vant til en stabil elforsyning. Radius er ansvarlig for distribution af strøm til mere en 1 million elkunder, og vores ambition er at fastholde et godt og velfungerende elnet nu og i fremtiden.