Ombygning og nybyggeri

Tilslutning af el

Sådan får du el til om- og nybyggeri

Du kan få el til dit nybyggeri, så snart vi har installeret en elmåler og forbundet byggeriet med elnettet. Det koster et engangsbeløb – et såkaldt tilslutningsbidrag.

Se, hvad et tilslutningsbidrag koster

Har du behov for ny forsyning

Når du skal bruge el på en adresse, der ikke tidligere har haft elforsyning, skal du kontakte en installatør. Han udfylder så en installationsblanket og sender den til os. Herefter finder vi det rigtige sted at forsyne dig fra – en såkaldt anvisning. Anvisningen sender vi efterfølgende til din installatør. For at sikre, at vi behandler din sag til tiden, er det vigtigt, at installatøren meddeler idriftsættelsesdatoen på installationsblanketten.

Vær opmærksom på, at du efter 1. april 2016 skal have valgt en elleverandør, før der kan opsættes en måler. Det gælder for nye installationer.

Læs notat om valg af elleverandør

Færdigt el-anlæg

Når din installatør er færdig med el-arbejdet hos dig, færdigmelder han det til os. Så ved vi, at vi kan opsætte den elmåler, vi skal bruge til afregning af dit elforbrug. Din installatør aftaler på vegne af dig, hvornår vi skal komme og sætte måleren op. Igen er det vigtigt, at installatøren har udfyldt den ønskede idriftsættelsesdato på installationsblanketten.

Installatørens færdigmelding af arbejdet til os er din garanti for, at arbejdet er udført lovmæssigt korrekt.

Processen kort fortalt
1. Du kontakter en elinstallatør.
2. Installatøren udfylder en ISB (blanket) og sender den til os.
3. Vi sender en anvisning tilbage til installatøren.
4. Installatøren færdigmelder arbejdet til os.
5. Vi kommer og sætter elmåleren op.

Har du behov for øget forsyning

Hvis dit behov ændrer sig – og du skal bruge mere el end den nuværende forsyning – skal du kontakte os. Vi vender tilbage inden for to dage for at afklare og afdække dine behov for forsyning af el sammen med dig. Her fastlægger vi også helt basale ting som placering, effekt, tidshorisont mm.
Så snart vi har alle de nødvendige informationer, overgiver vi opgaven til en anlægsspecialist, som herefter er din ‘sagsbehandler’. Nu afklares den endelige placering, og du modtager en faktura på det arbejde, der skal udføres.

Udførsel af udvidelsen (projektudførsel)

Når du har betalt fakturaen, overgår projektet til udførelsesfasen. Materialer og entreprenør bestilles til udførelse af arbejdet, og vores anlægsspecialist sørger for at være i dialog med dig og byggepladsen om, hvordan vi bedst tilrettelægger og afpasser vores arbejde, samtidig med at der eventuelt skal udføres andet arbejde på byggepladsen.

Vær opmærksom på, at tidsrammen for udførelsen af projektet kan variere meget. Som minimum skal du forvente, at der går tre måneder fra endelig afklaring og betaling, til at der er strøm på det anlæg, der skal forsyne dig. Det er derfor meget vigtigt, at du kontakter os i god tid forud for dit projekt.

Færdigt el-anlæg

Når projektet er udført, har du et el-anlæg, der kan opfylde dine behov for elforsyning, og det sættes i drift. Det er Radius, der ejer anlægget, og du skal derfor ikke bekymre dig om vedligeholdelsen.

Har du kun behov for midlertidig strøm?

Hvis du kun har brug for strøm i en periode – f.eks. til en byggeplads – kan du få strøm midlertidigt. Du skal kontakte en autoriseret elinstallatør, som sørger for alt det praktiske.

Ved midlertidige tilslutninger skal du ikke betale tilslutningsbidrag, men du skal betale et administrationsgebyr for sagsbehandling. Skal stikledningen tilsluttes i transformerstation, opkræves der for den fysiske tilslutning og for at få den midlertidige installation fjernet igen, når arbejdet er overstået.

Processen kort fortalt
 1. Du kontakter os.
 2. Vi vender tilbage og afdækker dit behov.
 3. Vi overdrager opgaven til en anlægsspecialist, som afklarer placeringen.
 4. Du modtager en faktura på anlægsarbejdet.
 5. Udførelsesfasen går i gang.
6. Du har et færdigt elanlæg.

Ny forsyning

Før du køber et solcelleanlæg (VE-anlæg), bør du kontakte din kommune, som i nogle tilfælde skal godkende opsætningen. Du skal også kontakte Energistyrelsen for at søge om tilsagn, hvis du ønsker at opnå timebaseret nettoafregning. Generelt finder du en mere uddybende beskrivelse her på hjemmesiden, og herunder kan du læse om processen.

Processen kort fortalt
1. Du kontakter en elinstallatør
2. Installatøren udfylder en ISB (blanket) og sender den til os sammen med oplysninger om VE-anlægget
3. Vi gennemgår oplysningerne og indberetter til Energistyrelsen
4. Vi sender en anvisning til din installatør
5. Installatøren færdigmelder arbejdet til os

Bemærk

Der er forskellige regler, alt efter hvornår du har påbegyndt dit projekt, og hvornår du regner med at slutte dit anlæg til el-nettet. Det kan have store konsekvenser, hvis du ikke følger den rigtige ansøgningsprocedure. I værste fald vil du ikke kunne opnå pristillæg for dit anlæg. For nærmere oplysninger se Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk under solceller.

Skal du grave?

Før du graver, skal du vide, hvor ledningen ligger