Er vi klar til at flytte vores strømforbrug?

Onsdag den 5. oktober kunne danskerne se frem til, at den rene elpris næsten ville gå i nul om eftermiddagen. Fik det så folk til at køre hjem fra arbejde for at vaske tøj, oplade elbilen og sætte øvrigt el-tungt forbrug i gang? Eller var der egentlig ikke nogen nævneværdig stigning i strømforbruget denne eftermiddag? Hos Radius Elnet viste data en tydelig tendens.

Spørgsmålet er i sig selv interessant, men hos elnetselskabet Radius har det også vigtige perspektiver – det er nemlig vigtigt at vide, om danskerne er parate til i større omfang at reagere på prissignaler og skrue op eller ned for deres elforbrug på baggrund af information fra myndigheder og elselskaber?

Svaret er vigtigt af to grunde, forklarer administrerende direktør hos Radius Elnet, Jens Fossar Madsen:

Som der de seneste uger har været en del snak om, så er der en lille risiko for, at vi i Danmark til vinter ikke vil have tilstrækkelig strømproduktion til at dække behovet hos kunderne. I den situation kan vi derfor risikere at skulle have styrede, rullende strømafbrydelser – såkaldte brownouts – hvis der ikke kan skabes balance mellem elproduktion og elforbrug. I en kritisk situation kan det blive afgørende, om man vil være i stand til at få kunderne til med kort varsel at skære væsentligt ned for deres elforbrug i en bestemt periode.

En anden vigtig grund er ifølge Jens Fossar Madsen, at den øgede elektrificering af vores samfund kræver investeringer i milliardklassen i udbygninger og forstærkninger af elnettet. Regningens størrelse afhænger dog i høj grad af, om det er muligt for elnetselskaberne med prissignaler at få kunderne til at flytte en del af deres elforbrug væk fra ’kogespidsen’, hvor elnettet er mest belastet.

Næsten 100.000 ekstra tøjvaske

Radius har installeret fjernaflæste elmålere hos over en million kunder og er dermed i stand til at måle elforbruget time for time. Hos elnetselskabet har datafolkene nu analyseret kundernes forbrug onsdag en 5. oktober og sammenlignet med tirsdagen og torsdagen, og de første analyser viser et interessant resultat.

For de 320.399 parcel- og rækkehuse i København og Nordsjælland var forbruget i gennemsnit 27 procent højere klokken 14.00 til 15.00 om onsdagen, hvor strømmen var nær gratis, sammenlignet med forbruget i samme periode de to øvrige dage.

I alt blev forbruget øget med 42.452,9 kWh i den pågældende time svarende til 94.340 ekstra gange maskinvaske.

For os hos Radius Elnet viser det her, at kunderne er klar til at reagere – endda ganske hurtigt – og flytte deres strømforbrug i forhold til stigende eller faldende elpris. I forhold til en vinter med øget risiko for brownout, hvor vi af hensyn til det samlede elnet kan blive nødt til at koble strømmen fra i visse områder i perioder, så er det her en vigtig læring. På baggrund af ændringen i strømforbruget i onsdags, så er der grund til at antage, at det vil være muligt med en informationsindsats og de rigtige prissignaler at få danskerne til at skære væsentlig ned for deres strømforbrug i nogle timer i en kritisk situation, lyder det fra Radius Elnets administrerende direktør.

Og der er faktisk flere perspektiver i tallene:

Vi skal i de kommende år udbygge elnettet for milliarder for at hjælpe den grønne omstilling på vej. Men hvis vi kan få kunderne til at flytte noget af deres forbrug – for eksempel deres opladning af elbiler – væk fra det vi kalder ’kogespidsen’, altså det tidspunkt på døgnet, hvor elnettet er mest belastet, så behøver vi udbygge elnettet knapt så meget. Dermed kan den øgede elektrificering samfundsøkonomisk blive billigere for os alle. Fra årsskiftet indfører vi endnu større prisforskelle over døgnet, således at brug af strøm generelt bliver billigere uden for kogespidsen, og her forventer vi, at vores kunder i høj grad vil flytte den del af deres forbrug, der kan flyttes, til andre tider af døgnet, fx om natten, slutter Jens Fossar Madsen