Velkommen til Radius

For kunder i det tidligere N1 Hillerød

Hvis du tidligere var elnetkunde hos N1 Hillerød, så er du fra den 1. oktober nu kunde i Radius Elnet. De to selskaber er fusioneret, og alle elnetkunder er nu en del af Radius. Velkommen!

Sammenlægningen af de to elnetselskaber har ikke betydning for dig i hverdagen. Du modtager fortsat din samlede elregning fra den elleverandør, hvor du køber din strøm, og du har samme leveringsvilkår for transport af el fra Radius Elnet som tidligere. Øvrige vilkår og alle priser er også uændrede.

Aktuelle strømafbrydelser Hillerød

Se, hvor der lige nu er problemer med strømforsyningen i Hillerød området.

To virksomheder sørger for strøm til dig

Radius er nu dit elnetselskab. Det er os, der transporterer din strøm og retter fejlen, hvis strømmen går, eller der opstår tekniske problemer med elmåleren. Din elleverandør opgør dit elforbrug og sender dig regningen for den strøm, du har brugt. Hvis du har spørgsmål til dit forbrug, så skal du kontakte din elleverandør.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så er du er altid velkommen til at kontakte kundesupport på
70 20 48 00 eller skriv til os på e-mail.

Hvis du er elinstallatør

  • ISB-blanketten er ændret. Benyt fremover Radius’ ISB system
  • LER: søger du information om trace og kabler, så læs Før du graver og søg information direkte hos LER.
  • Påvisning: Læs mere her Påvisning af kabler eller sende os en e-mail før gravearbejdet starter.

Spørgsmål og svar

Har du spørgsmål til sammenlægningen, forskellige priser eller andet, så se, om du kan finde svar herunder. Ellers er du altid velkommen til at kontakte Radius.

Sammenlægning gennemføres med virkning per 1. oktober 2021. Der forventes en overgangsperiode på op til seks måneder inden sammenlægningen gennemført, hvor N1 fortsat vil varetage kundesupport.

I praksis har sammenlægningen ingen betydning for dig som kunde, da dine leveringsvilkår for transport af el ikke bliver ændret. Det samme gælder for en række øvrige vilkår og alle priser, som også er uændrede.

Radius har planlagt udskiftning af elmålerne i Hillerød, men kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om tidsplanen for udskiftning.

Elnetselskabet transporteret din strøm og ejer elnettet i dit område, så det er ikke muligt at skift elnetselskab.

I forbindelse med sammenlægningen har Radius overtageret relevant information om N1 Hillerøds anlæg, kabler og kundeforhold, herunder installationsadresser, kontaktoplysninger og e-mailadresser.

Radius er det elnetselskab som forsyner hele Nordsjælland og København. Elnetselskabet ejer elkablerne i jorden og de elmåler, der opgøre elforbruget. Det er altså Radius, som transporterer strøm og retter fejl, hvis strømmen går, eller der opstår tekniske problemer med elmåleren.
Læs mere

N1 Hillerød var navnet på det elnetselskab, som indtil 30. september 2021, var ansvarlig for elforsyning det centrale Hillerød. Tidligere var netselskabet ejet af Norlys, der har hovedsæde i Silkeborg og primært forsyner kunder i Jylland.

Forsyningsområdet bestod af ca. 110 km elnet på højspændingsniveau (10 kV), cirka 170 km elnet på lavspændingsniveau (0,4 kV) og knap 16.000 elmålere.

I august 2021 er der varslet en stigning i nettarifferne i Hillerød med virkning fra 1. januar 2022. Prisstigningerne har ingen sammenhæng til ejerskiftet af selskabet, men skyldes regulatoriske forhold for elnettet i Hillerød blandt andet som følge af stigende omkostninger til indkøb af strøm til dækning af nettab.

Derfor er du en del af et større selskab

Radius har i mange år stået for elforsyningen til cirka halvdelen af elnetkunderne i Hillerød Kommune og været ansvarlig for det overliggende 50 kV elnet, som forsyner kunderne i centrum af Hillerød. Med sammenlægning bliver Radius ansvarlig for den samlede drift af elnettet i hele Hillerød kommune.

Baggrunden for sammenlægningen er en ambition om at samle hele det østdanske elnet. På den måde, kan vi med løbende investeringer og modernisering spille en stærkere rolle i den grønne omstilling.

”Vi ønsker at være med til at skabe ét samlet østdansk energisystem. Elnettet spiller en central rolle i den grønne omstilling af vores samfund. Det skal blandt andet udbygges til at kunne forsyne elbiler, og varmepumper og transportere endnu mere grøn energi produceret fra sol og vind. Det kræver styrke og solide kompetencer. Den grønne omstilling kan kun realiseres, hvis vi behersker ny teknologi og kan digitalisere et langt mere fleksibelt samspil mellem elnet og kunder”

Knud Pedersen, Bestyrelsesformand i Radius Elnet A/S