Opdaterede elmålere giver Radius-kunder øget indsigt i elnettet

Netselskabet Radius, der står for at transportere strøm til elkunderne i København, Nordsjælland og dele af Midtsjælland, har gennemført en større software-opdatering af elmålerne hos 100.000 kunder. Ambitionen med projektet er at trykteste, hvordan en øget dataindsigt kan understøtte et robust og fremtidssikret elnet.

100.000 elkunder i København, Nordsjælland og Midtsjælland har de seneste uger fået opdateret softwaren i deres elmålere. Netselskabet Radius vil nemlig afsøge mulighederne forbundet med at modtage 84 gange så meget data om elnettet.

Frederik Dalgård Andersen, chef i Radius, fortæller, at indsigten skal være med til at understøtte planerne for udbygning og forstærkning af nettet samt højne forsyningssikkerheden.

”For år tilbage udrullede vi de fjernaflæste elmålere til kunderne i Radius’ område, og der fik vi et fantastisk værktøj til at følge forbruget og belastningen af nettet. Men behovet for data udvikler sig også hurtigt i takt med, at elektrificeringen og den grønne omstilling tager fart. I dag ser vi private med varmepumper, ladebokse til elbiler, produktion fra solceller og måske endda også et batteri til lagring af strøm. Det er mere aktive kunder, der flytter rundt på deres forbrug og er mere uforudsigelige. Med denne innovative teknologi kan vi få information, som giver os en helt ny indsigt i nettet og forbruget, som er med til at geare os til fremtidens udvikling og behov,” siger Frederik Dalgård Andersen, og fortsætter:

”I første omgang afprøver vi opdateringen af 100.000 kunders målere, og så gør vi status. Vi har en forventning om, at dataen vil give værdifuld viden på tværs af kundetyper. Kunderne i denne software-opdatering er blandt andet sommerhuskunder, pendlerkunder med en høj andel af elbiler, storbykunder samt kunder der bor længere væk fra de store byer. Det skal sikre, at dataindsamlingen virker efter hensigten på tværs af forskellige kundetyper og områder,” fortæller han.

Hvis både værdien af dataen samt kvaliteten i udrulningen af softwaren lever op til forventningerne, vil Radius vurdere, om resten af målerne i forsyningsområdet også skal have samme software-opdatering.