Radius Elnet: bliv stemme for over en million elnetkunder

I en tid fuld af udfordringer på energiområdet skal der vælges tre forbrugerrepræsentanter til ledelsen af elnetselskabet Radius. Det er nu, man kan melde sig som kandidat til valget, som godt en million kunder kan stemme til.

Radius Elnet, der er det største elnetselskab i Danmark, afholder fra slutningen af februar og tre uger frem valg af forbrugerrepræsentanter til selskabets bestyrelse. Forbrugerrepræsentanterne vælges for en fireårig periode. Alle husstande og virksomheder med et aftagernummer hos Radius Elnet har mulighed for at stille op.

Radius går nu ud i offentligheden med en opfordring til at melde sig som kandidat til valget, hvilket kan ske fra den 9. til den 30. januar.

”Forbrugerrepræsentanterne er en vigtig del af ledelsen af Radius Elnet. Vi er et monopolselskab, som har ansvaret for samfundskritisk elforsyning. Det er vigtigt, at vi på det øverste ledelsesniveau får indsigt og perspektiv, som tager udgangspunkt i kundernes behov. Kunderne kan ikke bare vælge os fra, hvis vi ikke gør det godt nok. Forbrugerrepræsentanterne indgår i bestyrelsesarbejdet på lige vilkår med de øvrige bestyrelsesmedlemmer og er dermed en vigtig del af selskabets ledelse,” siger bestyrelsesformand for Radius Elnet, Knud Pedersen.

Bidrag til vigtig omstilling i en svær tid

Det er således nu at kunder i Radius’ forsyningsområde kan melde deres kandidatur, og Knud Pedersen håber, at rigtig mange vil være interesseret i at kandidere og søge indflydelse i en tid, hvor energi og grøn omstilling er på dagsordenen. Der er brug for, at der er et bredt og stort engagement i at få den grønne omstilling til at lykkes:

Engagementet i at deltage i forbrugerdemokratiet er vigtig for en virksomhed som Radius. Særligt i denne tid, hvor vi står overfor en historisk vigtig og stor opgave med at gennemføre en elektrificering og grøn omstilling, som hurtigst muligt både skal gøre os fri af russisk gas og sikre udfasning af fossile brændsler fra transport, opvarmning og industri. Radius skal i de kommende år investere milliardbeløb i elnettet og udvikle og digitalisere et meget tættere samspil med de nye kundebehov som følge af den grønne omstilling. Jeg håber og tror, at det vil få mange til at engagere sig i det kommende valg, og at der vil være stærke kræfter, som ønsker at stille op til valget af de tre forbrugerpladser i vores bestyrelse”, lyder det fra formanden.

Fakta om valget hos Radius Elnet