Stigende forbrug: 6,4 % mere end sidste år

I første halvdel af 2024 er der brugt 6,4 pct. mere strøm sammenlignet med samme periode sidste år hos de 1,5 mio. østdanske elkunder, der bliver forsynet af Cerius-Radius.

Villavejene bliver indtaget af både elbiler og varmepumper, og samtidig er hele sektorer i færd med at tage afsked med fossile brændsler til fordel for el. Denne grønne omstilling kan aflæses i strømforbruget i Østdanmark, som i første halvår af 2024 var 6,4 pct. højere end i samme periode i 2023.

Det viser nye tal fra Cerius-Radius, og funktionschef Cäthe Bay-Smidt fortæller, at der er flere grunde til det høje forbrug.

”Starten af 2023 var stadig præget af energikrisens høje priser, og derfor var spareiveren på sit højeste. Siden da er priserne faldet, og i 2024 har privatkunderne og virksomhederne måske tænkt lidt mindre på, hvor meget strøm de bruger,” siger hun, og fortsætter:

Med til historien hører selvfølgelig også, at der bliver investeret massivt i den grønne omstilling. Og et voksende elforbrug er en god historie, da strømmen i høj grad kommer fra solcelleparker og vindmøller i stedet for ”sorte” energikilder som olie, benzin, diesel og gas,” lyder det fra Cäthe Bay-Smidt.

Sammenlagt lød strømforbruget på 6.356 GWh i første halvdel af 2024. I 2023 var forbruget i samme periode 5.972 GWh, og størstedelen af årets vækst er kommet fra private husholdninger samt mindre virksomheder.

Krisen har påvirket vanerne
Det er dog ikke helt uvæsentligt, hvornår kunderne bruger strømmen, og der viser analyser fra Cerius-Radius, at forbruget hos privatkunderne har forskudt sig således, at mindre forbrug nu ligger sidst på eftermiddagen og først på aftenen, hvor udgifterne til transport af strøm (tarifferne) er højest.

Kunderne har set fidusen i at rykke rundt på deres forbrug, så de undgår de dyreste timer. Det kan blandt andet være ved at starte opvaskemaskinen og tørretumbleren forskudt eller bruge intelligent opladning af elbilen,” siger Cäthe Bay-Smidt.

Når kunderne i første halvår har formået at flytte én kilowatt-time fra tidsrummet til kl. 17.00-21.00 til om natten, så har de sparet næsten 1 kr. på elregningen på grund af lavere tariffer og lavere elpris. Tilsvarende er der i gennemsnit sparet ca. 0,70 kr. for hver kilowatt-time, der er flyttet fra sidst på eftermiddagen og først på aftenen til resten af dagstimerne.

Det er en god forretning for kunderne at flytte forbrug, og samtidig er det godt for elnettet. Det betyder nemlig, at vi minimerer myldretiden i elnettet, og det kan forhindre eller udskyde omkostningsfulde investeringer nettet. Og det er investeringer, som vi alle er med til at betale, og derfor er det virkelig godt, at kunderne holder ved de gode energivaner,” siger Cäthe Bay-Smidt.