Aktuelle strømafbrydelser

Se, hvor der mangler strøm lige nu

På kortet nedenfor kan du se, hvor der lige nu er problemer med strømforsyningen i vores forsyningsområde. (Bemærk, at vi ikke varetager forsyningen i indre Roskilde og Helsingør)

Hver strømafbrydelse er markeret med et rødt lyn. Hvis du klikker på lynet, kan du læse detaljer om årsag, omfang og varighed.

Hvis du vil søge på en specifik adresse, skal du bruge søgefeltet i toppen af kortet.

Se aktuelle strømafbrydelser for Hillerød

Er det kun dig, der mangler strøm?

Så kan du ofte selv finde fejlen, rette den og få strømmen tilbage.

Samlet oversigt over strømafbrydelser

På nedenstående liste kan du finde information om strømafbrydelser i vores område:

  • Igangværende: Strømafbrydelser, der er i gang lige nu.
  • Planlagte: Denne fane benytter vi ikke. Hvis du skulle blive berørt af en planlagt afbrydelse, kan du få direkte besked ved at tilmelde dig sms-service.
  • Afsluttede: Strømafbrydelser, der er bragt i orden og afsluttet inden for de seneste to måneder.

Klik på den strømafbrydelse i listen, du vil vide mere om. Under afsluttede strømafbrydelser kan du fx se, hvornår en afbrydelse opstod, hvorfor, hvor længe den varede, og hvor mange kunder der var berørt. Mangler du og dine naboer på vejen strøm, og dukker afbrydelsen ikke op på kortet eller i listen, så ring til os på 70 20 58 00. Der kan godt gå lidt tid, fra du oplever en strømafbrydelse, til den bliver registreret i listen. 

Fakta om strømafbrydelser

Når der opstår en pludselig strømafbrydelse, går vi straks i gang med at finde fejlen og rette den. Og derefter bliver alle berørte kunder koblet på nettet igen. Nogle gange går der kun ganske få minutter, mens det andre gange kan tage lidt længere tid. Det afhænger af, hvilken slags fejl det er, og hvor i elnettet den er. Men som udgangspunkt kan du forvente at have strøm i kontakten igen inden for to timer.

Grafik der viser hvor hurtigt kunderne får strømmen tilbage, efter et strømafbrud.

Inden for 10 minutter har 13 % af de berørte kunder strøm i kontakten igen. Efter 30 minutter er 45 % blevet koblet på elnettet, og to timer efter strømafbrydelsen har 95 % af alle berørte kunder strøm igen.

Nogle gange tager det længere tid end to timer, fordi vi f.eks. skal ud på en villavej og lede efter fejlen og grave, før vi kan udbedre den. I filmen herunder kan du se, hvad der sker, når det tager lidt længere tid.

Nogle gange leder én strømafbrydelse til flere

Selvom vi hurtigt finder og retter den fejl, der ligger bag en pludselig strømafbrydelse, kan der nogle gange opstå følgeafbrydelser andre steder i nettet. En strømafbrydelse kan nemlig påvirke det øvrige elnet, som er koblet til samme hovedstation. Du kan derfor være uheldig at opleve flere strømsvigt inden for kort tid – til trods for, at den fejl, der udløste den oprindelige strømafbrydelse, ér blevet fundet og rettet.

Leveringssikkerhed

Du har i gennemsnit strøm 99,995 % af tiden