Prisændringer

Justering af priser pr. 1. august og 1. september 2024

Det er Radius’ opgave at sikre, at kundernes priser afspejler de omkostninger, som kunderne skaber for elnettet. Derfor kigger Radius løbende på omkostningsfordelingen blandt vores kundegrupper.  

Samtidig følger Radius elprisen tæt da den påvirker de omkostninger vi har til at dække det uundgåelige nettab (strøm tabt i kablerne). Elprisen har været faldende den seneste tid betyder dermed lavere omkostninger til nettab.

Dette giver nu Radius muligheden for at sænke priserne for transport af strøm pr. 1. august, til gavn for alle kunder. Dog er der enkelte priselementer, der vil stige marginalt som følge af omkostningsopdateringen, og disse kan grundet varslingsregler først træde i kraft 1. september og ikke 1. august som de andre prisfald.

I tabellen nedenfor ser du de ændrede priser uden moms. Vil du se tarifferne med moms, kan du slå moms-knappen til over tabellen øverst til højre.

Prisændringer pr. 1. august 2024

Prisændringer pr. 1. september 2024

*For A-høj kunder vil abonnementet stige marginalt og det samme gælder for rådighedstarifferne for B kunderne. Grundet varslingsreglerne, kan disse prisstigninger først træde i kraft 1. september 2024 (varsel på 4 måneder ved stigende priselementer). 

Hvad betyder prisændringerne for mig som kunde

For en gennemsnitlig kunde falder den årlige betaling inkl. moms som følge af den samlede prisjustering i august og september med:

  • Ca. 134 kr. for lejligheder (elforbrug på 2.000 kWh)
  • Ca. 188 kr. for parcelhuse (elforbrug på 4.000 kWh)
  • Ca. 294 kr. for parcelhuse med varmepumpe (elforbrug 8.000 kWh)
  • Ca. 325 kr. for et mindre erhverv tilsluttet som B-lav (elforbrug 50.000 kWh)

Ofte stillede spørgsmål

Hvis du har yderligere spørgsmål, så ring på 70 29 20 24

På grund af de varslingsregler netselskaberne skal følge, når de varsler nye priser, kan prisfaldene og prisstigningerne i dette tilfælde ikke træde i kraft samtidig, og derfor vil vi ændre de forskellige priselementer ad to omgange pr. 1. august – og 1. september 2024. Stigende priser skal varsles minimum 4 måneder, før de træder i kraft, hvorimod faldende priser kun behøver varsles med 1 måned.

Det er netselskabernes opgave at sikre, at kundernes tariffer afspejler deres udgifter til elnettet (omkostningsægthed). Hvis kundegruppernes omkostninger ikke matcher virkeligheden, så falder regningen tilbage på alle elnettets øvrige kunder som så kommer til at betale for meget, og det er ikke fair. Cerius kigger løbende på omkostningsfordelingen blandt kundetyperne som i dette tilfælde har vist at kunderne tilsluttet de højere spændingsniveauer fremadrettet skal betale mere.