Prisændringer

Vi justerer vores priser pr. 1. august og 1. september 2024

Radius Elnets priser skal følge med de omkostninger, vi har til at drive og udvikle elnettet. Det gælder både, når omkostningerne stiger og falder. Derfor vurderer vi vores priser løbende og justerer dem, når udviklingen kalder på det. Denne gang justeres tarifferne pr. 1. august og 1. september 2024.

Flere faktorer påvirker prisniveauet

Der er flere faktorer, som spiller ind, når vi skal fastsætte vores priser:

Det er bl.a. Radius’ opgave at sikre, at kundernes priser afspejler de omkostninger, som kunderne giver anledning til i elnettet. Derfor kigger vi løbende på omkostningsfordelingen blandt vores kundetyper, så alle kundetyper betaler for deres del af omkostningerne.

Samtidig følger vi elprisen tæt, fordi den påvirker de udgifter, vi har til at dække det uundgåelige nettab (den energi, der går tabt i kablerne under transporten). Vi skal nemlig købe strøm ind til den aktuelle markedspris for at dække nettabet. Elprisen har været faldende den seneste tid, og det betyder lavere omkostninger til nettab.

Vi justerer priserne for de forskellige kundetyper på baggrund af det samlede billede.

Den samlede pris bliver lavere, selv om enkelte priser stiger

I denne omgang betyder omkostningsopdateringen, at vi sænker flere af vores priser. Enkelte priselementer vil dog stige – men samlet set vil alle kunder komme til at betale mindre for transport af deres strøm.

Se prisændringerne her

Her finder du de ændrede priser. Du kan skifte mellem visning med og uden moms øverst til højre i tabelvinduet.

Nye priser pr. 1. august 2024

Nye priser pr. 1. september 2024

Hvad betyder prisændringerne for mig som kunde?

Det er forskelligt, hvordan de forskellige typer af kunder bliver påvirket af de samlede prisændringer. Vi har her lavet en beregning på, hvad ændringerne betyder for nogle typer af privatkunder og mindre erhvervsdrivende.

For en gennemsnitlig kunde af disse typer vil den årlige betaling for transport af strøm falde cirka:

  • 134 kr. for lejligheder (elforbrug: 2.000 kWh)
  • 188 kr. for parcelhuse (elforbrug: 4.000 kWh)
  • 294 kr. for parcelhuse med varmepumpe (elforbrug: 8.000 kWh)
  • 325 kr. for et mindre erhverv tilsluttet som B-lav (elforbrug: 50.000 kWh)

Alle priser her er angivet inkl. moms.

Ofte stillede spørgsmål

Som udgangspunkt er det din elleverandør, der svarer på spørgsmål om dit elforbrug og din elregning. Du skal altså kontakte den elleverandør, du køber din strøm fra.

Hvis du har spørgsmål, der drejer sig specifikt om prisen på tariffer og netabonnement, kan du kontakte Radius Elnet. Ring til os på tlf. 70 20 48 00.

Som elnetselskab skal vi følge nogle regler for, hvornår vi varsler ændringer i vores priser. Stigende priser skal varsles minimum fire måneder, før de træder i kraft, mens faldende priser kun behøver varsles med en måned. Derfor kan prisændringerne denne gang ikke træde i kraft samtidig.