Fjernvarmeudrulning kræver store investeringer i elnettet

Af Jens Fossar Madsen, adm. direktør i Radius Elnet og Cerius

Vi skal væk fra de fossile brændsler, og der er fjernvarme en afgørende del af løsningen. Sådan lyder den politiske ambition, og i Radius Elnet og Cerius bakker vi 100 pct. op. Men man må ikke glemme, at udrulning af fjernvarme også stiller store krav til elnettet, og der er samarbejde afgørende.

For fjernvarmeselskaber og kommuner arbejder lige nu overalt i Danmark på højtryk på at forsyne flere danskere med grøn fjernvarme. Det varme vand i rørene kan komme mange forskellige steder fra, men mange steder bliver det fra kollektive varmepumper og elkedler.

Via dialog med fjernvarmesektoren har vi i Radius Elnet og Cerius kortlagt de store varmepumper og elkedler, som er under overvejelse frem mod 2030, men som endnu ikke er besluttet. Hvis alle de projekter materialiserer sig, så vil de medføre et nyt behov for elnetkapacitet tilsammen i Radius Elnets og Cerius’ område, svarende til 25 gange Hillerøds kapacitetsbehov i dag.

Derfor er det ikke kun fjernvarmesektoren, der står med en stor opgave, hvis vi skal lykkes med udrulningen. Det gør vi også i netselskaberne. Vi skal investere i kabler og nye transformerstationer i stor stil for at følge med denne efterspørgsel, og det samme gælder for Energinet, der skal udvide det overliggende transmissionsnet.

Det kræver tæt samarbejde mellem Radius Elnet og Cerius og fjernvarmeselskaberne, men også med kommunerne, der skal myndighedsbehandle byggesager, lave lokalplansændringer og udstede gravetilladelser.

I Radius Elnet og Cerius glæder vi os til at bidrage, og vi ser frem til dette samarbejde. Derfor havde vi i går inviteret en række interessenter til konference, hvor omdrejningspunktet var, hvordan vi i fællesskab bedst løser opgaven med at slippe fri af russisk gas og få grøn energi ud til danskerne.

Om Radius Elnet og Cerius
Radius Elnet driver ca. 19.200 km kabler og forsyner ca. 1.057.000 netkunder. Netselskabet drives sideordnet med Cerius, der vedligeholder og udbygger elnettet i store dele af Region Sjælland. Cerius’ elnet dækker ca. 25.000 km kabler og forsyner ca. 408.000 netkunder med strøm.