Samarbejde er nøgleordet: Vi kan ikke  skabe fremtidens elnet alene

Som elnetselskab skal vi være i tæt dialog med alle relevante parter, og samarbejde er nøgleordet, så udbygningen sker så ansvarligt og effektivt som muligt. Et godt eksempel er projektet FUSE, som har undersøgt infrastruktur for ladestandere til Frederiksbergs elbiler.

Af Jimmy Schipper Bjaaland, senior strategic analyst, Radius Elnet

Vi ser ind i en fordobling af elforbruget de næste 15-20 år, men det betyder ikke, at vi i Radius skal bygge dobbelt så meget elnet. For selvom vi forventer at investere 17 mia. kr. i vedligehold, forstærkning og udbygning af nettet frem mod 2030, så er det vores ambition samtidig, at det eksisterende net skal udnyttes endnu mere, end det bliver i dag.

Der er samarbejder med nøgleaktører afgørende. På den måde kan vi nemlig udforske og dyrke fleksibiliteten i forskellige kunders forbrug og produktion. Det er fuldstændig afgørende for at minimere spidsbelastninger i nettet, og det er disse peaks, vi som netselskab skal sikre, at elnettet kan imødekomme efterspørgslen.

Et godt eksempel på denne type samarbejder er projektet FUSE (Frederiksberg Urban Smart Electromobility), som netop er afsluttet. Her har DTU, Radius, Frederiksberg Kommune og flere gode kræfter set nærmere på, hvordan man skaber den bedste ladeinfrastruktur for både kunderne og elnettet i tætbefolkede byområder. For hvis det kan lykkes på Frederiksberg med den højeste befolkningstæthed i Nordeuropa, så kan vi bruge de erfaringer alle andre steder i Radius’ forsyningsområde.

På Frederiksberg har den politiske dialog omhandlet, hvor langt der skal være mellem hver kantstenslader for at sikre, at beboere altid var tæt på en lademulighed til deres elbil. FUSE analyserede blandt andet, hvorvidt centralt placerede lynladestationer kunne mindske belastningen på elnettet samt behovet for udbygning, når man holdt resultaterne op imod kundernes nuværende lademønstre.                              

Fra Radius’ side er vores budskab, at vi er meget åbne for projekter, der deler ambitionen om at skabe det bedste elnet til fremtiden. I Radius er vi blevet betroet med en vigtig samfundsopgave med at drive og udvikle kritisk infrastruktur, og her engagerer vi os aktivt i nye måder at gøre tingene på, mens elektrificeringen tager yderligere fart.

Vi ønsker ikke at havne i en situation, hvor vi skal grave vejene op med 5-10 års mellemrum, fordi vores løsninger ikke matcher tempoet i den accelererede elektrificering. Vi ønsker at skabe et elnet, som imødekommer kunderne, og hvor kapaciteten udnyttes bedst muligt. Vi bygger, hvad der er behov for, og vi stiller også vores erfaring og ekspertise til rådighed. Vi mener, at forsyningssikkerheden er vigtig, men det er lige så vigtig, at vi på den klogeste måde sikrer et stærkt fundament for den grønne omstilling.