Milliardinvestering: Knap 1,5 mia. kr. til fremtidens elnet

Den grønne omstilling har for alvor taget fart, og det mærker man hos netselskaberne Cerius-Radius. Flere og flere vil nemlig udskifte fossile brændsler med strøm fra vedvarende energikilder, og det stiller krav til elnettet. Derfor har Cerius-Radius øget investeringerne i udbygning og forstærkning af nettet betragteligt i 2023, og netselskaberne mener langt fra, at investeringerne har toppet endnu.

I fremtiden skal en stor del af fjernvarmen drives af strøm, og samtidig vokser antallet af varmepumper hos private. Mange bilejere er allerede ved at vinke farvel til benzin- og dieselslugerne til fordel for elbiler, og store virksomheder omlægger deres produktion til el, mens solcelleparker og omstillingen af den tunge transport også øger behovet for et stærkt elnet på Sjælland, Lolland Falster og øerne.

Det er nogle af grundene til, at Cerius-Radius og deres fælles driftsselskab Nexel har travlt med at forstærke og udbygge nettet. Faktisk har netselskaberne investeret knap 1,5 mia. kr. i 2023, og det er en betragtelig stigning sammenlignet med 2020-2022, hvor investeringerne har ligget på ca. 1 mia. kr. årligt, fortæller Jens Fossar Madsen, adm. direktør i Cerius-Radius.

Vi mærker den øgede efterspørgsel på elektrificering, og der er særligt en vækst i henvendelserne fra kunder, der ønsker større tilslutninger til elnettet. Der har vi en kæmpe opgave i at muliggøre, at kunderne kan realisere deres bidrag til den grønne omstilling. Derfor er vi også i fuld gang med at investere og geare vores organisation og lave flere aftaler med eksterne entreprenører samt materialeleverandører for at kunne følge med tempoet i omverdenen,” fortæller Jens Fossar Madsen.

Han tilføjer, at inflationen selvfølgelig også har spillet en rolle i omkostningerne ved investering, men at det først og fremmest handler om udbygning. Og der skal bygges meget mere elnet de kommende år, understreger Jens Fossar Madsen

Den accelererede elektrificering skal blandt andet tilskrives energikrisen, som toppede i 2022, men der er ingen tegn på, at vores investeringer har peaket. Tværtimod forventer vi, at vores årlige investeringer skal fordobles sammenlignet med tidligere, så vi sammenlagt bruger 17 mia. kr. frem mod 2030 til forstærkning og udbygning af nettet. Det er fuldstændig afgørende, hvis vi skal i mål med denne gennemgribende omstilling af vores energisystem,” fortæller han.

Energistyrelsen forventer, at det danske elforbrug fordobles frem mod 2030 og femdobles mod 2050. Derfor arbejder Cerius-Radius med både kundedialoger og prognoser, så netselskaberne kan lave de bedste områdeløsninger, når elnettet skal udbygges. Disse løsninger skal sikre, at alle kunders behov imødekommes på den bedste måde, og at udbygningen af nettet sker på en ansvarlig måde.

Når vi er ude og forstærke nettet i et givent område, så skal vi naturligvis investere til kommende behov, så vi ikke skal bygge ud præcis det samme sted igen i den nærmeste fremtid. Men vi skal gøre det uden at foretage store overinvesteringer. Det er en hårfin balance, og derfor lægger vi et kæmpe arbejde i at afsøge kundernes behov og have de mest retvisende prognoser for udviklingen i elektrificeringen. Sådan sikrer vi nemlig, at elnettet fortsat kan være en stærk rygrad i den grønne omstilling og imødekomme alle kunders behov for elektrificering, uden at vores del af elregningen stikker af,” lyder det afsluttende fra Cerius-Radius-direktøren.